เชียงใหม่หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เชียงใหม่หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด เชียงใหม่ Ø
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่

เลขที่ประกาศ : 001719

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆสาขาเชียงราย

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆสาขาเชียงราย

งานราชการ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
- วางแผนงานขาย บริหารยอดกลุ่มลูกค้า IT Project กลุ่มลูกค้า IT Solutions ของบริษัท
- แนะนำ Compile สเปคสินค้า IT จัดทำและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า
- ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกลยุทธ์ขององค์กร ออก trip ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
- ประสานงานกับทีมขายประจำ Office และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย Action Plan แก่หัวหน้างาน

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003342

ช่างซ่อมคอมพวเตอร์ประจำ จังหวัดเชียงใหม่

ช่างซ่อมคอมพวเตอร์ประจำ จังหวัดเชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติ ของเครือ่งคอม
ลง โปรแกรมจากลิขสิทธิ์ สามารถให้คำปรึกษาลูกค้าได้
เดินระบบ เน็ตเวริคได้

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003343

ช่างติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค สาขาคอมพิวเตอร์พลาซ่า เชียงใหม่

ช่างติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค สาขาคอมพิวเตอร์พลาซ่า เชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
1. ติดตั้ง เดินสาย ระบบ Network
2. ติดตั้ง ตั้งค่า Switch , Router , AccessPoint และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ
3. ประเมินราคาติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค
4. ซ่อม-ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003590

พนักงานขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สาขาพันธ์ทิพย์พลาซ่า

พนักงานขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สาขาพันธ์ทิพย์พลาซ่า

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
ขายและแนะนำสินค้า เน้นที่เป็นคอมประกอบ ให้คำปรึกษาการใช้งานเบื้องต้นสำหรับสินค้าGaming และแนะนำให้ลูกค้าเลือกสเปคคอมได้ตรงความต้องการ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003592

ช่างเทคนิค ประจำสาขาพันธ์ทิพย์

ช่างเทคนิค ประจำสาขาพันธ์ทิพย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
แก้ไขปัญหาทางระบบไอทีและ เนตเวิร์คได้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001614

นักศึกษาฝึกงาน (ช่างเทคนิค)

นักศึกษาฝึกงาน (ช่างเทคนิค)

ฝึกงาน : เงินเดือน มีรายไดพิเศษให้ในช่วงปฏิบัติงาน

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
เป็นลูกมือช่างเทคนิค ซ่อมคอม ประกอบคอม เดิน NETWORK เดิน LAN อื่นๆ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001615

พนักงานการตลาด การขาย กับภาครัฐและเอกชน

พนักงานการตลาด การขาย กับภาครัฐและเอกชน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
วางแผนงาน เข้าพบลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มลุกค้าใหม่
ทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย เตรียมเอกสารเข้าพบลูกค้า เป็นที่ปรึกษา
ทางด้านไอทีให้กับลูกค้าุ่ มีพาหนะขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาติขับขี่

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001616

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์พลาซ่า เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์พลาซ่า เชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
1. ทำบัญชีภายในของบริษัท
2. ทำบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมไปถึงการติดตามลูกหนี้
3. จัดทำเอกสารเข้าระบบบัญชี ภาษีซื้อ ภาษีขาย
4. จัดทำใบกำกับภาษี/ใบส่งของ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
5. จัดการระบบข้อมูลลงในระบบให้ถูกต้อง (คีย์ข้อมูล)
6. ประสานงานกับฝ่ายการเงิน/ประสานงานขาย

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001695

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ สาขาเชียงใหม่ ด่วน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ สาขาเชียงใหม่ ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และนำเสนอสินค้าผ่านทางโทรศัพท์

2.ติดต่อประสานนงานกับทางสาขาและลูกค้า

3. ช่วยเหลืองานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001696

เสนอขาย ยื่นประมูลงาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

เสนอขาย ยื่นประมูลงาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

งานราชการ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
มีความรู้ด้านไอที และงานช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
เสนอขายให้กับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
นำเสนอโครงการด้านไอทีในลักษะ TOTALSOLUTION
และ NETWORK COMPLIE SPEC ยื่นซองประมูล
ตามหน่วยงานราชการ/เอกชน /tor/mou

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001697

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆจังหวัดน่าน

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆจังหวัดน่าน

งานราชการ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
- วางแผนงานขาย บริหารยอดกลุ่มลูกค้า IT Project กลุ่มลูกค้า IT Solutions ของบริษัท
- แนะนำ Compile สเปคสินค้า IT จัดทำและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า
- ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกลยุทธ์ขององค์กร ออก trip ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
- ประสานงานกับทีมขายประจำ Office และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย Action Plan แก่หัวหน้างาน

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001605

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายงานโครงการประมูล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายงานโครงการประมูล

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
มีความละเอียดรอบคอบ สนใจรายละเอียด ของงานที่ทำ มุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายอย่างเต็มที่
สามารถ COMPLY SPEC สามารถใช้ MICROSOFT WORD EXCEL ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการจัดทำเอกสาร
งานประมูลโครงการ

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001608

เจ้าหน้าที่การตลาดประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่การตลาดประชาสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน 1XXXX

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
ดูแลการเขียน CONTENTS สินค้าของบริษัทถ่ายภาพสินค้าเพื่ออัพเดท ลง เวปไซด์ และสื่อ SOCIAL ต่างๆ ออกแคมเปญ
โปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการขายสินค้า MONITOR UPDATE สถานภาพบน SOCIAL ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดดูและการประสานงานด้านการตลาด ต่างๆ ทั้งงานเอกสารและรับส่งอีเมลล์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด
และงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้างาน จัดทำ CAMPANIGN ทางการตลาด ในทุก ๆ ช่องทาง โดยใช้สื่อ
ON LINE เป็นหลัก ดำเนินการททารตลาด โดยการขายผ่านออนไลน์


หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001609

พนักงานธุรการ ปรจะจำสาขาคอมพลาซ่า เชียงใหม่

พนักงานธุรการ ปรจะจำสาขาคอมพลาซ่า เชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน 1xxxxx

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
โทรศัพท์รปะสานหน่วยงาน ทำใบเสนอราคา ออกใบกำกับภาษี ยื่นเอกสารให้กับหน่วยงาน คุยกับหน่วยงานเพื่อให้งาน
ออกมาบรรลุผลและประสบผลสำเร็จ มี การทำงานกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้บรรลุผลร่วมกัน จัดสินค้าเพื่อส่งมอบงานให้
ช่างต่อไป

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001611

เจ้าหน้าที่ Project Sale

เจ้าหน้าที่ Project Sale

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
COMPLY SPEC เปรียบเทียบสเปคคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมเอกสาร
ทำใบเสนอราคา ชอบสร้างคอนเนคชั่น กับหน่วยงานสื่อสาร
กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการประสานงาน

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001612

นักศึกษาฝึกงาน (คอมธุรกิจ สารสนเทศ)

นักศึกษาฝึกงาน (คอมธุรกิจ สารสนเทศ)

ฝึกงาน : เงินเดือน ตามที่ตกลง

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
ช่วยทำงานเอกสารต่างๆภายในร้าน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001613

พนักงานประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ ในเขตภาคเหนือ

พนักงานประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ ในเขตภาคเหนือ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
ติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า,ทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังความคิดเห็น,ผู้ให้คำแนะนำปรึกษา,ผู้ติดต่อสื่อสาร
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001599

พนักงาน การขาย การตลาด จังหวัดลำปาง

พนักงาน การขาย การตลาด จังหวัดลำปาง

งานประจำ : เงินเดือน 1xxxx

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
วางแผนการตลาด เพื่อกำหนด แนวทางการประชาสัมพันธ์และการขาย พบปะลูกค้าและให้คำปรึกษา ศึกษาวิเคราะห์ ความต้อง
การของลูกค้า ปฏิบัติงานเกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์ ประสานงานทั้งภายในและภายนอก ดำเนิการตลาด เพื่อขยาย พื้นที่ขายให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการได้ถูกต้อง สร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กร
ติดต่อประสานงานภาครัฐกับเอกชน ดูแลรับผิดชอบ ลูกค้าในจังหวัดลำปาง

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001601

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ประจำจังหวัดน่าน

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ประจำจังหวัดน่าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการใช้งาน เช็คเครื่องดูและ อุปกรณ์ คอม และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นปริ้นเตอร
อัพเดท ซอฟท์แวร์ ที่ทันสมัยให้กับลูกค้า

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001603

พนักงาน ธุรการ PARTTIME ประจำ สาขาเชียงใหม่

พนักงาน ธุรการ PARTTIME ประจำ สาขาเชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง ทำงาน 9.00-17.30

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
ช่วย ทำเอกสารทางด้านบัญชี จัดเรียงเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย จาก หัวหน้างาน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 2 วันที่ผ่านมา

หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่