เลขที่ประกาศ : 160450

ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมบำรุง งานประจำ 15000-20000

ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมบำรุง งานประจำ 15000-20000

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 15000-20000
สถานที่ : นครปฐม

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000-20000

สวัสดิการ :
1. ค่าประกันสังคม
2. ข้าวเปล่าฟรี มื้อเที่ยง กับ ช่วงโอที
3. ค่าวันเกิด
4. ค่ากะ
5. ค่าเบี้ยขยัน
6. ค่าครองชีพ (พนักงานรายวัน)
7. เงินช่วยเหลืองานศพ
8. เงินช่วยเหลืองานสมรส
9. กินเลี้ยงประจำปี
10.โบนัส(ตามผลประกอบการ)

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานโรงงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 3. • มีทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 4. • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ 5. • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า สามารถเดินสายไฟ ซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ไขได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท ตงเฉิน อีเล็คทริค เคเบิ้ล แอนด์ไวร์ จำกัด

จังหวัด : นครปฐม (สามพราน)

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 23/04/2564
วัน/เวลา หมดอายุ: 23/05/2564
เข้าชม : 4 - 97 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ตงเฉิน อีเล็คทริค เคเบิ้ล แอนด์ไวร์ จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
2 ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีและการเงิน
3 ตำแหน่งงานว่างพนักงาน Q.C.
4 ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมบำรุง
5 ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมบำรุง
6 ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต


หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม