เลขที่ประกาศ : 144182

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/บริหารโครงการ งานประจำ ตามประสบการณ์

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/บริหารโครงการ งานประจำ ตามประสบการณ์

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ : นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สวัสดิการ :
1. กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ชุดฟอร์มพนักงาน
4. โบนัสประจำปี
5. โบนัสหน่วยงาน
6. ค่าทัตกรรม
7. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
8. เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา บุตร ธิดา และคู่สมรส ถึงแก่กรรม
9. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานมงคลสมรส
10. ประกันชีวิตหมู่
11. ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง (ตามความจำเป็น)
12. ตรวจสุขภาพประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 40-45 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป 4. สามารถทำงาน ในสภาวะกดดันได้ 5. สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้ 6. มีบุคลิคภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :
เมืองทองธานี

จังหวัด : นนทบุรี

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 12/09/2563
วัน/เวลา หมดอายุ: 12/10/2563
เข้าชม : 1 - 64 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

1 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/บริหารโครงการ


หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี