เลขที่ประกาศ : 164880

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร / R&D Lead งานประจำ ตามตกลง + ค่าตำแหน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร / R&D Lead งานประจำ ตามตกลง + ค่าตำแหน

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าตำแหน
สถานที่ : สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม

จังหวัด สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)

เงินเดือน ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 6,000 บาท

อัตรา 1

รายละเอียดงาน
• กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและปัจจุบันให้เป็นไปตามแนวทางที่ลูกค้ากำหนด
• ศึกษาและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ,วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคด้านการตลาด
• วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด
• จัดทำตันทุนวัตถุดิบและส่วนประกอบที่มีการพัฒนา ให้ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ใหม่ (กระบวนการผลิต, ความปลอดภัยทางด้านอาหารกฎหมายอาหาร, และบรรจุภัณฑ์)
• ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการกตลองสายการผลิตจริง
• ศึกษาและจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้า อายุการเก็บรักษาของสินค้าใหม่และสินค้าที่มีการปรับปรุง
• ควบคุมการวิเคราะห์ทดลอง ผลิตภัณฑ์ใหม่และสรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ทบทวนและอนุมัติสูตรการผลิต
• ทำงบประมาณประจำปีของฝ่าย R&D และบริหารจัดการผลงานของฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัท
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,พัฒนาผลิตภัณฑ์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีความรู้ด้านวัตถุดิบ และสารประกอบ ด้านอุตสาหกรรม มีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต พัฒนา และปรับปรุงสินค้า ประสบการณ์งานด้านงานระดับบริหาร ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีทัศนคติที่ดี,สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

สวัสดิการ
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ค่ากะ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ยูนิฟอร์ม
-เครื่องอุปโภคบริโภคประจำปี
-ของขวัญปีใหม่
-งานเลี้ยงปีใหม่
-เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
-เงินเกษียณอายุพนักงาน
-กิจกรรมสันทนาการ
-รถรับส่งพนักงาน
-ของขวัญเพื่อรับขวัญบุตรพนักงาน
-เงินช่วยเหลือุปสมบท (ตามอายุงาน)
-เงินช่วยเหลืองานสมรส (ตามอายุงาน)
-เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม (ตามอายุงาน)
-สัมนาท่องเที่ยงประจำปี
-ศูนย์เลี้ยงเด็ก
-ห้องพยาบาล

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 20/07/2564
วัน/เวลา หมดอายุ: 17/10/2564
เข้าชม : 1 - 269 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างBusiness Development
2 ตำแหน่งงานว่างพนักงานสายตรวจไซด์รังสมุทรสาคร ด่วนมากๆ
3 ตำแหน่งงานว่างExport Sales Executive
4 ตำแหน่งงานว่างSenior Material & Inventory Control Accounting Staff / เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า
5 ตำแหน่งงานว่างData Developer / เจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูล
6 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
7 ตำแหน่งงานว่างLogistics Lead
8 ตำแหน่งงานว่างนักจุลชีววิทยา / Microbiological/Chemical Scientist
9 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคุณภาพ / Quality Creator / Quality Control
10 ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า สาขาลำลูกกา
11 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ / Event Promoter
12 ตำแหน่งงานว่างERP Programmer / เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ERP
13 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายภายในประเทศ / Domestics Sales Executive
14 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ / Senior Compensation & Benefits
15 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ / Senior Employee Relations
16 ตำแหน่งงานว่างล่ามและนักแปลภาษาพม่า / Translator Relations (Myanmar)
17 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร / R&D Lead
18 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ / Accounting Officer
19 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่กฎระเบียบกฎหมายอาหาร / Regulation Affair
20 ตำแหน่งงานว่างพนักงานแลปเคมี
21 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต / Process Supervisor Lv.2
22 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / Purchaser / Procurement


หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร