เลขที่ประกาศ : 141751

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการด้านการปลูกพืช SMART GREEN HOUSE งานประจำ ตามตกลง

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการด้านการปลูกพืช SMART GREEN HOUSE งานประจำ ตามตกลง

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ : นนทบุรี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สวัสดิการ :
ชุดฟอร์ม, กองทุนสำรองเลี้ยง, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA, โบนัสตามผลประกอบการ,
เงินช่วยเหลืองานแต่ง-งานศพ

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย / หญิง 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชาเกษตรศาสตร์,เทคโนโลยีการผลิตพืช,ส่งเสริมการเกษตร,วิทยาศสตร์กษตร,เทคโนโลยี่การเกษตร,เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี 6. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ 7. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ 8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 9. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน 10. สามารถทำงานที่สุพรรณบุรีเป็นระยะเวลานานได้

หมายเหตุ :
การเดินทางเพิ่มเติม :
รถตู้สายโดยสาร 88 กรุงเทพ - สุพรรณบุรี
รถตู้สายโดยสาร 483 บ้านไร่ - สุพรรณบุรี
รถโดยสาร 411 สุพรรณบุรี - กาญจนบุรี

สถานที่ปฏิบัติงาน :
สุพรรณบุรี

จังหวัด : สุพรรณบุรี

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 07/08/2563
วัน/เวลา หมดอายุ: 07/06/2565
เข้าชม : 3 - 1703 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ Jiamphattana Energy International

1 ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการด้านการปลูกพืช SMART GREEN HOUSE


หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี