เพชรบูรณ์หางานเพชรบูรณ์ สมัครงานเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เพชรบูรณ์ หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เพชรบูรณ์หางานเพชรบูรณ์ สมัครงานเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เพชรบูรณ์ หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด เพชรบูรณ์ Ø
หางานเพชรบูรณ์ สมัครงานเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานเพชรบูรณ์

เลขที่ประกาศ : 023012

ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง (PD ) ด่วนที่สุด !!!!!

ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง (PD ) ด่วนที่สุด !!!!!

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
บริหารงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการขึ้นไป ให้แล้วเสร็จ ตามแผนงานและมีต้นทุนที่เหมาะสม
หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023015
เลขที่ประกาศ : 032263

วิศวกรสนาม

วิศวกรสนาม

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
-วางแผนงานก่อสร้าง
-ควบคุมการก่อสร้าง
-ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานก่อสร้าง

หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023013

โฟร์แมนโครงสร้างสถาปัตย์ ด่วนที่สุด !!!!! (ประจำ มศว นครนายก )

โฟร์แมนโครงสร้างสถาปัตย์ ด่วนที่สุด !!!!! (ประจำ มศว นครนายก )

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
ควบคุมงาน ก่อสร้าง งานโครงสร้าง สถาปัตย์
หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032262

วิศวกรไฟฟ้าและสื่อสาร

วิศวกรไฟฟ้าและสื่อสาร

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
ดูแลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสารของการก่อสร้างอาคารทั้งหมด
หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017783

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน) !!!!!

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน) !!!!!

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
จัดทำเอกสารบัญชี
ประสานงานด้านงานบัญชี

หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024433

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ด่วนที่สุด)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ด่วนที่สุด)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
ดูแล ควบคุมงาน คลังสินค้า ภายในโครงการก่อสร้าง
หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034877

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงานหนองไผ่

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงานหนองไผ่

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
1.งานธุรการด้านบุคคล
2.งานธุรการด้านขาย
3.งานดูแลสำนักงาน
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034878

เจ้าหน้าที่บริการจัดส่งคอนกรีต (จบส.ขับรถโม่)

เจ้าหน้าที่บริการจัดส่งคอนกรีต (จบส.ขับรถโม่)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
1.ตรวจสอบสภาพคอนกรีตให้ครบถ้วนถูกต้อง
2.ขับรถส่งคอนกรีตผสมเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
3.บำรุงรักษารถโม่และรักษาภาพลักษณ์บริษัทฯ

หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034879

เจ้าหน้าที่แผนกผลิต ประจำโรงงานหนองไผ่

เจ้าหน้าที่แผนกผลิต ประจำโรงงานหนองไผ่

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
ผลิต ควบคุมคุณภาพ บริการ ประสานงาน แนะนำลูกค้า ข้อมูลผลิต การตรวจสอบเครื่องจักร การซ่อมบำรุง งานระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034880

พนักงานขายอาวุโส/หัวหน้างานขายคอนกรีตผสมเสร็จ

พนักงานขายอาวุโส/หัวหน้างานขายคอนกรีตผสมเสร็จ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
1.วางแผนการตลาดและผลักดันการขายในพื้นที่
2.ติดตามขายงานภายในพื้นที่และด้านเอกสารการวางบิล
3.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขายในพื้นที่ ประสานงานกับลูกค้าหรือช่างหน้างาน
4.เผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
5.สนับสนุนและส่งเสริมระบบคุณภาพ

หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035866

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
ควบคุม ดูแล ประสานงานกับลูกค้าด้านการขายสินค้าและบริการภายในพื้นที่
หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035864

เจ้าหน้าที่ขับรถ 6 ล้อ

เจ้าหน้าที่ขับรถ 6 ล้อ

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
ขับรถส่งสินค้าไปส่งตามโครงการก่อสร้าง
หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035865

เจ้าหน้าที่บริการจัดส่งคอนกรีต (จบส.ขับรถโม่)

เจ้าหน้าที่บริการจัดส่งคอนกรีต (จบส.ขับรถโม่)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตให้ครบถ้วนถูกต้อง ขับรถส่งคอนกรีตผสมเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026566

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วน !!!!!)

เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วน !!!!!)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
1.ทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร
2.ทำเช็คจ่าย-ทำตั๋ว
3.คิดค่าธรรมเนียมธนาคาร-ดอกเบี้ยธนาคาร
4.ส่งอีเมล์แจ้ง Supplier
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025733

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (ด่วน)

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (ด่วน)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล และธุรการ
หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023025

พนักงานขับรถทาวเวอร์เครน

พนักงานขับรถทาวเวอร์เครน

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
1.ขับทาวเวอร์เครนประจำโครงการก่อสร้างต่างจังหวัด
2.สามารถโยกย้ายไปตามโครงการก่อสร้างตามจังหวัดอื่นๆได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.ตรวจสอบระบบมอเตอร์-สายไฟ อัดจารบีจุดต่างๆได้
4.มีความอดทน ขยัน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023024

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
1.ประสานงานในเรื่องงบประมาณ,ราคาวัสดุและเสนอจัดจ้างผู้รับเหมา
2.ควบคุมงานรวมทั้งจัดทำแบบ Shop drawing
3.ประสานงานกับผู้ควบคุมของผู้ว่าจ้างให้งานลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้
4.จัดทำแผนงานและแผนวัสดุสำหรับการทำงานของแรงงานและผู้รับเหมา
5.ควบคุมงานให้ได้ตามแผนงานและ Budget ที่วางไว้
6.มีความรู้ความเข้าใจในระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล

หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023022

ผู้จัดการโครงการ (PM)

ผู้จัดการโครงการ (PM)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

เพชรบูรณ์
1.วางแผนงาน/ตรวจสอบ/ควบคุมงานตามงวดงานของโครงการ
2.วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนงาน New Project
3.วิเคราะห์ควบคุมการทำงาน และระบบคุณภาพของงาน
4.วิเคาระห์ต้นทุนและ Budget ของโครงการ
5.จัดทำงบประมาณโครงการ

หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023023

ผู้จัดการแผนกบัญชี (จ.เพชรบูรณ์) !!!!! ด่วนที่สุด

ผู้จัดการแผนกบัญชี (จ.เพชรบูรณ์) !!!!! ด่วนที่สุด

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบูรณ์
1.จัดทำและควบคุมตรวจสอบทะเบียนสินทรัพย์
2.ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในคลังและโครงการก่อสร้าง
3.จัดทำรายงานสรุปต้นทุนโครงการก่อสร้าง
4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานเพชรบูรณ์ รับสมัครงานเพชรบูรณ์ : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานเพชรบูรณ์ สมัครงานเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ ฝึกงานเพชรบูรณ์ งานชั่วคราวเพชรบูรณ์ งานนอกเวลาเพชรบูรณ์ งานประจำเพชรบูรณ์ งานราชการเพชรบูรณ์ งานต่างประเทศเพชรบูรณ์ งานอื่นๆเพชรบูรณ์
หางานเพชรบูรณ์ สมัครงานเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ ฝึกงานเพชรบูรณ์ งานชั่วคราวเพชรบูรณ์ งานนอกเวลาเพชรบูรณ์ งานประจำเพชรบูรณ์ งานราชการเพชรบูรณ์ งานต่างประเทศเพชรบูรณ์ งานอื่นๆเพชรบูรณ์