jobin4.com เลย หางานเลย สมัครงานเลย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เลย หางานเลย รับสมัครงานเลย รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com เลย หางานเลย สมัครงานเลย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เลย หางานเลย รับสมัครงานเลย รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด เลย Ø
หางานเลย สมัครงานเลย รับสมัครพนักงานเลย

เลขที่ประกาศ : 031300

งานประจำ 23,000 บาท ขึ้นไปประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

พนักงาน ถอด BOQ ประจำสำนักงานใหญ่

พนักงาน ถอด BOQ ประจำสำนักงานใหญ่

-ถอด BOQ
-ควบคุมต้นทุน การสั่งวัสดุ
-อื่นๆ

หางาน สมัครงาน : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031293

งานประจำ 23,000 บาท ขึ้นไปประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

วิศวกรหน้างาน สาขาบึงกาฬ

วิศวกรหน้างาน สาขาบึงกาฬ

-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร
-ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง
-ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
-จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า
-ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
-ควบคุมเวลาการก่อสร้าง
-ตรวจและจบงานสถาปัตย์ที่หน้างานได้

หางาน สมัครงาน : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015317

งานประจำ 24,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

วิศวกร ประจำสำนักงาน

วิศวกร ประจำสำนักงาน

- จัดระบบ ดราฟ แปลนพิมพ์เขียว เพื่อส่งให้แต่ละสาขาเซ็นต์สัญญาได้ทันตามกำหนด
- ติดตาม . เร่งรัดงานแปลนพิมพ์เขียว
- ตรวจสอบความถูกต้องของแปลนพิมพ์เขียวก่อนส่งถึงมือลูกค้า
- ออกแบบโครงสร้างอาคาร

หางาน สมัครงาน : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015331

งานประจำ 23,000 บ.

เมืองเลย นาอาน

ผู้จัดการฝ่ายแบบแปลนพิมพ์เขียว

ผู้จัดการฝ่ายแบบแปลนพิมพ์เขียว

- จัดระบบ ดราฟ แปลนพิมพ์เขียว เพื่อส่งให้แต่ละสาขาเซ็นต์สัญญาได้ทันตามกำหนด
- ติดตาม . เร่งรัดงานแปลนพิมพ์เขียว
- ตรวจสอบความถูกต้องของแปลนพิมพ์เขียวก่อนส่งถึงมือลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015338

งานประจำ 23,000-28,000 บาท

เมืองเลย นาอาน

วิศวกร หน้างาน

วิศวกร หน้างาน

-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร
-ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง
-ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
-จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า
-ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
-ควบคุมเวลาการก่อสร้าง
-ตรวจและจบงานสถาปัตย์ที่หน้างานได้

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015330

งานประจำ 12,000 บาท ขึ้นไป หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

พนักงานเขียนแบบ,ดราฟท์

พนักงานเขียนแบบ,ดราฟท์

-ดราฟท์งานตามสถาปนิกมอบหมายในโปรแกรม Autocad
-ถอดแบบ,จำนวนพื้นที่,วัสดุ ตามสถาปนิกมอบหมาย
-ติดต่อประสานงานกันทีมหน้างาน

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015316

งานประจำ 18,000 บาท เป็นต้นไป หรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมต้นทุน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมต้นทุน

-ควบคุมต้นทุนการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้อยู่ในราคากลาง
-ถอดปริมาณ วัสดุ และควบคุมจำนวนวัสดุ
-ช่วยสาขาต่อรองราคากับแหล่งวัสดุ

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015319

งานประจำ 21,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก

สถาปนิก

-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-สามารถ ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015340

งานประจำ 21,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก ประเมินราคา

สถาปนิก ประเมินราคา

-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ถอดBOQ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-สามารถ ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015314

งานประจำ 22,000-27,000 หรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิกหน้างาน สาขาเชียงใหม่

สถาปนิกหน้างาน สาขาเชียงใหม่

-แจงมาตรฐานการทำงาน&ตรวจสอบ,ควบคุมงานsub-contract
-สามารถเคลียร์แบบ วางแผนการทำงาน
-ออกแบบ คำนวณแบบ คำนวณราคาเพื่อเสนอลูกค้า
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรและช่างที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-จบงานfinishing และส่งงานกับลูกค้าได้

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015315

งานประจำ 22,000 -24,000 บาท หรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก office สาขาเชียงราย

สถาปนิก office สาขาเชียงราย

-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015318

งานประจำ 22,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก หน้างาน

สถาปนิก หน้างาน

-จบงานสถาปัตย์ที่หน้างาน
-ควบคุมมาตรฐาน แจงงานกับช่างที่หน้างาน
-สามารถ ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015322

งานประจำ 21,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

วิศวกร หน้างาน

วิศวกร หน้างาน

-จบงานสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ควบคุมการก่อสร้าง ส่วนของงานสถาปัตยกรรม และจบการส่งงานแก่ลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-สามารถ ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015336

งานประจำ 24,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

วิศวกร

วิศวกร

-ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร
-ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง
-จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า
-ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
-ควบคุมเวลาการก่อสร้าง
-ตรวจและจบงานสถาปัตย์ที่หน้างานได้

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015337

งานประจำ 27,000 บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

วิศวกรผู้จัดการสาขา บึงกาฬ

วิศวกรผู้จัดการสาขา บึงกาฬ

-วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน
-ควบคุมตรวจสอบการก่อสร้าง และการแก้ไขปัญหาหน้างานก่อสร้าง
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร
-ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
-ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
-ควบคุมเวลาการก่อสร้าง
-จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า
-จบงานสถาปัตยกรรมได้

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015339

งานประจำ 27,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

วิศวกรผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด

วิศวกรผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด

-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร
-ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง
-ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
-จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า
-ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
-ควบคุมเวลาการก่อสร้าง
-ตรวจและจบงานสถาปัตย์ที่หน้างานได้

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015332

งานประจำ 21,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก

สถาปนิก

-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-สามารถ ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015333

งานประจำ 27,000 บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

วิศวกรผู้จัดการสาขา

วิศวกรผู้จัดการสาขา

-วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน
-ควบคุมตรวจสอบการก่อสร้าง และการแก้ไขปัญหาหน้างานก่อสร้าง
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร
-ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
-ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
-ควบคุมเวลาการก่อสร้าง
-จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า
-จบงานสถาปัตยกรรมได้

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015334

งานประจำ 21,000 ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก หน้างาน (เลย)

สถาปนิก หน้างาน (เลย)

-จบงานสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ควบคุมการก่อสร้าง ส่วนของงานสถาปัตยกรรม และจบการส่งงานแก่ลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-สามารถ ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015335

งานประจำ 22,000 บาท ขึ้นไปตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก

สถาปนิก

-ออกแบบ คำนวณแบบ คำนวณราคาเพื่อเสนอลูกค้า
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรและช่างที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-สามารถเคลียร์แบบ วางแผน ควบคุมงาน

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานเลย สมัครงานเลย รับสมัครพนักงานเลย
เลย ฝึกงานเลย งานชั่วคราวเลย งานนอกเวลาเลย งานประจำเลย งานราชการเลย งานต่างประเทศเลย งานอื่นๆเลย
หางานเลย สมัครงานเลย รับสมัครพนักงานเลย
เลย ฝึกงานเลย งานชั่วคราวเลย งานนอกเวลาเลย งานประจำเลย งานราชการเลย งานต่างประเทศเลย งานอื่นๆเลย