เลขที่ประกาศ : 154961

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเมืองพัทยา งานประจำ ตามตกลง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเมืองพัทยา งานประจำ ตามตกลง

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ : สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สวัสดิการ :
โบนัส/ปรับเงินประจำปี,ค่าที่พัก(พยาบาลที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด,เบี้ยขยัน, ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง, ตรวจร่างกายประจำปี, สิทธิพิเศษในการกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โครงการสะสมทรัพย์เพื่อการเกษียณอายุสำหรับพนักงานและคู่สมรส (AIA), งานปีใหม่, กิจกรรมสัมมนาภายนอกบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. - อายุ 30-40 ปี 2. - เพศชาย/หญิง 3. - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบริหารงานทั่วไป หรือการจัดการทั่วไป หรือการจัดการภาครัฐ หรือสาขาวิชาการบริหาร การบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตรื รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและบัญชี 4. - มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนอย่างน้อย 3 ปีในระดับหัวหน้ากลุ่มงาน 5. - มีประสบการณ์ในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี 6. - สามารถปฏิบัติงานที่พัทยา จ.ชลบุรี ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

จังหวัด : ชลบุรี (บางละมุง)

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 10/02/2564
วัน/เวลา หมดอายุ: 10/03/2564
เข้าชม : 2 - 97 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

1 ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ แผนกเวชสถิติ โรงพยาบาลจุฬารัตน์3
2 ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพงานให้คำปรึกษา (Counselling) โรงพยาบาลเมืองพัทยา
3 ตำแหน่งงานว่างนักกิจกรรมบำบัด (Part time) รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
4 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเมืองพัทยา
5 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการ โรงพยาบาลเมืองพัทยา


หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ