เลขที่ประกาศ : 160641

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Admin & Coordinator ประจำ (จตุจักร) งานประจำ 15,000

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Admin & Coordinator ประจำ (จตุจักร) งานประจำ 15,000

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 0 อัตรา
เงินเดือน : 15,000
สถานที่ : นนทบุรี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)

เงินเดือน 15,000

อัตรา จำนวน 150 อัตรา

รายละเอียดงาน
1. งานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
1.1) สนับสนุนการจัดเตรียมรูปภาพและแผนที่ตั้ง เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และงานด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
1.2) สนับสนุนงานการตลาด ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ดูแลลูกค้า ประชาสัมพันธ์โครงการ และให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center)
1.3) สนับสนุนและรองรับลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยให้บริการข้อมูลและคำแนะนำ ผ่านหน้าเคาน์เตอร์และทางโทรศัพท์ (Call Center) การจัดเก็บข้อมูล การจัดเตรียมเอกสาร และการสแกนเอกสารเข้าระบบ

2. งานด้านเอกสาร
2.1) สนับสนุนงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2.2) สนับสนุนงานด้านเอกสารและงานธุรการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูลลงระบบ การจัดทำรายงานสรุป การจัดเก็บและคัดแยกเอกสารเพื่อสแกนเอกสารเข้าระบบ
2.3) สนับสนุนงานเตรียมเอกสาร บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ตรวจสอบเอกสาร ประสานงานและดำเนินการคัดรับรองเอกสารจากหน่วยงานภายนอก
2.4) สนับสนุนงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชีและการเงิน จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางบัญชีและงานทั่วไป จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ
2.5) สนับสนุนงานจัดเก็บเอกสาร การจัดทำทะเบียนงาน การเตรียมเอกสาร
2.6) สนับสนุนงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเทคโนโลยีในโครงการพัฒนาระบบงานต่างๆ

3. งานด้านการบันทึก ทำรายงานและประสานงาน
3.1) สนับสนุนงานด้านสวมสิทธิคดีและโอนสิทธิเรียกร้อง
3.2) สนับสนุนการบันทึกข้อมูลรายงาน จัดทำวาระการประชุม และการจัดเตรียมข้อมูล-ส่งงานประเมิน
3.3) สนับสนุนการรับเรื่องแจ้งซ่อมบำรุงประสานงานการซ่อม เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลการซ่อมบำรุงงาน ประสานงาน จัดทำบันทึกเอกสาร

สถานที่ทำงาน : จตุจักร
วัน/เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัครเพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิ ปวส.- ป.ตรี ขึ้นไป ไม่เป็นผู้มีหนีสินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคชนิดหนึ่งชนิดใดต่อไปนี้ โรควัณโรค, โรคเท้าช้าง, โรคติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคติดต่อเรื้อรัง และไม่เป็นผู้หมกมุ่นในการพนันและยาเสพติด ไม่เป็นผู้ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ในกรณีที่เคยผ่านงานมาแล้วก่อนหน้านี้ มีความรู้ และ/หรือสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ
- ค่าล่วงเวลา
- เงินตอบแทนผลการปฏิบัติงาน
- กิจกรรมสันทนาการตามเทศกาล
- โบนัส (พิจารณาตามผลประกอบการและผลการทำงาน)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ห้องพยาบาล
- มีการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะตำแหน่งก่อนการปฏิบัติงานจริง
- ค่าช่วยเหลือเดินทางเมื่อปฏิบัติงานรอบดึก

สถานที่ปฏิบัติงาน
จตุจักร

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 13/05/2564
วัน/เวลา หมดอายุ: 30/10/2565
เข้าชม : 2 - 834 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

1 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้า(อนุรักษ์กรมธรรม์) ประจำศูนย์BTSอโศก
2 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุและประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาครัฐ ประจำศูนย์ปทุมวัน
3 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุและประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาครัฐ ประจำศูนย์จตุจักร
4 ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
5 ตำแหน่งงานว่างQC ตรวจสอบการผลิต
6 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Admin & Coordinator ประจำ (จตุจักร)
7 ตำแหน่งงานว่างCreative Content and Social Media Officer (Online)
8 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด (มีประสบการณ์หรือจบปริญญาตรีใหม่)
9 ตำแหน่งงานว่างรับพนักงานขายเเบรนด์ LG HAE ประจำ Makro รามอินทรา
10 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Graphic / Display (สำนักงานใหญ่)
11 ตำแหน่งงานว่างพนักงานหน้าร้านสาขาชุมแพ
12 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ รับจองออเดอร์สินค้า (แจ้งวัฒนะ)
13 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล นำเสนอ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร คอนโด
14 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประมาณราคา(QS)
15 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้า ภาษากัมพูชา (สัญชาติไทย) ประจำ นนทบุรี
16 ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อม บำรุง มอเตอร์ไซค์ รถจักรยานยนต์


หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี