เลขที่ประกาศ : 115756

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล งานประจำ 12000-15000 บาท

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล งานประจำ 12000-15000 บาท

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 12000-15000 บาท
สถานที่ : ปทุมธานี ธัญบุรี บึงน้ำรักษ์

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเส้นก๋วยเตี๋ยวออร์แกนิคส่งออก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

-ควบคุมดูแลด้านการสรรหาว่าจ้างพนักงานตามที่หน่วยงานร้องขอ และให้เป็นไปตามการวางแผนอัตรากำลังคนของฝ่ายบริหาร
-ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และรับสมัครพนักงาน
-ให้การปฐมนิเทศกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทแก่พนักงานใหม่
-ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
-รวบรวมสถิติการมาปฏิบัติงานของพนักงาน (ขาด/ลา/มาสาย) เสนอหัวหน้างาน
-ดูแลจัดหาด้านสวัสดิการให้กับพนักงานตามนโยบายของบริษัท
-สำรวจความต้องการด้านฝึกอบรมของพนักงาน เพื่อจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมเสนอผู้บริหารพิจารณา
-ดูแลให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมพัฒนาตามแผน
-ดูแลจัดเก็บบันทึก/หลักฐานประวัติส่วนตัว และประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน
-อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12000-15000 บาท

สวัสดิการ :
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ชุดฟอร์ม พนักงาน
- ปรับเงินเดือนขึ้น วัดผลการทำการจาก KPI

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 23 ขึ้นไป 2. 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป บริหารทรัพยากรมนุษย์ 3. 3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word ได้ดี 4. 4.มีประสบการทำงานด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป 5. 5.มีความสมารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 6. 6.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 7. 7.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

หมายเหตุ :
ด่วน

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด ในโครงการเอกสินแฟคทอรี่ รังสิตคลอง 11 ธัญบุรี

จังหวัด : ปทุมธานี

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 27/11/2562
วัน/เวลา หมดอายุ: 01/10/2564
เข้าชม : 1 - 1226 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างSales Admin & Coordinator
2 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายผลิต(PRODUCTION SUPERVISOR)
4 ตำแหน่งงานว่างTECHNICIAN ช่างควบคุมเครื่องจักร/ช่างซ่อมบำรุง
5 ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย/เจ้าหน้าที่ออกบูท
6 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต
7 ตำแหน่งงานว่างพนักงานงานฝ่ายผลิต
8 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประจำห้องปฎิบัติการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
9 ตำแหน่งงานว่างนักกายภาพบำบัด
10 ตำแหน่งงานว่างพนักงานบรรจุสินค้า
11 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี
12 ตำแหน่งงานว่างQC/QA Supervisor
13 ตำแหน่งงานว่างวิศวกร แผนกนึ่ง
14 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้า Checkers
15 ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน
16 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Production


หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี
ปทุมธานี ฝึกงานปทุมธานี งานชั่วคราวปทุมธานี งานนอกเวลาปทุมธานี งานประจำปทุมธานี งานราชการปทุมธานี งานต่างประเทศปทุมธานี งานอื่นๆปทุมธานี