เลขที่ประกาศ : 155632

ตำแหน่งงานว่างพนักงานร้านกาแฟพันธุ์ไทย งานประจำ N/A

ตำแหน่งงานว่างพนักงานร้านกาแฟพันธุ์ไทย งานประจำ N/A

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : N/A
สถานที่ : สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : N/A

สวัสดิการ :
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.การประกันภัยอุบัติเหตุ
3.ยูนิฟอร์ม
4.เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
5.ทุนการศึกษาของบุตร
6.โบนัสประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป 2. เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี 3. บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ 4. มีความอดทน และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 5. มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ทัศนคติที่ดีในการทำงาน 6. มีประสบการณ์ด้านร้านกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ :
เอกสารประกอบการสมัครงาน
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา
3. หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)
4. ประกาศนียบัตรรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ (Certification)
5. นำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
7. ใบผ่านการเกณฑ์ทหารฯ (สำหรับเพศชาย)

สถานที่ปฏิบัติงาน :
ปั้ม PT สาขารัตภูมิ

จังหวัด : สงขลา (หาดใหญ่)

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 22/02/2564
วัน/เวลา หมดอายุ: 22/03/2564
เข้าชม : 5 - 33 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างพนักงานร้านกาแฟพันธุ์ไทย


หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา