เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงใหม่ Ø
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่

เลขที่ประกาศ : 070789

ผู้ช่วยผู้จัดการประจำสำนักงานใหญ่

ผู้ช่วยผู้จัดการประจำสำนักงานใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- ช่วยงานทางด้านบัญชี รายรับ-รายจ่าย จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี และโดยรวม

- ช่วยงานด้านบุคคล ดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคนงาน (พาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน 90 วัน) รับสมัครบุคคลากร

- ช่วยงาน ด้านอื่นๆ พ.ร.บ-ภาษี รถ ของทุกไซต์งาน ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในสำนักงาน และ สโตร์ของบริษัท

** มีประสบการณ์ 2 ปีขี้นไป **
**ไปต่างจังหวัดได้อย่างน้อย10วัน**
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070164

พนักงานขับรถส่งของ (6 ล้อ)

พนักงานขับรถส่งของ (6 ล้อ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันปูเลย
1.ขับรถส่งสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
2.บำรุงและดูแลรักษารถของบริษัท
3.สามารถขับรถในเขตพื้นที่เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070141

พนักงานบัญชีประจำสำนักงานใหญ่(เชียงใหม่)

พนักงานบัญชีประจำสำนักงานใหญ่(เชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
- ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
- บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน
- จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี

** ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ**
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069851

นักศึกฝึกงาน โรงแรม HOSTEL

นักศึกฝึกงาน โรงแรม HOSTEL

งานประจำ : เงินเดือน 6000 เพราะฝึกงาน

งานประจำ : 6000 เพราะฝึกงาน เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
ต้อนรับแขก ที่มาติดต่อเข้าพัก CHECK IN CHECK OUT ดูแลงานเอกสาร และการจองห้องพัก คอยอำนวย ความสะดวก
ให้ลูกค้า ได้รับความสะดวกสบาย ตลอดระยะเวลาทีพักกับเรา ประสานงานกับเพื่อร่วมาน และ แม่บ้าน เพื่อให้สถานที่
เป็นระเบียบ เรียบร้อย แนะ นำข้อมูลต่าง ให้กับลูกค้า และ ผู้มาติดต่อ เพื่อช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069527

ผู้จัดการสาขา ( สาขาสยามสแควร์วัน)

ผู้จัดการสาขา ( สาขาสยามสแควร์วัน)

งานประจำ : เงินเดือน 20000 - 30000

งานประจำ : 20000 - 30000 เชียงใหม่
- บริหารและดูแล บุคลากร และ งานทั่วไปภายในร้านทั้งหมด
- ควบคุมและบริหารจัดการ ด้านStock สินค้า , ยอดขาย
- ควบคุมดูแล คุณภาพของการบริการและคุณภาพของสินค้า
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069462

เจ้าหน้าที่ ITประจำสำนักงานใหญ่(เชียงใหม่)

เจ้าหน้าที่ ITประจำสำนักงานใหญ่(เชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
- สามารถติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
- ซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT อื่นๆ ภายในสำนักงาน
ลงโปรแกรม ฯลฯ
- สามารถดูระบบ Internet /เช็ค/ซ่อม ได้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069463

ธุรการประจำสำนักงานใหญ่(เชียงใหม่)

ธุรการประจำสำนักงานใหญ่(เชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามพิจารณา

งานประจำ : ตามพิจารณา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ
1.จัดทำเอกสารการตั้งเบิก สั่งซื้อสั่งจ้าง
2.คอยดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ รวบรวมเอกสาร ลงรับและติดตามเอกสารจากทุกๆฝ่าย
3.คุมบันทึกค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
4.ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
5.ทำงานตา่มที่ได้รับมอบหมาย

***ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069307

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ เชียงใหม่
งานบัญชี
1.ทำจ่าย PUR ค่าพริก เสาวรส +ตรวจหนี้สินเกษตรกร
2.บันทึกรับ-จ่ายเงินโอน ผ่านบัญชี+พร้อมทำ balance บันทึกบัญชี รับ/จ่าย PUR พร้อมโอนเงินรับคืนค่าสารเคมี
3.ทำต้นทุนควักน้ำเสาวรส,ต้นทุนเสาวรส
4.สรุปค่านายหน้าพริก
5.คำนวณบิลซื้อเสาวรสแฟร์เทรด
6.ปริ้นสติ๊กเกอร์ +รายงาน Lotcode
7.รายงานหนี้สินสารเคมีคงเหลือของเกษตรกร
8.รายงานส่วนต่าง ค่าแรงพนักงานโรงแพ็ค
9.รายงานกำไร/ขาดทุน จากการขายเสาวรสเกรดบี
10.รายการเคลื่อนไหวฝากแช่น้ำเสาวรส


หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068802

พนักงานขาย (ประจำสาขา-เชียงใหม่)

พนักงานขาย (ประจำสาขา-เชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันปูเลย
เสนอขายหลังคาเหล็กเมทัลชีท แนะนำสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและปิดการขายได้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068803

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันปูเลย
ควบคุมและผลิตหลังคาเมทัลชีทตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068797

พนักงานขาย เซลส์วิ่ง (ประจำสาขา เชียงราย)

พนักงานขาย เซลส์วิ่ง (ประจำสาขา เชียงราย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันปูเลย
เสนอขายหลังคาเมทัลชีทให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และสามารถปิดการขายได้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068798

พนักงานขาย (ประจำสาขา-เชียงใหม่)

พนักงานขาย (ประจำสาขา-เชียงใหม่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันปูเลย
สนอขายหลังคาเหล็กเมทัลชีท แนะนำสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและปิดการขายได้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068799

พนักงานขาย (ประจำสาขา-เชียงราย)

พนักงานขาย (ประจำสาขา-เชียงราย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันปูเลย
เสนอขายหลังคาเมทัลชีท แนะนำสินค้าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสามารถปิดการขายได้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068800

แม่บ้าน

แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันปูเลย
ทำความสะอาดบริเวณโรงงาน ซักผ้ารีดผ้าได้
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068801

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันปูเลย
ควบคุมเครื่องจักรผลิตแผ่นหลังคาเหล็ก
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068792

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันปูเลย
ผลิตหลังคาเมทัลชีทตามงานที่ได้รับมอบหมาย
บำรุงรักษาเครื่องจักร


หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068793

พนักงานขาย (เซลล์วิ่ง-ฟรีแลนซ์) ประจำสาขา เชียงใหม่

พนักงานขาย (เซลล์วิ่ง-ฟรีแลนซ์) ประจำสาขา เชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันปูเลย
1. นำเสนองานขาย หรือ วางสเปค ผลิตภัณฑ์ หลังคาเมทัลชีท และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แก่ลูกค้าเป้าหมาย ทั้งด้วยงานภาครัฐและเอกชน เช่นผู้รับเหมา, เจ้าของโครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ, สถาปนิก, หรือ มัณฑนากร ผู้ออกแบบ เป็นต้น
2. จัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา คุณสมบัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำ และข้อมูลสินค้าที่เหมาะสม แก่ลูกค้าต่างๆ
3. สำรวจความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้า
4. สรุปรายการเสนอขายผลิตภัณฑ์ และยอดขายเปรียบเทียบเป้าหมายที่กำหนด แต่ละเดือน

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068794

พนักงานขับรถส่งของ

พนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันปูเลย
ขับรถส่งสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
บำรุงดูแลรักษารถของบริษัท
รู้เส้นทางในเชียงใหม่และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068795

พนักงานขาย (เซลล์วิ่ง-ฟรีแลนซ์) ประจำสาขา เชียงใหม่

พนักงานขาย (เซลล์วิ่ง-ฟรีแลนซ์) ประจำสาขา เชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันปูเลย
1. นำเสนองานขาย หรือ วางสเปค ผลิตภัณฑ์ หลังคาเมทัลชีท และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แก่ลูกค้าเป้าหมาย ทั้งด้วยงานภาครัฐและเอกชน เช่นผู้รับเหมา, เจ้าของโครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ, สถาปนิก, หรือ มัณฑนากร ผู้ออกแบบ เป็นต้น
2. จัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา คุณสมบัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำ และข้อมูลสินค้าที่เหมาะสม แก่ลูกค้าต่างๆ
3. สำรวจความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้า
4. สรุปรายการเสนอขายผลิตภัณฑ์ และยอดขายเปรียบเทียบเป้าหมายที่กำหนด แต่ละเดือน

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068796

พนักงานขาย (เซลล์วิ่ง-ฟรีแลนซ์) ประจำสาขา เชียงใหม่

พนักงานขาย (เซลล์วิ่ง-ฟรีแลนซ์) ประจำสาขา เชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันปูเลย
1. นำเสนองานขาย หรือ วางสเปค ผลิตภัณฑ์ หลังคาเมทัลชีท และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แก่ลูกค้าเป้าหมาย ทั้งด้วยงานภาครัฐและเอกชน เช่นผู้รับเหมา, เจ้าของโครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ, สถาปนิก, หรือ มัณฑนากร ผู้ออกแบบ เป็นต้น
2. จัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา คุณสมบัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำ และข้อมูลสินค้าที่เหมาะสม แก่ลูกค้าต่างๆ
3. สำรวจความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้า
4. สรุปรายการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ในแต่ละเดือน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : 9 วันที่ผ่านมา

หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่