jobin4.com เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด เชียงใหม่ Ø
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่

เลขที่ประกาศ : 032453

งานประจำ 10,000 - 11,000

เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก

พนักงานกำจัดแมลง ประจำสาขา ขอนแก่น

พนักงานกำจัดแมลง ประจำสาขา ขอนแก่น

บริการกำจัดแมลงให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ร่วมกับทีมงาน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีทีมงานคอยสอนงานให้
มีนักวิชาการอบรมให้ความรู้ในการทำงานอย่างถูกต้องปลอดภัย
รับสวัสดิการ เงินเดือน + ประกันสังคม + Incentive Bonus + Bonus ประจำปี
ระยะทดองงาน 120 วัน ผ่านทดลองงานปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามความสามารถ

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027181

งานประจำ 9,240 บ.

บาริสต้า / Barista

บาริสต้า / Barista

บาริสต้าประจำร้าน Cafe Amazon สาขาอาคาร Starwork ถ. ทุ่งโฮเต็ล

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• เครื่องแบบพนักงาน
• โอที
• Incentive
• ปรับเงินเดือนปนะจำปี (ตามผลงาน)

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001719

งานราชการ ตามที่ตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆสาขาเชียงราย

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆสาขาเชียงราย

- วางแผนงานขาย บริหารยอดกลุ่มลูกค้า IT Project กลุ่มลูกค้า IT Solutions ของบริษัท
- แนะนำ Compile สเปคสินค้า IT จัดทำและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า
- ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกลยุทธ์ขององค์กร ออก trip ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
- ประสานงานกับทีมขายประจำ Office และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย Action Plan แก่หัวหน้างาน

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003340

งานประจำ ตามที่ตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด IPAY ESPORT

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด IPAY ESPORT

ติดต่อลูกค้า ประสานงานกับลูกค้า เสนองานให้ลูกค้า จัดทำเสนอราคาให้ลูกค้า เข้าพบลูกค้า ไปดูลูกค้าต่างจังหวัดได้
ลูกค้าทั้งเอกชน ราชการ ติดต่อกับบริษัท SUPPIER เพื่อขอรูปแบบ DISPLAY การวางสินค้า การโปรโมท สินค้า

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003341

งานราชการ ตามที่ตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆจังหวัดเชียงใหม่

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆจังหวัดเชียงใหม่

- วางแผนงานขาย บริหารยอดกลุ่มลูกค้า IT Project กลุ่มลูกค้า IT Solutions ของบริษัท
- แนะนำ Compile สเปคสินค้า IT จัดทำและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า
- ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกลยุทธ์ขององค์กร ออก trip ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
- ประสานงานกับทีมขายประจำ Office และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย Action Plan แก่หัวหน้างาน

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003342

งานประจำ ตามตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

ช่างซ่อมคอมพวเตอร์ประจำ จังหวัดเชียงใหม่

ช่างซ่อมคอมพวเตอร์ประจำ จังหวัดเชียงใหม่

แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติ ของเครือ่งคอม
ลง โปรแกรมจากลิขสิทธิ์ สามารถให้คำปรึกษาลูกค้าได้
เดินระบบ เน็ตเวริคได้

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003343

งานประจำ ตามที่ตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

ช่างติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค สาขาคอมพิวเตอร์พลาซ่า เชียงใหม่

ช่างติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค สาขาคอมพิวเตอร์พลาซ่า เชียงใหม่

1. ติดตั้ง เดินสาย ระบบ Network
2. ติดตั้ง ตั้งค่า Switch , Router , AccessPoint และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ
3. ประเมินราคาติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค
4. ซ่อม-ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003590

งานประจำ ตามที่ตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

พนักงานขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สาขาพันธ์ทิพย์พลาซ่า

พนักงานขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สาขาพันธ์ทิพย์พลาซ่า

ขายและแนะนำสินค้า เน้นที่เป็นคอมประกอบ ให้คำปรึกษาการใช้งานเบื้องต้นสำหรับสินค้าGaming และแนะนำให้ลูกค้าเลือกสเปคคอมได้ตรงความต้องการ
หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003592

งานประจำ ตามตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

ช่างเทคนิค ประจำสาขาพันธ์ทิพย์

ช่างเทคนิค ประจำสาขาพันธ์ทิพย์

แก้ไขปัญหาทางระบบไอทีและ เนตเวิร์คได้
หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001613

งานประจำ ตามโครงสร้างของบริษัท

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

พนักงานประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ ในเขตภาคเหนือ

พนักงานประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ ในเขตภาคเหนือ

ติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า,ทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังความคิดเห็น,ผู้ให้คำแนะนำปรึกษา,ผู้ติดต่อสื่อสาร
หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001614

ฝึกงาน มีรายไดพิเศษให้ในช่วงปฏิบัติงาน

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

นักศึกษาฝึกงาน (ช่างเทคนิค)

นักศึกษาฝึกงาน (ช่างเทคนิค)

เป็นลูกมือช่างเทคนิค ซ่อมคอม ประกอบคอม เดิน NETWORK เดิน LAN อื่นๆ
หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001615

งานประจำ ตามตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

พนักงานการตลาด การขาย กับภาครัฐและเอกชน

พนักงานการตลาด การขาย กับภาครัฐและเอกชน

วางแผนงาน เข้าพบลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มลุกค้าใหม่
ทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย เตรียมเอกสารเข้าพบลูกค้า เป็นที่ปรึกษา
ทางด้านไอทีให้กับลูกค้าุ่ มีพาหนะขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาติขับขี่

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001616

งานประจำ ตามที่ตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์พลาซ่า เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์พลาซ่า เชียงใหม่

1. ทำบัญชีภายในของบริษัท
2. ทำบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมไปถึงการติดตามลูกหนี้
3. จัดทำเอกสารเข้าระบบบัญชี ภาษีซื้อ ภาษีขาย
4. จัดทำใบกำกับภาษี/ใบส่งของ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
5. จัดการระบบข้อมูลลงในระบบให้ถูกต้อง (คีย์ข้อมูล)
6. ประสานงานกับฝ่ายการเงิน/ประสานงานขาย

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001695

งานประจำ ตามที่ตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ สาขาเชียงใหม่ ด่วน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ สาขาเชียงใหม่ ด่วน

1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และนำเสนอสินค้าผ่านทางโทรศัพท์

2.ติดต่อประสานนงานกับทางสาขาและลูกค้า

3. ช่วยเหลืองานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001696

งานราชการ ตามที่ตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

เสนอขาย ยื่นประมูลงาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

เสนอขาย ยื่นประมูลงาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

มีความรู้ด้านไอที และงานช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
เสนอขายให้กับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
นำเสนอโครงการด้านไอทีในลักษะ TOTALSOLUTION
และ NETWORK COMPLIE SPEC ยื่นซองประมูล
ตามหน่วยงานราชการ/เอกชน /tor/mou

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001697

งานราชการ ตามที่ตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆจังหวัดน่าน

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆจังหวัดน่าน

- วางแผนงานขาย บริหารยอดกลุ่มลูกค้า IT Project กลุ่มลูกค้า IT Solutions ของบริษัท
- แนะนำ Compile สเปคสินค้า IT จัดทำและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า
- ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกลยุทธ์ขององค์กร ออก trip ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
- ประสานงานกับทีมขายประจำ Office และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย Action Plan แก่หัวหน้างาน

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001718

งานราชการ ตามที่ตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

พนักงาน ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

พนักงาน ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

- วางแผนงานขาย บริหารยอดกลุ่มลูกค้า IT Project กลุ่มลูกค้า IT Solutions ของบริษัท
- แนะนำ Compile สเปคสินค้า IT จัดทำและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า
- ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกลยุทธ์ขององค์กร ออก trip ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
- ประสานงานกับทีมขายประจำ Office และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย Action Plan แก่หัวหน้างาน

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001606

งานประจำ 9,000 บ.

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ PART TIME ทำงาน9.30-17.00

ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ PART TIME ทำงาน9.30-17.00

แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ติดตั้งโปรแกรม ที่มีลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001607

งานประจำ 9000-12000

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

พนักงานต้อนรับประจำร้าน IPAY นครปฐม

พนักงานต้อนรับประจำร้าน IPAY นครปฐม

ให้การต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ดูและ สินค้าให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา ดูและและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
ภายในร้าน ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม เบี้ยเลี้ยง ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001608

งานประจำ 1XXXX

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

เจ้าหน้าที่การตลาดประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่การตลาดประชาสัมพันธ์

ดูแลการเขียน CONTENTS สินค้าของบริษัทถ่ายภาพสินค้าเพื่ออัพเดท ลง เวปไซด์ และสื่อ SOCIAL ต่างๆ ออกแคมเปญ
โปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการขายสินค้า MONITOR UPDATE สถานภาพบน SOCIAL ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดดูและการประสานงานด้านการตลาด ต่างๆ ทั้งงานเอกสารและรับส่งอีเมลล์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด
และงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้างาน จัดทำ CAMPANIGN ทางการตลาด ในทุก ๆ ช่องทาง โดยใช้สื่อ
ON LINE เป็นหลัก ดำเนินการททารตลาด โดยการขายผ่านออนไลน์


หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่