เลขที่ประกาศ : 159254

ตำแหน่งงานว่างผช.ผจก.ประสานงานราชการ งานประจำ อยู่ที่การต่อรอง

ตำแหน่งงานว่างผช.ผจก.ประสานงานราชการ งานประจำ อยู่ที่การต่อรอง

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : อยู่ที่การต่อรอง
สถานที่ : นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด

อัตรา : 1

เงินเดือน : อยู่ที่การต่อรอง

สวัสดิการ :
1. กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ชุดฟอร์มพนักงาน
4. โบนัสประจำปี
5. โบนัสหน่วยงาน
6. ค่าทัตกรรม
7. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
8. เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา บุตร ธิดา และคู่สมรส ถึงแก่กรรม
9. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานมงคลสมรส
10. ประกันชีวิตหมู่
11. ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง (ตามความจำเป็น)
12. ตรวจสุขภาพประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์ตรงในการติดต่อประสานงานกับราชการในการขอมิเตอร์น้ำ ไฟ บ้านเลขที่ 2. มีประสบการณ์ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน 3. สามารถเดินทางไปติดต่อราชการและงานอื่นๆที่เกี่ยวของบริษัท ทั้งในเขต กทม และปริมณฑล ได้ 4. จบ.ป.ตรี ทุกสาขาและสาขาที่เกี่ยวข้อง หากจบ ป.ตรี ทางนิติศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ :
หรือโทร 089-969-4453

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัด : นนทบุรี (ปากเกร็ด)

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 03/04/2564
วัน/เวลา หมดอายุ: 03/05/2564
เข้าชม : 3 - 95 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

1 ตำแหน่งงานว่างผช.ผจก.ประสานงานราชการ


หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี