เลขที่ประกาศ : 152358

ตำแหน่งงานว่างเจ้ำหน้ำที่พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกิจกรรมพนักงำน (HRD) งานประจำ ตามตกลง

ตำแหน่งงานว่างเจ้ำหน้ำที่พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกิจกรรมพนักงำน (HRD) งานประจำ ตามตกลง

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ : ปทุมธานี ลำลูกกา ลำลูกกา

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สวัสดิการ :
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การฝึกอบรม
6. สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี
7. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
8. เงินช่วยเหลือการสมรส
9. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
10. เบี้ยขยัน สูงสุด 1,250 บาท
11. ค่าอาหาร (บางตำแหน่ง)
12. วันหยุดตามประเพณี / ประจำสัปดาห์
13. เบิกเงินเดือนล่วงหน้า
14. สวัสดิการเงินกู้ยืม
15. ปรับเงินเดือนประจำปี
16. โบนัสประจำปี
17. ชุดยูนิฟอร์ม
18. ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะพนักงานขาย)
19. ลาพักร้อน สูงสุด 12 วัน

*** ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ( หยุดเสาร์เว้นเสาร์ ) ***

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง/ชำย อำยุ 28-40 ป 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ในงาน HRD 3 ปี ขึ้นไป 4. มีทักษะในการทำกิจกรรมภายในบริษัท 5. ีทักษะในการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ 6. มีความรับผิดชอบ 7. มีความละเอียดรอบคอบ 8. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี 9. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MF OFFICE ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด

จังหวัด : ปทุมธานี (ลำลูกกา)

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 08/01/2564
วัน/เวลา หมดอายุ: 08/02/2564
เข้าชม : 1 - 69 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำเครื่องตัดโฟม
2 ตำแหน่งงานว่างเจ้ำหน้ำที่พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกิจกรรมพนักงำน (HRD)
3 ตำแหน่งงานว่างSales Engineer


หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี
ปทุมธานี ฝึกงานปทุมธานี งานชั่วคราวปทุมธานี งานนอกเวลาปทุมธานี งานประจำปทุมธานี งานราชการปทุมธานี งานต่างประเทศปทุมธานี งานอื่นๆปทุมธานี