เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงใหม่ Ø
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่


เลขที่ประกาศ : 081055

Accounting Support

Accounting Support

งานประจำ : เงินเดือน 12,001 - 15,000 บาท

งานประจำ : 12,001 - 15,000 บาท เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต
1.ตอบปัญหาและให้คำแนะนำลูกค้าในด้านบัญชี
2.อบรมการใช้งานให้กับลูกค้าใหม่

วันทำงาน : จันทร์ - ศุกร์
เวลา : 8.00-17.00น.
วันหยุด : หยุดตามวันนักขัตฤกษ์

เงินเดือน 12,001 - 15,000 บาท (ไม่รวมเบี้ยขยัน)

การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์ทาง skype และพร้อมเริ่มงานทันที
www.smlsoft.com
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080601
เลขที่ประกาศ : 080600

พนักงานบริการกำจัดแมลง ประจำสำนักงาน AEC หนองคาย

พนักงานบริการกำจัดแมลง ประจำสำนักงาน AEC หนองคาย

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 13,000

งานประจำ : 11,000 - 13,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
บริการกำจัดแมลงให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ร่วมกับทีมาน(มีเจ้าหน้าที่คอยสอนงาน) มีนักวิชาการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน ปลอดภัยจากสารเคมี
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080583

เจ้าหน้าที่บัญชีสินทรัพย์

เจ้าหน้าที่บัญชีสินทรัพย์

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.บันทึกสินทรัพย์ในทะเบียนสินทรัพย์ถาวร/พร้อมทำทะเบียนสินทรัพย์ และทำรายการส่งมอบให้กับผู้ดำแล (ผู้ใช้งาน) ให้ครบถ้วน
2.คำนวณค่าเสื่อราคาสินทรัพย์ถาวรมรแต่ละรายการ และการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
3.ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ถาวรตามนโยบายของบริษัทฯ
4.ดูแลและควบคุมการโอนย้ายสินทรัพย์ ของบริษัทฯ
5.บันทึก และควบคุมดูแลการต่อสัญญาเช้าอาคารและ กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080598

ธุรการ เลขานุการ ประจำสำนักงาน AEC หนองคาย

ธุรการ เลขานุการ ประจำสำนักงาน AEC หนองคาย

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 13,000

งานประจำ : 11,000 - 13,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
ติดต่อประสานงานภายใน ภายนอกองค์กร / งานด้านเอกสาร
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080576

Developer

Developer

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
- พัฒนาระบบให้เสร็จตรงตามเวลา
- ตรวจสอบการทำงาน เพื่อให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด
- ทำงานอย่างมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีใจรักองค์กร และงานบริการ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080589

เจ้าหน้าที่สโตร์

เจ้าหน้าที่สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000+++

งานประจำ : 11,000+++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
- ควบคุมดูแลการรับ/ส่งสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสาร
- นำเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องเสนอหัวหน้าส่วนงานเพื่อรับทราบ
- ตรวจนับ stock สินค้าในคลังสินค้า
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080299

Messenger ประจำสำนักงานเชียงใหม่ (ด่วนมาก)

Messenger ประจำสำนักงานเชียงใหม่ (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 12,000

งานประจำ : 10,000 - 12,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
รับส่งเอกสาร / วางบิล ของบริษัท
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080476

พนักงานขายตั๋วโดยสาร (ลำปาง)

พนักงานขายตั๋วโดยสาร (ลำปาง)

งานประจำ : เงินเดือน 9500+

งานประจำ : 9500+ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
จำหน่ายตั๋วโดยสารประจำทาง และให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอใช้บริการได้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080417

Sales สาขา The Market (Part time)

Sales สาขา The Market (Part time)

งานประจำ : เงินเดือน 50บาท/ชั่วโมง

งานประจำ : 50บาท/ชั่วโมง เชียงใหม่ หางดง หารแก้ว
ต้อนรับและให้บริการลูกค้า
ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณสินค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจและเลือกซื้อสินค้า
แนะนำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่างๆ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆเพื่อให้สาขาเปิดบริการลูกค้าได้อย่างราบรื่น
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080330

เจ้าหน้าที่ประสานงานพืชไร่

เจ้าหน้าที่ประสานงานพืชไร่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่
1.ทำระบบ Global Gap,HACCP, Fair Trade
2.ควบคุมการใช้สารเคมี ของลูกไร่ พริก,เสาวรส

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080203

พนักงานรับโทรศัพท์ (SMART)

พนักงานรับโทรศัพท์ (SMART)

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 15,000

งานประจำ : 13,000 - 15,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
งานบัญชี
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080095

พนักงานขายตั๋วโดยสาร (เชียงใหม่)

พนักงานขายตั๋วโดยสาร (เชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน 9000+

งานประจำ : 9000+ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
จำหน่ายตั๋วโดยสารประจำทาง และให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอใช้บริการได้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080092

เจ้าหน้าที่พัฒนาพนักงานขับรถโดยสาร

เจ้าหน้าที่พัฒนาพนักงานขับรถโดยสาร

งานประจำ : เงินเดือน 11000+

งานประจำ : 11000+ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
- ฝึกอบรมเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย และตรวจประเมินผลการทำงานของพนักขับรถโดยสาร
- รวบรวมข้อร้องเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080161

ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 เชียงใหม่
ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทั่วไปของส่วนงานต่างๆของโอ้กะจู๋ เช่น งานไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องจักรที่ใช้ในครัว และงานอื่นๆทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย (มีทีมงานประจำและบริษัทภายนอก ช่วยในการปฏิบัติงาน)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080162

พนักงานครัว (สาขาเชียงใหม่)

พนักงานครัว (สาขาเชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ เชียงใหม่
ปฏิบัติงานในครัวตามตำแหน่งงานที่เหมาะสม (ครัวร้อน ครัวเย็น ครัวผัด ครัวล้าง ........)
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080160

ผู้จัดการสาขา (เชียงใหม่)

ผู้จัดการสาขา (เชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ เชียงใหม่
บริหารจัดการร้านทั้งหมดให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานที่บริษัทกำหนด รายละเอียดงานพูดคุยกันอีกครั้งในการสัมภาษณ์งาน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079992

พนักงานสินเชื่อ ประจำสาขามหาสารคาม

พนักงานสินเชื่อ ประจำสาขามหาสารคาม

งานประจำ : เงินเดือน 11,000++

งานประจำ : 11,000++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.วิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อ 2.ต้อนรับลูกค้าให้บริการและแนะนำการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า 3.ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอสินเชื่อ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079877

พนักงานจัดเก็บ ประจำสาขาอุบลราชธานี

พนักงานจัดเก็บ ประจำสาขาอุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน 11,000++

งานประจำ : 11,000++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด 2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระจนถึงสิ้นสุด 3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด 4.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079875

พนักงานจัดเก็บ ประจำสาขาหนองคาย

พนักงานจัดเก็บ ประจำสาขาหนองคาย

งานประจำ : เงินเดือน 11,000++

งานประจำ : 11,000++ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด 2.ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระจนถึงสิ้นสุด 3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด 4.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 14 วันที่ผ่านมา

หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่