โคราช หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ โคราช หางานโคราช รับสมัครงานโคราช รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
โคราช หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ โคราช หางานโคราช รับสมัครงานโคราช รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด โคราช Ø
หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงานโคราช

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 45509 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 137227

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายแบรนด์ลาเวนซ์ประจำสาขาปิ่นเกล้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายแบรนด์ลาเวนซ์ประจำสาขาปิ่นเกล้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา
- ขนถ่ายสินค้าประจำออฟฟิศ
- ขับรถรับส่งสินค้า
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137227

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายแบรนด์ลาเวนซ์ประจำสาขาปิ่นเกล้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายแบรนด์ลาเวนซ์ประจำสาขาปิ่นเกล้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา
- ขนถ่ายสินค้าประจำออฟฟิศ
- ขับรถรับส่งสินค้า
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137082

ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา
- งานซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน
- งานซ่อมบำรุงระบบประปาอาคารสำนักงาน
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137082

ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครราชสีมา
- งานซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน
- งานซ่อมบำรุงระบบประปาอาคารสำนักงาน
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136450

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 9000-11000

งานประจำ : 9000-11000 นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่สโตร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ

-ควบคุมดูแลสต๊อกสินค้าและการจัดเรียงสินค้า
-ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ วัตถุดิบ, จัดส่งอุปกรณ์ วัตถุดิบ ไปตามแผนกงาน จัดทำรายงาน และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบมาย
-ทำStock สินค้า/วัตถุดิบ
-ตรวจสอบ Up date Stock
-สั่งของตามจำนวนให้พอกับงาน
-รับสินค้า/วัตถุดิบ ตรวจสอบความถูกต้อง

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136450

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 9000-11000

งานประจำ : 9000-11000 นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่สโตร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ

-ควบคุมดูแลสต๊อกสินค้าและการจัดเรียงสินค้า
-ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ วัตถุดิบ, จัดส่งอุปกรณ์ วัตถุดิบ ไปตามแผนกงาน จัดทำรายงาน และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบมาย
-ทำStock สินค้า/วัตถุดิบ
-ตรวจสอบ Up date Stock
-สั่งของตามจำนวนให้พอกับงาน
-รับสินค้า/วัตถุดิบ ตรวจสอบความถูกต้อง

หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 18 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136278

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต ( งานเหมา )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต ( งานเหมา )

งานประจำ : เงินเดือน รายได้เหมา (ตามน้

งานประจำ : รายได้เหมา (ตามน้ นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงอ้อ
ตัดแต่งชิ้นส่วนไก่ - เลาะโครงไก่
ทำงานเป็นคู่
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136278

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต ( งานเหมา )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิต ( งานเหมา )

งานประจำ : เงินเดือน รายได้เหมา (ตามน้

งานประจำ : รายได้เหมา (ตามน้ นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงอ้อ
ตัดแต่งชิ้นส่วนไก่ - เลาะโครงไก่
ทำงานเป็นคู่
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135967

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิคดีไซน์ (งานประจำ)

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิคดีไซน์ (งานประจำ)

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 นครราชสีมา
มีหน้าที่ออกแบบ
-ถ่ายรูปสินค้า
-จัดองค์ประกอบ
-ตบแต่งให้ภาพดูสวยงาม
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135967

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิคดีไซน์ (งานประจำ)

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิคดีไซน์ (งานประจำ)

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 นครราชสีมา
มีหน้าที่ออกแบบ
-ถ่ายรูปสินค้า
-จัดองค์ประกอบ
-ตบแต่งให้ภาพดูสวยงาม
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135761

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 10000-25000

งานประจำ : 10000-25000 นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
งานกำจัดแมลง และ ฆ่าเชื้อโรค
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135761

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 10000-25000

งานประจำ : 10000-25000 นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
งานกำจัดแมลง และ ฆ่าเชื้อโรค
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 30 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135567

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
ขับรถ
ดูแลรักษารถยนต์
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135567

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
ขับรถ
ดูแลรักษารถยนต์
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135319

ตำแหน่งงานว่างทนายความประจำบริษัท

ตำแหน่งงานว่างทนายความประจำบริษัท

งานประจำ : เงินเดือน 12500-30000

งานประจำ : 12500-30000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
ดำเนินคดีฟ้องร้อง
ติดตาม เจรจา
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (เกี่ยวกับกฎหมาย)
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135319

ตำแหน่งงานว่างทนายความประจำบริษัท

ตำแหน่งงานว่างทนายความประจำบริษัท

งานประจำ : เงินเดือน 12500-30000

งานประจำ : 12500-30000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
ดำเนินคดีฟ้องร้อง
ติดตาม เจรจา
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (เกี่ยวกับกฎหมาย)
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135300

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ไอที

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ไอที

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
งานดูแลเวปไซต์
Line, Facebook ทำ Banner ออกแบบสื่อออนไลน์
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135300

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ไอที

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ไอที

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
งานดูแลเวปไซต์
Line, Facebook ทำ Banner ออกแบบสื่อออนไลน์
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 133755

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

งานประจำ : เงินเดือน 65,000 บาท

งานประจำ : 65,000 บาท นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
บริหารงาน กฎหมายและทนายความ
เกี่ยวกับ การติดตามลูกหนี้กฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี ตลอดจนการยึดทรัพย์ขาดทอดตลาด
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133755

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

งานประจำ : เงินเดือน 65,000 บาท

งานประจำ : 65,000 บาท นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
บริหารงาน กฎหมายและทนายความ
เกี่ยวกับ การติดตามลูกหนี้กฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี ตลอดจนการยึดทรัพย์ขาดทอดตลาด
หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงานโคราช
โคราช ฝึกงานโคราช งานชั่วคราวโคราช งานนอกเวลาโคราช งานประจำโคราช งานราชการโคราช งานต่างประเทศโคราช งานอื่นๆโคราช
หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงานโคราช
โคราช ฝึกงานโคราช งานชั่วคราวโคราช งานนอกเวลาโคราช งานประจำโคราช งานราชการโคราช งานต่างประเทศโคราช งานอื่นๆโคราช