เลขที่ประกาศ : 164653

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน งานประจำ ตามโครงสร้างบริษ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน งานประจำ ตามโครงสร้างบริษ

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษ
สถานที่ : สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ

จังหวัด สงขลา (หาดใหญ่)

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
บริหารโครงการหมู่บ้านจัดสรร ให้เป็นไปตามแผนงาน และเป็นไปตามมาตรฐานที่ บริษัทฯ กำหนด โดยวางแผนงาน , ควบคุมกระบวนการทำงาน และดูแลความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ ทั้ง วัสดุ-อุปกรณ์การก่อสร้าง กำลังคน ผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า ให้ทันตามกำหนด ดังนี้
1. ส่วนเตรียมงานก่อสร้าง
1.1 ตรวจสอบรูปแบบ รายการ การก่อสร้าง เคลียร์แบบก่อการก่อสร้างจริง
1.2 ตรวจสอบ SPEC ทุกหมวดงาน
1.3 ติดต่อประสานงาน กับ ผู้ออกแบบ เคลียร์แบบเพื่อความชัดเจน ในกรณีที่จำเป็น
1.4 คำนวณปริมาณงานวัสดุ เพื่อกำหนดงบประมาณ ,วางแผนการสั่งวัสดุ และการก่อสร้าง
1.5 จัดการทำแบบขยาย เพื่อการก่อสร้าง (Shop Drawing) ได้อย่างชัดเจน
1.6 ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง
1.7 เตรียมการประชุมในวาระต่างๆ ได้
2. ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
2.1 สนับสนุนข้อมูลแบบขยาย (Shop Drawing) รวมถึงมาตรฐานงานวิศวกรรม ให้ฝ่ายก่อสร้าง ได้
2.2 เข้าตรวจสอบ ควบคุมการก่อสร้าง ให้ถูกต้อง ทั้งก่อนเริ่ม-ระหว่างดำเนินการ และ ตรวจรับงานเมื่อแล้วเสร็จได้
2.3 ตรวจสอบความก้าวหน้างาน และจัดทำ Progress Report ในทุกหมวดงาน
2.4 ตรวจรับงาน และการเบิกจ่ายงวดงานของผู้รับเหมา
2.5 ตรวจสอบ และรายงาน การควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง
2.6 ติดต่อประสานงานกับ Vendor/Supplier เพื่อวางแผนการนำวัสดุเข้าหน้างาน
2.7 ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ เพื่อส่งวัสดุให้ได้ไปตามแผนงานก่อสร้าง หรือตามที่กำหนดไว้
3. ส่วนการสนับสนุน และด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของโครงการ
3.2 ทำงานร่วมกับฝ่าย QC หรือ สามารถปฏิบัติเชิงรุกในส่วน QA ได้
3.3 เตรียมข้อมูลต่างๆ สำหรับให้ฝ่ายขาย เพื่อนำเสนอลูกค้า ได้
3.4 ดำเนินการส่งมอบงานให้กับลูกค้าของโครงการ เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ – งานบริการลูกค้าหลังการขาย

คุณสมบัติผู้สมัครเพศ ชาย , หญิง อายุ 35-40 ปี วุฒิการศึกษา วศ.บ.สาขาวิศวกรรมโยธา / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 5-7 ปี (ทั้งด้านฝ่ายผู้รับจ้าง และ ฝ่ายเจ้าของโครงการ) มีประสบการณ์งาน Consultant จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ใช้โปรแกรม Microsoft Office ( MS-word , MS-excel , PowerPoint) เพื่อสนับสนุนงานสำนักงานได้ ใช้โปรแกรม Microsoft Project เพื่อสนับสนุนงานวางแผนงานก่อสร้าง และควบคุมความก้าวหน้าได้ ใช้โปรแกรม Auto CAD เพื่อสนับสนุนงาน ทำแบบขยายเพื่อการก่อสร้าง (Shop Drawing)ได้ ใช้โปรแกรม 3D Design (Sketch Up หรือ Autodesk Revit) เพื่อสนับสนุนงาน ทำแบบขยาย และนำเสนอ งานได้ ใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อสนับสนุนงาน นำเสนองาน ให้ฝ่ายขาย ส่งต่อลูกค้าได้ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.การประกันภัยอุบัติเหตุ
3.ยูนิฟอร์ม
4.เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
5.ทุนการศึกษาของบุตร
6.โบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 16/07/2564
วัน/เวลา หมดอายุ: 31/08/2564
เข้าชม : 4 - 105 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาห้างโอเดียน
2 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน
3 ตำแหน่งงานว่างPC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า Tefal (ลงสาขา พรีเมี่ยมเอ้าเล็ท อยุธยา ) สมัครสัมภาษณ์พร้อมลงงานทันที!
4 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการเขตร้านกาแฟพันธุ์ไทย
5 ตำแหน่งงานว่างไกด์แนะนำเที่ยว
6 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการส่วนการขายน้ำมันเครื่อง


หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา