เชียงราย หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงราย หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เชียงราย หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ เชียงราย หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด เชียงราย Ø
หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย


เลขที่ประกาศ : 079860

ที่ปรึกษาการเงิน

ที่ปรึกษาการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 18,000 บาทขึ้นไป เชียงราย
ให้คำปรึกษา แนะนำการวางแผนการเงิน วางแผนการการศึกษา วางแผนเกษียณอายุ วางแผนภาษี ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน กองทุนรวม
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078757
เลขที่ประกาศ : 078853
เลขที่ประกาศ : 078852

ธุรการสำนักงาน/งานสนาม

ธุรการสำนักงาน/งานสนาม

งานประจำ : เงินเดือน 12,200 ขึ้นไป

งานประจำ : 12,200 ขึ้นไป เชียงราย
พนักงานขายทองรูปพรรณ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075012

กราฟฟิคดีไซน์

กราฟฟิคดีไซน์

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
ออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075011

ผู้จัดการการเงิน

ผู้จัดการการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามความสา

งานประจำ : พิจารณาตามความสา เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
บริหารจัดการด้านการเงิน
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 072536

ฝ่ายวัดงาน/ส่งของ

ฝ่ายวัดงาน/ส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้น 8,000-8,500บาท

งานประจำ : เริ่มต้น 8,000-8,500บาท เชียงราย เมืองเชียงราย สันทราย
-ดูแลรับผิดชอบด้านการส่งของ
-วัดงานประเมินแบบ
-ประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071398

พนักงานงานฝ่ายนำเข้า-ส่งออก สนง เชียงราย

พนักงานงานฝ่ายนำเข้า-ส่งออก สนง เชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน 20000 ขึ้นไป

งานประจำ : 20000 ขึ้นไป เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
นำเข้า-ส่งออก
ชิ๊ปปื้ง
งานด้านต่างประเทศ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071399

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 50000 ขึ้นไป

งานประจำ : 50000 ขึ้นไป เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
จัดการ วางแผน และดำเนินงาน ด้านการตลาด งานจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทโปรตีน ประเภทอาหารเสริม ประเภทพลังงาน ฯลฯ จัดจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ สำหรั สัตวใหญ่ สัตวเล็ก และสัตวนำ้ ตัวแทนจำหน่าย และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ

หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071397

ผู้ช่วยผู้จักการฝ่ายขาย สนง กทม.

ผู้ช่วยผู้จักการฝ่ายขาย สนง กทม.

งานประจำ : เงินเดือน 25000-35000

งานประจำ : 25000-35000 เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
งานจัดจำหน่ายและวางแผนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทโปรตีน ประเภทอาหารเสริม ประเภทพลังงาน ฯลฯ จัดจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ สำหรั สัตวใหญ่ สัตวเล็ก และสัตวนำ้ ตัวแทนจำหน่าย และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ

หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071386

ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า สำนักงานเชียงราย

ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า สำนักงานเชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความส เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1. ติดต่อประสานงานด้านคลังสินค้า
2. จัดทำเอกสารการเบิก-รับสินค้า
3. จัดทำอัพเดทสต๊อกสินค้า
4. บริหารงานทางด้านสินค้า
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070137

ธุรการ ฝ่ายสนับสนุน อาคาร/สถานที่ สำนักงานเชียงราย

ธุรการ ฝ่ายสนับสนุน อาคาร/สถานที่ สำนักงานเชียงราย

งานประจำ : เงินเดือน สามารถเจรจาได้

งานประจำ : สามารถเจรจาได้ เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
- ดูแลเรื่องเอกสารการเช่าอาคารสถานที่และหอพัก
- สำรวจจัดหาข้อมูลประกอบการซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
- ทะเบียนสินทรัพย์ เบิก-จ่าย อุปกรณ์สำนักงาน
- ติดต่อธนาคาร,ไปรษณีย์,และสถานที่อื่นๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068333

โฟร์แมนสนาม

โฟร์แมนสนาม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย
ควบคุมงานตามที่บริษัทมอบหมายงาน
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068334

ประสานฝ่ายแบบ

ประสานฝ่ายแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย
ประสานระหว่างโครงการกับสำนักงาน เคลี่ยแบบ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068335

สถาปนิก หรือ พนักงานเขียนแบบ

สถาปนิก หรือ พนักงานเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย
ออกแบบอาคาร ออกแบบงานตกแต่งภายใน ออกแบบประเมินราคา
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068336

มัณฑนากร

มัณฑนากร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย
ออกแบบภายใน ตรวจเช็คหน้างาน
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068337

พนักงานเขียนแบบ

พนักงานเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย
เช็คพื้นที่เพื่อนำมาออกแบบกับสถาปนิก เขียนแบบงานก่อสร้าง
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068329

เลขา

เลขา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย
ตามผู้บริหาร คุยงานลูกค้า จดตารางงาน
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068330

วิศวกร โยธา

วิศวกร โยธา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย
วางแผนงาน ให้ตรงกับระยะเวลาที่ทางบริษัทกำหนด ถอด BOQ ออกตรวจเช็คหน้างานให้เป็นไปตามแบบ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068331

ธุรการ

ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย
ประสานงาน คีย์ข้อมูล จัดข้อมูลเอกสาร ถ้ารู้บัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย
เชียงราย ฝึกงานเชียงราย งานชั่วคราวเชียงราย งานนอกเวลาเชียงราย งานประจำเชียงราย งานราชการเชียงราย งานต่างประเทศเชียงราย งานอื่นๆเชียงราย
หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย
เชียงราย ฝึกงานเชียงราย งานชั่วคราวเชียงราย งานนอกเวลาเชียงราย งานประจำเชียงราย งานราชการเชียงราย งานต่างประเทศเชียงราย งานอื่นๆเชียงราย