เลขที่ประกาศ : 163342

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ซื้อ งานประจำ ตามโครงสร้าง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ซื้อ งานประจำ ตามโครงสร้าง

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ : นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา

จังหวัด นนทบุรี (บางบัวทอง)

เงินเดือน ตามโครงสร้าง

อัตรา 1

รายละเอียดงาน
รับผิดชอบงานจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ
จัดซื้อ จัดหา วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในในโรงพยาบาลให้มีคคุณภาพที่เหมาะสม
ติดต่อประสานงาน Supplier และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
ติดตาม ตรวจสอบ การสั่งซื้อให้สอดคล้องตรงตาม Specification ที่ต้องการ
ช่วยจัดเตรียม และ Update ข้อมูลราคาของวัสดุและสิ่งของต่าง ๆ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครเพศหญิง หรือเพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ โลจิสติกส์ บัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลิกภาพ รูปร่างหน้าตาดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 19/06/2564
วัน/เวลา หมดอายุ: 17/10/2564
เข้าชม : 1 - 392 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

1 ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยสมุห์บัญชี (AR)
2 ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพนักงานแนะนำApplication การใช้ธุรกรรมการเงินบนมือถือ ประจำธนาคาร จังหวัดสระบุรี ด่วนมากๆ
3 ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์
4 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ซื้อ
5 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เงินเดือน (Payroll)
6 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกพยาบาลOPD และ IPD
7 ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสริฟ์อาหารผู้ป่วย
8 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ
9 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการพยาบาล IPD
10 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกเงินสด
11 ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต
12 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาพ
13 ตำแหน่งงานว่างนักรังสีเทคนิค ***ด่วน***
14 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป)
15 ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (SA)
16 ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (RN) (OPD , ER , ICU,OR,Ward,LR)
17 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน
18 ตำแหน่งงานว่างพยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ICN
19 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยบัญชี (AP,AR)
20 ตำแหน่งงานว่างผู้ควบคุมงาน (FOREMAN)
21 ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยทันตแพทย์
22 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม
23 ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการพยาบาล
24 ตำแหน่งงานว่างผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
25 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการพยาบาลเฉพาะทาง
26 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกเวชระเบียน *****ด่วน*****
27 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกการตลาด


หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี