เลขที่ประกาศ : 148858

ตำแหน่งงานว่างพยาบาล ICU งานประจำ ตามโครงสร้างของโ

ตำแหน่งงานว่างพยาบาล ICU งานประจำ ตามโครงสร้างของโ

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของโ
สถานที่ : สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างของโรงพยาบาล

สวัสดิการ :
1.โบนัสประจำปี
2.ปรับเงินประจำปี
3.ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1.การศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 2. 2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 3. 3.ผ่านงานด้านการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยอย่างน้อย 1 ปี 4. 4.มีความรู้ความเข้าใจในระบบการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อ / Universal Precaution

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัด : สมุทรสาคร

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 17/11/2563
วัน/เวลา หมดอายุ: 17/12/2563
เข้าชม : 2 - 83 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

1 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
2 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการห้องพัก
3 ตำแหน่งงานว่างพยาบาล ICU
4 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวชระเบียน


หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร