เลขที่ประกาศ : 146188

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุระการ ประสานงาน สนับสนุน งานประจำ 9450-10000

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุระการ ประสานงาน สนับสนุน งานประจำ 9450-10000

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 9450-10000
สถานที่ : พัทลุง ป่าพะยอม ป่าพะยอม

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9450-10000

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1.เพศชาย อายุ25-30ปี ถ้ามีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือ เคยทำงานประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. 2.สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ 3. 3.จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. ทุกสาขา่ 4. 4.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และรับผิดชอบส่วนบุคคล เนื่องจากต้องออกไปประสานงานข้างนอกให้หัวหน้า 5. 5.มีอัธยาศัยที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ต่อเพื่อนร่วมงาน และมีสัมมาคาวระ ร่วมไปถึงทัศนะคติที่ดีในงานลักษณะติดต่อคน 6. 6.มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การติดตามงาน การประสานงาน การอธิบายงาน 7. 7.มีความสามารถใช้งาน Internetได้ ค้นห้าข้อมูลได้ 8. 8.ใช้โปรแกรม Word Excel Power-point พื้นฐานได้ 9. 9.สามารถช่วยสนับสนุนงานจัดสินค้าในคลังสินค้าได้ 10. 10.สามารถออกงานอีเว้นต์ต่างจังหวัดไป

หมายเหตุ :
1.ทดลองงาน 90 วัน โดยได้รับค่าจ้างเป็นรายงานตามค่าแรงพื้นฐานจังหวัดพัทลุง 915 บ.
2.ผ่านทดลองงานจะปรับเป็นพนักงานประจำเงินเดือน เดือนละ10000 บาท โดยมีวันหยุด 4 วัน/เดือน
3.หากต้องไปค้างคืนต่างจังหวัด มีเบี้ยเลี้ยงออกนอกสถานที่ทำงานให้วันละ 150 บ.
4.มีประกันสังคมและสวัสดิการพื้นฐานให้ตามกฏหมาย
5.บริษัท มีที่พักให้สำหรับ พนักงานที่มาจากต่างจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท ฉัตรไทยฟู้ดส์ จำกัด

จังหวัด : พัทลุง

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 08/10/2563
วัน/เวลา หมดอายุ: 08/11/2563
เข้าชม : 4 - 87 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ฉัตรไทยฟู้ดส์ จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุระการ ประสานงาน สนับสนุน
2 ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำเชลล์ในห้าง BigC


หางานพัทลุง สมัครงานพัทลุง รับสมัครพนักงานพัทลุง
พัทลุง ฝึกงานพัทลุง งานชั่วคราวพัทลุง งานนอกเวลาพัทลุง งานประจำพัทลุง งานราชการพัทลุง งานต่างประเทศพัทลุง งานอื่นๆพัทลุง