เลขที่ประกาศ : 113746

ตำแหน่งงานว่างWarehouse Manager งานประจำ ตามโครงสร้างเงิน

ตำแหน่งงานว่างWarehouse Manager งานประจำ ตามโครงสร้างเงิน

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงิน
สถานที่ : นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่

Industrial Enterprises Co., Ltd.
A cooking oil manufacturer in Thailand is seeking the experienced and energetic persons
to support the expansion of our business for the position of: -

Warehouse Manager

ควบคุมบริหารการรับ-จ่ายสินค้า ตรวจสอบการปฏิบัติงานในการส่ง -รับคืนสินค้าให้เรียบรือยและเป็นไปตามระบบจนถึงมือลูกค้า
- ควบคุมดูแลบริหาร สินค้าที่คงเหลือใรคลัง และพื้นที่จัดเก็บ
- ประสานงานกับฝ่ายขาย ,ฝ่ายบัญชี เพื่อทำการตรวจสอบสต๊อกสินค้า และรวบรวมเอกสารส่งและเบิกสินค้า ส่งให้แผนกบัญชี
- ควบคุมดูแลพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- ตรวจสอบและดูแลรักษาสินค้าคงคลัง
- รายงานสรุปสต๊อกและการเบิกจ่ายสินค้าเข้า-ออก ประจำวัน เดือน ปี ของบริษัท รายงานต่อผู้บังคับบัญชา

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท

สวัสดิการ :
- วันหยุดประเพณีตามกฏหมาย
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันลาต่าง ๆ เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาบวช ลาคลอด เป็นต้น
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลืองานศพ / พวงหรีด
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล ต่อปี
- ค่ารักษารากฟันและขูดหินปูน /ปี
- เบี้ยขยัน
- ค่าเยี่ยมไข้


คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. - เพศชาย /หญิงอายุ 35-40 ปี 2. - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. - มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 , GMP , HACCP , ISO 14001 4. - - มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี ด้านงานคลังสินค้า 5. - สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ 6. - สามารถใช้งาน Microsoft office ,Word , Excel , Powerpoint 7. - มีภาวะเป็นผู้นำสามารถบริหารทีมได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :
39/6 หมู่ที่ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

จังหวัด : นนทบุรี

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 26/11/2562
วัน/เวลา หมดอายุ: 13/06/2567
เข้าชม : 1 - 1845 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.

1 ตำแหน่งงานว่างShift Supervisor - Refinery
2 ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม
3 ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมเครื่องจักร ( Refinery )
4 ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมเครื่องจักร ( กลั่นกรอง )
5 ตำแหน่งงานว่างWarehouse Manager
6 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขับรถบรรทุก
7 ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า


หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี