jobin4.com เลย หางานเลย สมัครงานเลย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เลย หางานเลย รับสมัครงานเลย รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com เลย หางานเลย สมัครงานเลย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เลย หางานเลย รับสมัครงานเลย รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด เลย Ø
หางานเลย สมัครงานเลย รับสมัครพนักงานเลย

เลขที่ประกาศ : 015315

งานประจำ 22,000 -24,000 บาท หรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก office สาขาเชียงราย

สถาปนิก office สาขาเชียงราย

-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางาน สมัครงาน : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036108

งานประจำ 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาสระบุรี

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาสระบุรี

-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางาน สมัครงาน : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036113

งานประจำ 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาแพร่

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาแพร่

-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางาน สมัครงาน : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036114

งานประจำ 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขากำแพงเพชร

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขากำแพงเพชร

-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางาน สมัครงาน : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036115

งานประจำ 21,500 ขึ้นไปตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาอุตรดิตถ์

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาอุตรดิตถ์

-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางาน สมัครงาน : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036116

งานประจำ 21,500 ขึ้นไปตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขานครสวรรค์

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขานครสวรรค์

-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางาน สมัครงาน : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036117

งานประจำ 21,500 ขึ้นไปตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาพะเยา

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาพะเยา

-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางาน สมัครงาน : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036118

งานประจำ 21,500 ขึ้นไปตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาน่าน

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาน่าน

-ออกแบบ คำนวณแบบ คำนวณราคาเพื่อเสนอลูกค้า
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรและช่างที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036119

งานประจำ 25,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

วิศวกรและสถาปนิก(ทีมจัดหาช่าง)

วิศวกรและสถาปนิก(ทีมจัดหาช่าง)

-จัดหาช่างให้ทันกับงาน
-ตรวจสอบหน้างาน(Audit)
-ควบคุมคุณภาพงาน
-ดูความเรียบร้อยภาพรวมงานหน้างาน
-แก้ปัญหาร่วมกับสาขา

หางาน สมัครงาน : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036109

งานประจำ 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาอยุธยา

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาอยุธยา

-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางาน สมัครงาน : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036110

งานประจำ 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขานครพนม

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขานครพนม

-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางาน สมัครงาน : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036111

งานประจำ 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาสุพรรณบุรี

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาสุพรรณบุรี

-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางาน สมัครงาน : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036112

งานประจำ 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาเพชรบูรณ์

สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาเพชรบูรณ์

-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม

หางาน สมัครงาน : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015322

งานประจำ 21,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

วิศวกร หน้างาน

วิศวกร หน้างาน

-จบงานสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ควบคุมการก่อสร้าง ส่วนของงานสถาปัตยกรรม และจบการส่งงานแก่ลูกค้า
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-สามารถ ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015331

งานประจำ 23,000 บ.

เมืองเลย นาอาน

ผู้จัดการฝ่ายแบบแปลนพิมพ์เขียว

ผู้จัดการฝ่ายแบบแปลนพิมพ์เขียว

- จัดระบบ ดราฟ แปลนพิมพ์เขียว เพื่อส่งให้แต่ละสาขาเซ็นต์สัญญาได้ทันตามกำหนด
- ติดตาม . เร่งรัดงานแปลนพิมพ์เขียว
- ตรวจสอบความถูกต้องของแปลนพิมพ์เขียวก่อนส่งถึงมือลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015338

งานประจำ 23,000-28,000 บาท

เมืองเลย นาอาน

วิศวกร หน้างาน

วิศวกร หน้างาน

-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร
-ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง
-ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
-จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า
-ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
-ควบคุมเวลาการก่อสร้าง
-ตรวจและจบงานสถาปัตย์ที่หน้างานได้

หางาน สมัครงาน : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015319

งานประจำ 21,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก

สถาปนิก

-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-สามารถ ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015314

งานประจำ 22,000-27,000 หรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิกหน้างาน สาขาเชียงใหม่

สถาปนิกหน้างาน สาขาเชียงใหม่

-แจงมาตรฐานการทำงาน&ตรวจสอบ,ควบคุมงานsub-contract
-สามารถเคลียร์แบบ วางแผนการทำงาน
-ออกแบบ คำนวณแบบ คำนวณราคาเพื่อเสนอลูกค้า
-ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
-ปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรและช่างที่หน้างาน
-เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
-จบงานfinishing และส่งงานกับลูกค้าได้

หางาน สมัครงาน : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015316

งานประจำ 18,000 บาท เป็นต้นไป หรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมต้นทุน

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมต้นทุน

-ควบคุมต้นทุนการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้อยู่ในราคากลาง
-ถอดปริมาณ วัสดุ และควบคุมจำนวนวัสดุ
-ช่วยสาขาต่อรองราคากับแหล่งวัสดุ

หางาน สมัครงาน : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015318

งานประจำ 22,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์

เมืองเลย นาอาน

สถาปนิก หน้างาน

สถาปนิก หน้างาน

-จบงานสถาปัตย์ที่หน้างาน
-ควบคุมมาตรฐาน แจงงานกับช่างที่หน้างาน
-สามารถ ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน
-ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 24 วันที่ผ่านมา

หางานเลย สมัครงานเลย รับสมัครพนักงานเลย
เลย ฝึกงานเลย งานชั่วคราวเลย งานนอกเวลาเลย งานประจำเลย งานราชการเลย งานต่างประเทศเลย งานอื่นๆเลย
หางานเลย สมัครงานเลย รับสมัครพนักงานเลย
เลย ฝึกงานเลย งานชั่วคราวเลย งานนอกเวลาเลย งานประจำเลย งานราชการเลย งานต่างประเทศเลย งานอื่นๆเลย