เลขที่ประกาศ : 152569

ตำแหน่งงานว่างSurveyor งานประจำ ตามประสบการณ์

ตำแหน่งงานว่างSurveyor งานประจำ ตามประสบการณ์

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 6 อัตรา
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ : นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด

อัตรา : 6

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สวัสดิการ :
1. กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ชุดฟอร์มพนักงาน
4. โบนัสประจำปี
5. โบนัสหน่วยงาน
6. ค่าทัตกรรม
7. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
8. เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา บุตร ธิดา และคู่สมรส ถึงแก่กรรม
9. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานมงคลสมรส
10. ประกันชีวิตหมู่
11. ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง (ตามความจำเป็น)
12. ตรวจสุขภาพประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปวส. - ปริญญาตรี สาขาโยธา 2. เพศ ชาย 3. อายุ 25-30 ปี 4. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 -5 ปี ขึ้นไป 5. จัดทำการเบิกจ่ายของโครงการ 6. ปฎิบัติงานทั้ง กทม. และตจว.ได้ 7. ใช้ computer ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :
ตามโครงการของบริษัท

จังหวัด : นนทบุรี (ปากเกร็ด)

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 09/01/2564
วัน/เวลา หมดอายุ: 09/02/2564
เข้าชม : 1 - 58 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

1 ตำแหน่งงานว่างSurveyor


หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี