เลขที่ประกาศ : 173480

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสิร์ฟ สาขา เซ็นทรัลเวสต์เกต ชั้น 3 นนทบุรี งานประจำ 1 อัตรา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสิร์ฟ สาขา เซ็นทรัลเวสต์เกต ชั้น 3 นนทบุรี งานประจำ 1 อัตรา

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 0 อัตรา
เงินเดือน : 1 อัตรา
สถานที่ : ปทุมธานี

จังหวัด ปทุมธานี (คลองหลวง)

อัตราค่าจ้าง ไม่จำกัด(ตามความสามารถ)

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
1.ควบคุมและผลักดันยอดขายธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้บรรลุตามนโยบายของบริษัทฯที่กำหนดไว้
2.รับผิดชอบยอดขายลูกค้าทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3.สามารถวางแผนนโยบาย/ทิศทางการขายและการตลาดได้หลากหลายกลยุทธ์ได้ทันท่วงทีกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4.ติดตาม/ตรวจสอบ/ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานของทีมงานขาย/ตลาดให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้สมัครเพศชาย อายุระหว่าง 35ปี ถึง 45ปี (ยินดีต้อนรับนักบริหารรุ่นใหม่ไฟแรง) วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ถึงปริญญาโท สาขาบริหารการขาย/ตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) มีทักษะความสามารถด้านภาษาอังฤกษ (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน) ในระดับดี-ดีเยี่ยม (มีเอกสารรับรองความสามารถ) มีทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Ms.office) ได้ มีความรู้ในการขายงานประมูล งานขายโครงการ(ราชการ/เอกชน)งานขายเอเยนต์ งานขายปลีก งานขายส่งออก เป็นต้น มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเคารพเชื่อถือ มนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบงานท้าทาย มีทักษะในการเป็นนักขายและนักการตลาด และพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเป็นแรงจูงใจและผลักดันทีมขายและตลาดให้บรรลุเป้าหมาย มีประสบการณ์ในการบริหารงานขาย/ตลาดไม่น้อยกว่า 10 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตที่มีพนักงานไม่น้อยกว่า 600 คน/บริหารยอดขายให้องค์กรไม่น้อยกว่า 1,200 ล้านบาทต่อปี(หากมีประสบการณ์ในการบริหารยอดขายในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสูง/มีความกระตือรือร้นในการทำงาน/มีความคล่องตัวในการทำงานสูงมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาในการปฏิบัติงาน / มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

สวัสดิการ
1. เงินค่าล่วงเวลา(OT) *บางตำแหน่ง
2. เงินเบี้ยขยัน *บางตำแหน่ง
3. เงินจูงใจ(ค่าควาสามารถ) *บางตำแหน่ง
4. เงินค่ากะ *บางตำแหน่ง
5. ปรับเงินเดือนประจำปี *ตามผลประกอบการ
6. โบนัสประจำปี *ตามผลประกอบการ
7. เงินกู้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
8. เงินช่วยแต่งงาน
9. เงินรับขวัญบุตร
10. เงินค่าเยี่ยมไข้
11. เงินช่วยเหลืองานพิธีศพ
12. เงินช่วยเหลือไฟไหม้ /น้ำท่วม
13. ลาพักร้อน 6 - 10 วัน/ปี
14. ลาแต่งงาน
15. ลาดูแลบุตร
16. ลาร่วมพิธีศพ
17. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
18. ค่าคอมมิชั่น *บางตำแหน่ง
19. ค่าน้ำมันรถ *บางตำแหน่ง
20. ค่าโทรศัพท์ *บางตำแหน่ง
21. ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก *บางตำแหน่ง
22. อื่นๆ ตามกฏหมายแรงงานกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท ไทยไทโย จำกัด

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 30/04/2565
วัน/เวลา หมดอายุ: 30/05/2565
เข้าชม : 3 - 50 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ (คนพิการ)ด่วนๆ
2 ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต(รับสมัครด่วน!!จำนวนมาก)
3 ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงาน (ด่วนมาก)
4 ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสิร์ฟ สาขา เซ็นทรัลเวสต์เกต ชั้น 3 นนทบุรี


หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี
ปทุมธานี ฝึกงานปทุมธานี งานชั่วคราวปทุมธานี งานนอกเวลาปทุมธานี งานประจำปทุมธานี งานราชการปทุมธานี งานต่างประเทศปทุมธานี งานอื่นๆปทุมธานี