เลยหางานเลย สมัครงานเลย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เลย หางานเลย รับสมัครงานเลย รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เลยหางานเลย สมัครงานเลย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เลย หางานเลย รับสมัครงานเลย รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด เลย Ø
หางานเลย สมัครงานเลย รับสมัครพนักงานเลย

เลขที่ประกาศ : 036108

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาสระบุรี

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาสระบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เลย เมืองเลย นาอาน
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036115

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาอุตรดิตถ์

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาอุตรดิตถ์

งานประจำ : เงินเดือน 21,500 ขึ้นไปตามประสบการณ์

เลย เมืองเลย นาอาน
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036116

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขานครสวรรค์

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขานครสวรรค์

งานประจำ : เงินเดือน 21,500 ขึ้นไปตามประสบการณ์

เลย เมืองเลย นาอาน
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036117

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาพะเยา

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาพะเยา

งานประจำ : เงินเดือน 21,500 ขึ้นไปตามประสบการณ์

เลย เมืองเลย นาอาน
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036118

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาน่าน

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาน่าน

งานประจำ : เงินเดือน 21,500 ขึ้นไปตามประสบการณ์

เลย เมืองเลย นาอาน
-ออกแบบ คำนวณแบบ คำนวณราคาเพื่อเสนอลูกค้า
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรและช่างที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036110

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขานครพนม

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขานครพนม

งานประจำ : เงินเดือน 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เลย เมืองเลย นาอาน
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036111

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาสุพรรณบุรี

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาสุพรรณบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เลย เมืองเลย นาอาน
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036112

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาเพชรบูรณ์

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาเพชรบูรณ์

งานประจำ : เงินเดือน 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เลย เมืองเลย นาอาน
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036113

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาแพร่

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาแพร่

งานประจำ : เงินเดือน 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เลย เมืองเลย นาอาน
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036114

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขากำแพงเพชร

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขากำแพงเพชร

งานประจำ : เงินเดือน 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เลย เมืองเลย นาอาน
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036109

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาอยุธยา

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาอยุธยา

งานประจำ : เงินเดือน 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เลย เมืองเลย นาอาน
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015315

สถาปนิก office สาขาเชียงราย

สถาปนิก office สาขาเชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน 22,000 -24,000 บาท หรือตามประสบการณ์

เลย เมืองเลย นาอาน
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036119

วิศวกรและสถาปนิก(ทีมจัดหาช่าง)

วิศวกรและสถาปนิก(ทีมจัดหาช่าง)

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์

เลย เมืองเลย นาอาน
-จัดหาช่างให้ทันกับงาน
-ตรวจสอบหน้างาน(Audit)
-ควบคุมคุณภาพงาน
-ดูความเรียบร้อยภาพรวมงานหน้างาน
-แก้ปัญหาร่วมกับสาขา

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015322

วิศวกร หน้างาน

วิศวกร หน้างาน

งานประจำ : เงินเดือน 21,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เลย เมืองเลย นาอาน
-จบงานสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ควบคุมการก่อสร้าง ส่วนของงานสถาปัตยกรรม และจบการส่งงานแก่ลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-สามารถ ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015331

ผู้จัดการฝ่ายแบบแปลนพิมพ์เขียว

ผู้จัดการฝ่ายแบบแปลนพิมพ์เขียว

งานประจำ : เงินเดือน 23,000 บ.

เลย เมืองเลย นาอาน
- จัดระบบ ดราฟ แปลนพิมพ์เขียว เพื่อส่งให้แต่ละสาขาเซ็นต์สัญญาได้ทันตามกำหนด
- ติดตาม . เร่งรัดงานแปลนพิมพ์เขียว
- ตรวจสอบความถูกต้องของแปลนพิมพ์เขียวก่อนส่งถึงมือลูกค้า

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015338

วิศวกร หน้างาน

วิศวกร หน้างาน

งานประจำ : เงินเดือน 23,000-28,000 บาท

เลย เมืองเลย นาอาน
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร
-ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง
-ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
-จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า
-ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
-ควบคุมเวลาการก่อสร้าง
-ตรวจและจบงานสถาปัตย์ที่หน้างานได้

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015319

สถาปนิก

สถาปนิก

งานประจำ : เงินเดือน 21,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เลย เมืองเลย นาอาน
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-สามารถ ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015314

สถาปนิกหน้างาน สาขาเชียงใหม่

สถาปนิกหน้างาน สาขาเชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน 22,000-27,000 หรือตามประสบการณ์

เลย เมืองเลย นาอาน
-แจงมาตรฐานการทำงาน&ตรวจสอบ,ควบคุมงานsub-contract
-สามารถเคลียร์แบบ วางแผนการทำงาน
-ออกแบบ คำนวณแบบ คำนวณราคาเพื่อเสนอลูกค้า
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรและช่างที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-จบงานfinishing และส่งงานกับลูกค้าได้

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015316

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมต้นทุน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมต้นทุน

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บาท เป็นต้นไป หรือตามประสบการณ์

เลย เมืองเลย นาอาน
-ควบคุมต้นทุนการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้อยู่ในราคากลาง
-ถอดปริมาณ วัสดุ และควบคุมจำนวนวัสดุ
-ช่วยสาขาต่อรองราคากับแหล่งวัสดุ

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015318

สถาปนิก หน้างาน

สถาปนิก หน้างาน

งานประจำ : เงินเดือน 22,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เลย เมืองเลย นาอาน
-จบงานสถาปัตย์ที่หน้างาน
-ควบคุมมาตรฐาน แจงงานกับช่างที่หน้างาน
-สามารถ ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า

หางานเลย รับสมัครงานเลย : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานเลย สมัครงานเลย รับสมัครพนักงานเลย
เลย ฝึกงานเลย งานชั่วคราวเลย งานนอกเวลาเลย งานประจำเลย งานราชการเลย งานต่างประเทศเลย งานอื่นๆเลย
หางานเลย สมัครงานเลย รับสมัครพนักงานเลย
เลย ฝึกงานเลย งานชั่วคราวเลย งานนอกเวลาเลย งานประจำเลย งานราชการเลย งานต่างประเทศเลย งานอื่นๆเลย