เลขที่ประกาศ : 171827

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ) ด่วนๆ งานประจำ หลายอัตรา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ) ด่วนๆ งานประจำ หลายอัตรา

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : หลายอัตรา
สถานที่ : นครราชสีมา

จังหวัด นครราชสีมา (เมืองนครราชสีมา)

อัตราค่าจ้าง 12,000

รูปแบบงาน สัญญาจ้างชั่วคราว (Contractor)

อัตรา หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระภายใต้เงื่อนไขและกฎระเบียบของบริษัท,พ.ร.บ. ติดตามทวงถามหนี้และระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย
- งานเอกสารต่างๆภายในบริษัท
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครเพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงานและเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี มีทักษะการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์และสามารถใช้โปรแกรม MS.Office ถ้ามีประสบการณ์ด้านการโทรติดต่อประสานงานลูกค้าทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ วันทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์ ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง (09.00-18.00 น.) สามารถเข้าทำงานวันเสาร์ได้ (เป็นครั้งคราว) /มีโอที กรณีมีการทำงานล่วงเวลา **สามารถWalk in ไปสมัครได้ที่ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นครราชสีมา ชั้น4 ถ.มิตรภาพ [เข้าไปสมัครได้ในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 10.00 - 16.00]

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เบี้ยขยัน
- ค่าล่วงเวลา
- ค่าคอมมิชชั่น
- ประกันชีวิต, ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง(ตามผลประกอบการและผลประเมินการทำงาน)
- ปรับเงินเดือนประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
- เงินช่วยเหลืองานศพกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
- ยูนิฟอร์ม (เฉพาะตำแหน่งบริการลูกค้า)
- ฝึกอบรมภายในและภายนอก
- ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางต่างจังหวัด)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานเลี้ยงปีใหม่,ท่องเที่ยวประจำปี,กิจกรรมกีฬาสี,งานสงกรานต์ ฯ
- วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน (ตามประกาศวันหยุดของธนาคารแห่งประเทศไทย)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ลาเนื่องในวันเกิด
- ลาพักร้อนประจำปี(ตามอายุงาน)
- ลาป่วยตามกฎหมายแรงงาน
- ลากิจกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร CP Tower ชั้นต14

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 14/01/2565
วัน/เวลา หมดอายุ: 09/08/2565
เข้าชม : 1 - 281 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ไทยไทโย จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ) ด่วนๆ


หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา