เลขที่ประกาศ : 137778

ตำแหน่งงานว่างผู้ควบคุมงาน (FOREMAN) งานประจำ ตามโครงสร้างบริษ

ตำแหน่งงานว่างผู้ควบคุมงาน (FOREMAN) งานประจำ ตามโครงสร้างบริษ

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษ
สถานที่ : นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา

เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง มีอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปและเฉพาะทางหลายสาขา

ผู้จัดการแผนกบุคคล

1. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถานการณ์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
2.สำรวจแผนอัตรากำลังคนประจำปี
3.ดูแล และดำเนินการตรวจสอบ เวลาการปฏิบัติงานของพนักงานประจำ และชั่วคราว
4. ตรวจสอบสรุปรายงานการขาดงาน การลาป่วย กิจ ลาประเภทต่างๆ,การมาสาย และชั่วโมงการทำงานในแต่ละแผนกให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์บริษัท
5.พัฒนาระบบการคัดเลือก และสรรหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้
6.กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงพยาบาล
7.ควบคุม ดูแลงาน HR ทั้งระบบ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจฯ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2. เพศหญิงเท่านั้น อายุไม่เกิน 45 ปี 3. ประสบการณ์ทำงานตรงอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 4. มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคล 5. มีความรับผิดชอบสูง อดทน ซื่อสัตย์ ติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และเดินทางสะดวกในการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

จังหวัด : นนทบุรี

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 09/06/2563
วัน/เวลา หมดอายุ: 31/08/2564
เข้าชม : 2 - 1405 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

1 ตำแหน่งงานว่างนักเทคนิคการแพทย์
2 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ
3 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาพ
4 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ซื้อ
5 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เงินเดือน (Payroll)
6 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกพยาบาลOPD และ IPD
7 ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสริฟ์อาหารผู้ป่วย
8 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการพยาบาล IPD
9 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกเงินสด
10 ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต
11 ตำแหน่งงานว่างนักรังสีเทคนิค ***ด่วน***
12 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป)
13 ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (SA)
14 ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (RN) (OPD , ER , ICU,OR,Ward,LR)
15 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน
16 ตำแหน่งงานว่างพยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ICN
17 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยบัญชี (AP,AR)
18 ตำแหน่งงานว่างผู้ควบคุมงาน (FOREMAN)
19 ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยทันตแพทย์
20 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม
21 ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการพยาบาล
22 ตำแหน่งงานว่างผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
23 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการพยาบาลเฉพาะทาง
24 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกเวชระเบียน *****ด่วน*****
25 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกการตลาด


หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี