เลขที่ประกาศ : 103203

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล ( พัทลุง ) งานประจำ ตามตกลง

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล ( พัทลุง ) งานประจำ ตามตกลง

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ : นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา

ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2531 โดยผู้บริหารคนไทยที่มีประสบการณ์ เพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในงานก่อสร้างอาคารสูง

วิศวกรเครื่องกล ( พัทลุง )

ควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประมาณราคา ประสานงานกับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบ Shop Drawing ควบคุมงานติดตั้งระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกรขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 2. เพศชาย อายุ 30 - 50 ปี 3. มีประสบการณ์ควบคุมงานระบบสุขาภิบาลอาคารสูง อย่างน้อย 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบงานสูง 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 6. มีภาวะผู้นำ สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี 7. สามารถใช้โปแกรม Excel, Microsoft Word, Autocad ได้ 8. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา ในการทำงาน 9. สามารถทนแรงกดดันของสภาพงานได้ 10. ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานหรือระดับบริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
โครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

จังหวัด : พัทลุง

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 06/10/2562
วัน/เวลา หมดอายุ: 31/08/2564
เข้าชม : 1 - 703 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโครงการ ( กรุงเทพและปริมณฑล )
2 ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกประจำโครงการก่อสร้าง ( กรุงเทพและปริมณฑล )
3 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม ( กรุงเทพและปริมณฑล )
4 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า ( พัทลุง )
5 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล ( พัทลุง )
6 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน
7 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
8 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน
9 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี
10 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ช่างสำรวจ ( กรุงเทพและปริมณฑล )
11 ตำแหน่งงานว่างช่างเขียนแบบ (Draftman)
12 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ( กรุงเทพและปริมณฑล )
13 ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า ( กรุงเทพและปริมณฑล )
14 ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนเครื่องกล/สุขภิบาล ( กรุงเทพและปริมณฑล )
15 ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนสถาปัตย์ ( กรุงเทพและปริมณฑล )
16 ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนก่อสร้าง ( กรุงเทพและปริมณฑล )
17 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า ( กรุงเทพและปริมณฑล )
18 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล ( กรุงเทพและปริมณฑล )
19 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา ( วิศวกรโครงการ ) กรุงเทพและปริมณฑล
20 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน (สมุทรปราการ)
21 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา,วิศวกรโครงการ (สมุทรปราการ)
22 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน (ลาดกระบัง)
23 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา,วิศวกรโครงการ (ลาดกระบัง)
24 ตำแหน่งงานว่างสถาปนิก (ออกแบบ ตกแต่งภายใน)
25 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน (ปัตตานี)
26 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำนักงาน (พัทลุง)
27 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา,วิศวกรโครงการ (ปัตตานี)
28 ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนก่อสร้าง (สมุทรปราการ)
29 ตำแหน่งงานว่างช่างเขียนแบบ (Draftman) สมุทรปราการ
30 ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกประจำโครงการก่อสร้าง (สมุทรปราการ)
31 ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน (งานโยธา)


หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม