jobin4.com โคราช หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ โคราช หางานโคราช รับสมัครงานโคราช รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com โคราช หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ โคราช หางานโคราช รับสมัครงานโคราช รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด โคราช Ø
หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงานโคราช

เลขที่ประกาศ : 011024

งานประจำ 13,000 - 15,000

เมืองนครราชสีมา ในเมือง

ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ

ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ

- จัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำหน้าบูธ
- ให้ข้อมูลเบื้องต้นและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบูทกิจกรรม
- ติดต่อประสานงานร่วมกับสถานที่ในการจัดกิจกรรม
- จัดทำโปรโมชั่นให้กับผลิตภัณฑ์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำบูท

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 011024

งานประจำ 13,000 - 15,000

เมืองนครราชสีมา ในเมือง

ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ

ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ

- จัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำหน้าบูธ
- ให้ข้อมูลเบื้องต้นและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบูทกิจกรรม
- ติดต่อประสานงานร่วมกับสถานที่ในการจัดกิจกรรม
- จัดทำโปรโมชั่นให้กับผลิตภัณฑ์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประจำบูท

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025524

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา

วิศวกร

วิศวกร

ควบคุมดูแลงาน ระบบภายในองค์กร ให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025525

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา

โฟร์แมน

โฟร์แมน

ควบคุมการทำงานระบบงานก่อสร้าง
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025526

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยทีมงานช่างทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025524

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา

วิศวกร

วิศวกร

ควบคุมดูแลงาน ระบบภายในองค์กร ให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025525

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา

โฟร์แมน

โฟร์แมน

ควบคุมการทำงานระบบงานก่อสร้าง
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025526

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยทีมงานช่างทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025523

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา

ช่างเหล็ก

ช่างเหล็ก

งานเชื่อมงานเหล็กทั่วไป
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025523

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา

ช่างเหล็ก

ช่างเหล็ก

งานเชื่อมงานเหล็กทั่วไป
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000655

งานประจำ 13000 ถึง 20000+คอมมิชชั่น

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)

ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000657

งานประจำ 15,000+

โฟร์แมน แผ่น Precast

โฟร์แมน แผ่น Precast

-ควบคุมการผลิตแผ่น Precast
-ตรวจสอบคุณภาพการผลิตแผ่น Precast
-ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
-และอื่นตามทีได้รับหมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000661

งานประจำ 20,000-35,000(รวมคอมมิชชั่น)

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (Sales Executive)

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (Sales Executive)

ขายพร้อมโอนบ้านจัดสรร/อาคารพาณิชย์/ทาวน์โฮม
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025804

งานประจำ 30,000 -50,000

วศวกรโยธา/วิศวกรโครงการ (Civil Engineer)

วศวกรโยธา/วิศวกรโครงการ (Civil Engineer)

ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ฝึกอบรมและประเมินผล ฝ่ายก่อสร้างและโฟร์แมนของโครงการ
ตราวจคุณภาพและทำรายงานการก่อสร้างบ้านและอาคารก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
และงานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย ฯลฯ

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025805

งานประจำ 17,000 -22,000

หัวหน้าฝ่ายการตลาด (Marketing Supervisor)

หัวหน้าฝ่ายการตลาด (Marketing Supervisor)

ดูแลภาพรวมของฝ่ายการตาด
วางแผนการตลาด
วิเคราะห์คู่แข่งขันและวิเคราะห์ลูกค้า
และอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000655

งานประจำ 13000 ถึง 20000+คอมมิชชั่น

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)

ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000657

งานประจำ 15,000+

โฟร์แมน แผ่น Precast

โฟร์แมน แผ่น Precast

-ควบคุมการผลิตแผ่น Precast
-ตรวจสอบคุณภาพการผลิตแผ่น Precast
-ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
-และอื่นตามทีได้รับหมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000661

งานประจำ 20,000-35,000(รวมคอมมิชชั่น)

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (Sales Executive)

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (Sales Executive)

ขายพร้อมโอนบ้านจัดสรร/อาคารพาณิชย์/ทาวน์โฮม
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025804

งานประจำ 30,000 -50,000

วศวกรโยธา/วิศวกรโครงการ (Civil Engineer)

วศวกรโยธา/วิศวกรโครงการ (Civil Engineer)

ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ฝึกอบรมและประเมินผล ฝ่ายก่อสร้างและโฟร์แมนของโครงการ
ตราวจคุณภาพและทำรายงานการก่อสร้างบ้านและอาคารก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
และงานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย ฯลฯ

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025805

งานประจำ 17,000 -22,000

หัวหน้าฝ่ายการตลาด (Marketing Supervisor)

หัวหน้าฝ่ายการตลาด (Marketing Supervisor)

ดูแลภาพรวมของฝ่ายการตาด
วางแผนการตลาด
วิเคราะห์คู่แข่งขันและวิเคราะห์ลูกค้า
และอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงานโคราช
โคราช ฝึกงานโคราช งานชั่วคราวโคราช งานนอกเวลาโคราช งานประจำโคราช งานราชการโคราช งานต่างประเทศโคราช งานอื่นๆโคราช
หางานโคราช สมัครงานโคราช รับสมัครพนักงานโคราช
โคราช ฝึกงานโคราช งานชั่วคราวโคราช งานนอกเวลาโคราช งานประจำโคราช งานราชการโคราช งานต่างประเทศโคราช งานอื่นๆโคราช