jobin4.com เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงใหม่ หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด เชียงใหม่ Ø
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่

เลขที่ประกาศ : 027073

งานประจำ 325 บาท/วัน

หางดง หนองควาย

พนักงานคัดไข่**ด่วน**

พนักงานคัดไข่**ด่วน**

1.ยกไข่ เข็นไข่
2.คัดไข่

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 018334

งานประจำ 11,000

หางดง หนองควาย

ช่างไฟฟ้า ประจำฟาร์มฯ

ช่างไฟฟ้า ประจำฟาร์มฯ

1.พักประจำฟาร์มวังทอง
2.งานช่างไฟฟ้า ติดตั้ง ซ่อมบำรุง PM อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในฟาร์ม
3.งานช่างทั่วไป

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 018335

งานประจำ ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

หางดง หนองควาย

พนักงานประจำรถส่งสินค้า

พนักงานประจำรถส่งสินค้า

พนักงานติดตามรถไก่ - ไข่ไก่ - อาหารสัตว์
ทดลองงาน 50 วัน (1) 20 วันแรกอัตราค่าจ้างวันละ 310 บาท (2)30 วันต่อมาอัตราค่าจ้างวันละ 320 บาท
เมื่อบรรจุอัตราค่าจ้าง 330++ บาท

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 018336

งานประจำ ชาย 320 หญิง 315 บาท/วัน

หางดง หนองควาย

แรงงานประจำฟาร์มเลี้ยงไก่

แรงงานประจำฟาร์มเลี้ยงไก่

1.เลี้ยงไก่-ดูแลความสะอาดในเล้าไก่
2.งานในโรงฟักลูกไก่
3.งานแรงงานทั่วไปในฟาร์ม-โรงฟักลูกไก่

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 018338

งานประจำ 15,000+

หางดง หนองควาย

สัตวบาลประจำฟาร์ม

สัตวบาลประจำฟาร์ม

1.ดูแลการจัดการฟาร์มไก่ไข่/ไก่พันธ์ุ/โรงฟักในฟาร์ม สาขา เชียงใหม่,ลำปาง,เชียงราย
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 033000

งานประจำ N/A

หางดง หนองควาย

พนักงานทำวัคซีน

พนักงานทำวัคซีน

ทำวัคซีนไก่ทั้งหยอดตา/หู ฉีดวัคซีนไก่
และขับรถพาทีมงานไปทำงานที่เล้าลูกค้า

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 003340

งานประจำ ตามที่ตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด IPAY ESPORT

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด IPAY ESPORT

ติดต่อลูกค้า ประสานงานกับลูกค้า เสนองานให้ลูกค้า จัดทำเสนอราคาให้ลูกค้า เข้าพบลูกค้า ไปดูลูกค้าต่างจังหวัดได้
ลูกค้าทั้งเอกชน ราชการ ติดต่อกับบริษัท SUPPIER เพื่อขอรูปแบบ DISPLAY การวางสินค้า การโปรโมท สินค้า

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 003341

งานราชการ ตามที่ตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆจังหวัดเชียงใหม่

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆจังหวัดเชียงใหม่

- วางแผนงานขาย บริหารยอดกลุ่มลูกค้า IT Project กลุ่มลูกค้า IT Solutions ของบริษัท
- แนะนำ Compile สเปคสินค้า IT จัดทำและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า
- ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกลยุทธ์ขององค์กร ออก trip ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
- ประสานงานกับทีมขายประจำ Office และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย Action Plan แก่หัวหน้างาน

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 003342

งานประจำ ตามตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

ช่างซ่อมคอมพวเตอร์ประจำ จังหวัดเชียงใหม่

ช่างซ่อมคอมพวเตอร์ประจำ จังหวัดเชียงใหม่

แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติ ของเครือ่งคอม
ลง โปรแกรมจากลิขสิทธิ์ สามารถให้คำปรึกษาลูกค้าได้
เดินระบบ เน็ตเวริคได้

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 003343

งานประจำ ตามที่ตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

ช่างติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค สาขาคอมพิวเตอร์พลาซ่า เชียงใหม่

ช่างติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค สาขาคอมพิวเตอร์พลาซ่า เชียงใหม่

1. ติดตั้ง เดินสาย ระบบ Network
2. ติดตั้ง ตั้งค่า Switch , Router , AccessPoint และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ
3. ประเมินราคาติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค
4. ซ่อม-ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 003590

งานประจำ ตามที่ตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

พนักงานขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สาขาพันธ์ทิพย์พลาซ่า

พนักงานขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สาขาพันธ์ทิพย์พลาซ่า

ขายและแนะนำสินค้า เน้นที่เป็นคอมประกอบ ให้คำปรึกษาการใช้งานเบื้องต้นสำหรับสินค้าGaming และแนะนำให้ลูกค้าเลือกสเปคคอมได้ตรงความต้องการ
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 003592

งานประจำ ตามตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

ช่างเทคนิค ประจำสาขาพันธ์ทิพย์

ช่างเทคนิค ประจำสาขาพันธ์ทิพย์

แก้ไขปัญหาทางระบบไอทีและ เนตเวิร์คได้
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 001696

งานราชการ ตามที่ตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

เสนอขาย ยื่นประมูลงาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

เสนอขาย ยื่นประมูลงาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

มีความรู้ด้านไอที และงานช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
เสนอขายให้กับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
นำเสนอโครงการด้านไอทีในลักษะ TOTALSOLUTION
และ NETWORK COMPLIE SPEC ยื่นซองประมูล
ตามหน่วยงานราชการ/เอกชน /tor/mou

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 001697

งานราชการ ตามที่ตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆจังหวัดน่าน

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆจังหวัดน่าน

- วางแผนงานขาย บริหารยอดกลุ่มลูกค้า IT Project กลุ่มลูกค้า IT Solutions ของบริษัท
- แนะนำ Compile สเปคสินค้า IT จัดทำและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า
- ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกลยุทธ์ขององค์กร ออก trip ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
- ประสานงานกับทีมขายประจำ Office และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย Action Plan แก่หัวหน้างาน

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 001718

งานราชการ ตามที่ตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

พนักงาน ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

พนักงาน ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

- วางแผนงานขาย บริหารยอดกลุ่มลูกค้า IT Project กลุ่มลูกค้า IT Solutions ของบริษัท
- แนะนำ Compile สเปคสินค้า IT จัดทำและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า
- ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกลยุทธ์ขององค์กร ออก trip ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
- ประสานงานกับทีมขายประจำ Office และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย Action Plan แก่หัวหน้างาน

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 001719

งานราชการ ตามที่ตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆสาขาเชียงราย

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆสาขาเชียงราย

- วางแผนงานขาย บริหารยอดกลุ่มลูกค้า IT Project กลุ่มลูกค้า IT Solutions ของบริษัท
- แนะนำ Compile สเปคสินค้า IT จัดทำและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า
- ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกลยุทธ์ขององค์กร ออก trip ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
- ประสานงานกับทีมขายประจำ Office และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย Action Plan แก่หัวหน้างาน

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 001614

ฝึกงาน มีรายไดพิเศษให้ในช่วงปฏิบัติงาน

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

นักศึกษาฝึกงาน (ช่างเทคนิค)

นักศึกษาฝึกงาน (ช่างเทคนิค)

เป็นลูกมือช่างเทคนิค ซ่อมคอม ประกอบคอม เดิน NETWORK เดิน LAN อื่นๆ
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 001615

งานประจำ ตามตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

พนักงานการตลาด การขาย กับภาครัฐและเอกชน

พนักงานการตลาด การขาย กับภาครัฐและเอกชน

วางแผนงาน เข้าพบลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มลุกค้าใหม่
ทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย เตรียมเอกสารเข้าพบลูกค้า เป็นที่ปรึกษา
ทางด้านไอทีให้กับลูกค้าุ่ มีพาหนะขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาติขับขี่

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 001616

งานประจำ ตามที่ตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์พลาซ่า เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์พลาซ่า เชียงใหม่

1. ทำบัญชีภายในของบริษัท
2. ทำบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมไปถึงการติดตามลูกหนี้
3. จัดทำเอกสารเข้าระบบบัญชี ภาษีซื้อ ภาษีขาย
4. จัดทำใบกำกับภาษี/ใบส่งของ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
5. จัดการระบบข้อมูลลงในระบบให้ถูกต้อง (คีย์ข้อมูล)
6. ประสานงานกับฝ่ายการเงิน/ประสานงานขาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 001695

งานประจำ ตามที่ตกลง

เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ สาขาเชียงใหม่ ด่วน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ สาขาเชียงใหม่ ด่วน

1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และนำเสนอสินค้าผ่านทางโทรศัพท์

2.ติดต่อประสานนงานกับทางสาขาและลูกค้า

3. ช่วยเหลืองานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่
หางานเชียงใหม่ สมัครงานเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานเชียงใหม่
เชียงใหม่ ฝึกงานเชียงใหม่ งานชั่วคราวเชียงใหม่ งานนอกเวลาเชียงใหม่ งานประจำเชียงใหม่ งานราชการเชียงใหม่ งานต่างประเทศเชียงใหม่ งานอื่นๆเชียงใหม่