เพชรบุรีหางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เพชรบุรี หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เพชรบุรีหางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เพชรบุรี หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด เพชรบุรี Ø
หางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงานเพชรบุรี

เลขที่ประกาศ : 011575

พนักงานควบคุมเครื่องอัดเม็ด

พนักงานควบคุมเครื่องอัดเม็ด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
รับผิดชอบในการควบคุมเครื่องอัดเม็ด ในการผลิตอาหารสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด พร้อมบำรุงรักษาเครื่องจักร พร้อมตรวจสอบกายภาพเบื้องต้น
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014446

เจ้าหน้าที่คอนโทรล

เจ้าหน้าที่คอนโทรล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
1. เบิกเตรียมวัตถุ , เตรียมเครื่องจักร , ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องจักร
2. รับผิดชอบการเปิด-ปิดเครื่องจักร
3. ควบคุมการเดินเครื่อง แก้ไขปัญหาระว่างผลิต
4. ควบคุมคุณภาพตามขั้นตอนผลิต

หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034978

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ต่างประเทศ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
-จัดการธุรกรรมการลงทุนที่ได้รับมอบหมายเพื่อระดมทุนในตลาดทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน ได้แก่ หุ้นกู้การปรับโครงสร้างทุนการรวมกิจการการควบรวมและการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ
-ประเมินให้คำแนะนำและมีส่วนร่วมในการประเมินผลการประดิษฐ์การดำเนินการและการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์การลงทุน
-จัดทำรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับธุรกรรมการลงทุนและการนำเสนอ ROAD SHOW สำหรับ บริษัท ลูกค้าองค์กร

หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014440

พนักงานขายอาหารกุ้ง (ภาคตะวันออก)

พนักงานขายอาหารกุ้ง (ภาคตะวันออก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
1.การควบคุมยอดขาย
2.วิเคราะห์และประมาณการยอดขาย ร่วมวางแผนการขาย
3.บริหารงานขาย กำหนดเป้าหมายการขายให้สอดคล้องกับการผลิต
4.พัฒนาช่องทางการขายและผลิตภัณฑ์
5.กำหนดราคา,การนำเสนอและการส่งเสริมการขาย

หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014443

พนักงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (คลองโคลน-แม่กลอง)

พนักงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (คลองโคลน-แม่กลอง)

งานประจำ : เงินเดือน 9,150 บาท (ไม่รวมโอที)

เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
1.เตรียมอุปกรณ์และความพร้อมในการเลี้ยง
2.ให้อาหารสัตว์น้ำที่รับผิดชอบ
3.ดูแลความสะอาดพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
4.ปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
5.มีความขยัน เอาใจใส่
5.มีความสนใจ รับผิดชอบต่อหน้าที่
6.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
7.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014445

นักวิชาการ

นักวิชาการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
1.เก็บตัวอย่างน้ำ และตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกวัน พร้อมลงในแบบฟอร์มของบริษัท
2.มีการจัดการวางแผนการทำงานในระบบการเลี้ยงให้บรรลุตามเป้าหมาย
3.เขียนโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4.มีการจดบันทึกการเลี้ยงและแบบฟอร์มต่าง ๆ ตามบริษัทกำหนดไว้
5.ควบคุมค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
6.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความคิดสร้างสรรค์
7.สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
8.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเอาใจใส่ในการทำงาน ขยันและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
9.สรุปผลการเลี้ยงพร้อมทั้

หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014444

ด่วน!!! เจ้าหน้าที่ IT

ด่วน!!! เจ้าหน้าที่ IT

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
ดูแลซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์,ระบบเครือข่าย(Network)และInternet,มีความรู้เรื่อง Data Base และสามารถเขียนโปรแกรมภาษาได้
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006692

เจ้าหน้าที่ฝ่าย CSR และประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ฝ่าย CSR และประชาสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
1.ดูแลบริหารจัดการด้านการบริการลูกค้า
2. จัดทำ CSR ให้กับบริษัทฯได้
3. จัดทำงานแสดงสินค้า , ออกบูธ , อีเว้นท์ ได้
4.ดูแลความสัมพันธ์ของลูกค้าและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
5.ทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร เช่น ตัดแต่งภาพ ตัดต่อวิดิโอ ดูแลเพจเฟชบุ๊ค ดูแลเว็บไซค์บริษัท

หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036594

หัวหน้าแผนกพัฒนางานบุคคล

หัวหน้าแผนกพัฒนางานบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
-ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนรับสมัครงานด้วยวิธีต่างๆ เช่น ติดประกาศ ประกาศทาง internet การออก job fair
-ทำการคัดเลือกผู้สมัครงาน และสัมภาษณ์งานร่วมกับหน่วยงานที่ีเกี่ยวข้อง,ดำเนินการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่และส่งตัวบุคลากรไปปฏิบัติงานยังหน่วยงาน
-ประเมินผลการทดลองปฎิบัติงานและการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
-จัดทำฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่บุคลากรของบริษัท พร้อมทั้งติดตาม และสรุปผลการประเมินการฝึกอบรม ร่วมดำเนินการจัดแผนพัฒนารายบุคคล และแผนการฝึกอบรมประจำปี
-ทำโครงสร้างองค์กร,โครงสร้างฝ่าย
-JD,K

หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014442

พนักงานขายอาหารปลา

พนักงานขายอาหารปลา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
รับผิดชอบการขายสินค้า,พยากรณ์ยอดขาย,การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างรายได้,กำไรและขยายฐานการตลาดให้กับบริษัทฯ
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036592

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (DCC)

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (DCC)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
1.งานควบคุมเอกสาร
จัดทำและขึ้นทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพทุกแผนก
2.ตรวจสอบ ติดตามเอกสาร ที่ใช้งานอยู่ในแผนกต่างๆ ตรงกับเอกสารควบคุม
3.วางแผน พัฒนาและตรวจติดตาม ระบบการจัดการคุณภาพ,สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
4.ประสานงานและดำเนินการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)

หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036593

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
-จัดฝึกอบรมภายในและภายนอก
- ดูแลงานด้านเอกสารฝึกอบรม
- ดำเนินงานด้านสรรหาว่าจ้าง และติดต่อหน่วยงานราชการ
- งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014436

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
1.ควบคุมบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้น
2.ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับบัญชี
3.ตรวจเช็คสต๊อคสินค้า

หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036591

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
1. ควบคุมและดูแลระบบวิศวกรรมไฟฟ้า
2. วางแผนงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้า
3. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการทำงานของระบบ PLC (โดยเฉพาะ SIEMENS S7-300)
4. ติดตามงานซ่อมแซมระบบวิศวกรรมไฟฟ้า
5. สามารถคิดคำนวณงานวิศวกรรมไฟฟ้าได้
6. สามารถติดตั้งอุปกรณ์สำหรับงานระบบวิศกรรมไฟฟ้าได้
7. รับผิดชอบงานอนุรักษ์พลังงาน


หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014447

ผู้จัดการ Pet Shop (ปฏิบัติงานอ่อนนุช กทม.)

ผู้จัดการ Pet Shop (ปฏิบัติงานอ่อนนุช กทม.)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
รายละเอียดของงาน
- วางแผนการจัดการสินค้าและบริการในร้าน (Petshop/อาบน้ำ - ตัดขน/ฝากเลี้ยง)
- วางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพงานขายและบริการ
- ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานในร้าน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033996

พนักงานรับ-ส่ง เอกสาร

พนักงานรับ-ส่ง เอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
-รับ ส่งเอกสาร
-งานทั่วไป ในสำนักงาน
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033993

พนักงานคลังสินค้า

พนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล
1. เช็คสินค้า
2. นับสินค้า รับของ
3. ดูแลทำความสะอาดหน้างานที่รับผิดชอบ
4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022518

พนักงานเสิร์ฟ

พนักงานเสิร์ฟ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

เพชรบุรี ชะอำ ชะอำ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026396

ธุรการประสานงานขาย (ชายเท่านั้น)

ธุรการประสานงานขาย (ชายเท่านั้น)

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

เพชรบุรี ชะอำ ชะอำ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ประปา ปั้มน้ำ ทั่วไป
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022517

แม่บ้าน

แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 9000.-หรือตามตกลง

เพชรบุรี ชะอำ ชะอำ
ทำความสะอาดห้องพักลูกค้าและดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ทั่วไปในโรงแรง
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงานเพชรบุรี
เพชรบุรี ฝึกงานเพชรบุรี งานชั่วคราวเพชรบุรี งานนอกเวลาเพชรบุรี งานประจำเพชรบุรี งานราชการเพชรบุรี งานต่างประเทศเพชรบุรี งานอื่นๆเพชรบุรี
หางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงานเพชรบุรี
เพชรบุรี ฝึกงานเพชรบุรี งานชั่วคราวเพชรบุรี งานนอกเวลาเพชรบุรี งานประจำเพชรบุรี งานราชการเพชรบุรี งานต่างประเทศเพชรบุรี งานอื่นๆเพชรบุรี