เลขที่ประกาศ : 155209

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพงานให้คำปรึกษา (Counselling) โรงพยาบาลเมืองพัทยา งานประจำ ตามตกลง

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพงานให้คำปรึกษา (Counselling) โรงพยาบาลเมืองพัทยา งานประจำ ตามตกลง

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ : สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สวัสดิการ :
ปรับเงินประจำปี,ค่าที่พัก(พยาบาลที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด),เบี้ยขยัน, ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง, ตรวจร่างกายประจำปี, สิทธิพิเศษในการกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์(กลุ่มจุฬารัตน์), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(กลุ่มจุฬารัตน์), โครงการสะสมทรัพย์เพื่อการเกษียณอายุสำหรับพนักงานและคู่สมรส (AIA), งานปีใหม่, กิจกรรมสัมมนาภายนอกบริษัท,โบนัสประจำปี(ถ้ามี)

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. - อายุ 25-40 ปี 2. - เพศหญิง 3. - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล 4. - ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล 5. - มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรสาธารณสุขของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนอย่างน้อย 1 ปี 6. - สามารถปฏิบัติงานที่พัทยา จ.ชลบุรี ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

จังหวัด : สมุทรปราการ (บางพลี, บางเสาธง)

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 14/02/2564
วัน/เวลา หมดอายุ: 14/03/2564
เข้าชม : 14 - 135 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

1 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ (LAB) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
2 ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ แผนกเวชสถิติ โรงพยาบาลจุฬารัตน์3
3 ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพงานให้คำปรึกษา (Counselling) โรงพยาบาลเมืองพัทยา
4 ตำแหน่งงานว่างนักกิจกรรมบำบัด (Part time) รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
5 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเมืองพัทยา
6 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรงพยาบาลเมืองพัทยา


หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ