เลขที่ประกาศ : 151326

ตำแหน่งงานว่างExecutive Secretary to CEO/เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร งานนอกเวลา 20000-30000

ตำแหน่งงานว่างExecutive Secretary to CEO/เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร งานนอกเวลา 20000-30000

ประเภท : งานนอกเวลา
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 20000-30000
สถานที่ : ปทุมธานี ลำลูกกา บึงคำพร้อย

อัตรา : 2

เงินเดือน : 20000-30000

สวัสดิการ :
โบนัสปีละ 1 ครั้ง
ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 6-18 วัน
กองทุนประกันสังคม
ค่าคอมมิชั่นประจำโครงการ
ส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงานเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
และสวัสดิการอื่นๆ
หมายเหตุ สวัสดิการขึ้นอยู่กับตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาโท/ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ในงานรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และการประสานงาน 3. ความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office 4. ความเชี่ยวชาญในการประสานงาน 5. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป (เทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL Paper-based 500/IBT 60/CBT 150) โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไประยะเวลาศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี)ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ 6. มีบุคลิกภาพดี มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานนอกเวลาและนอกสถานที่ได้ 7. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 8. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

หมายเหตุ :
มีทักษะในการสื่อสารสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะทางด้านมนุษย์สัมพันธ์สูง มี EQ สูง และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
มีความสามารถในการประสานงาน และติดตามงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และทันตามเวลาที่กำหนด
มีความกระตือรือร้น ความละเอียดรอบคอบ และสามารถเก็บรักษาความลับได้ดี
มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคล่องตัว รวมทั้งใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ MS Outlook รวมทั้งบริหารการนัดหมายได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด

จังหวัด : ปทุมธานี (ลำลูกกา)

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 21/12/2563
วัน/เวลา หมดอายุ: 15/10/2564
เข้าชม : 1 - 1176 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง Precast - แนวราบ(โซนลำลูกกา) ด่วน
2 ตำแหน่งงานว่างBusiness & Operation Strategy Specialist
3 ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง(แนวราบ)
4 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ และโอนกรรมสิทธิ์ (อสังหาริมทรัพย์)
5 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประมาณราคา (สัญญาจ้าง 1 ปี)
6 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (สำนักงานใหญ่)
7 ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกการเงินและบัญชี
8 ตำแหน่งงานว่างทนายความฟรีแลนซ์ สนง.กฎหมาย หรือบริษัทกฎหมาย
9 ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชีCFO
10 ตำแหน่งงานว่างพนักงานกราฟฟิกดีไซนด์ ด่วนมาก!!!
11 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (โอเปอเรเตอร์)
12 ตำแหน่งงานว่างผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย
13 ตำแหน่งงานว่างจ้าหน้าที่ธุรการ - บุคคล
14 ตำแหน่งงานว่างExecutive Secretary to CEO/เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
15 ตำแหน่งงานว่างWeb Programmer(C#.net core)
16 ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก
17 ตำแหน่งงานว่างทรัพยากรบุคคล
18 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า
19 ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา
20 ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายอะไหล่รถยนต์
21 ตำแหน่งงานว่างทนายความด้านคดี
22 ตำแหน่งงานว่างผู้สอบบัญชี
23 ตำแหน่งงานว่างAdmin Accounting (ธุรการบัญชี)


หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี
ปทุมธานี ฝึกงานปทุมธานี งานชั่วคราวปทุมธานี งานนอกเวลาปทุมธานี งานประจำปทุมธานี งานราชการปทุมธานี งานต่างประเทศปทุมธานี งานอื่นๆปทุมธานี