jobin4.com เชียงราย หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงราย หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com เชียงราย หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงราย หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด เชียงราย Ø
หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย

เลขที่ประกาศ : 021651
เลขที่ประกาศ : 021716

งานประจำ 13,000 ขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ออกแบบ

เจ้าหน้าที่ออกแบบ

พนักงานขายทองรูปพรรณ

หางาน สมัครงาน : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021717
เลขที่ประกาศ : 021677
เลขที่ประกาศ : 021652
เลขที่ประกาศ : 021653
เลขที่ประกาศ : 021654
เลขที่ประกาศ : 021655
เลขที่ประกาศ : 021656
เลขที่ประกาศ : 021657
เลขที่ประกาศ : 021658
เลขที่ประกาศ : 021646
เลขที่ประกาศ : 021648
เลขที่ประกาศ : 021649
เลขที่ประกาศ : 021650
เลขที่ประกาศ : 021644
เลขที่ประกาศ : 021645
เลขที่ประกาศ : 017193

งานประจำ 15000-25000

เมืองเชียงราย เวียง

พนักงานบริหารจัดการด้าน นำเข้า-ส่งออก (เชียงราย)

พนักงานบริหารจัดการด้าน นำเข้า-ส่งออก (เชียงราย)

จัดการงานด้านนำเข้า-ส่งออก(เนื้อสัตว์ โปรตีน ชิ้นส่วนต่างๆของ ไก่ หมู) ดูเเลตรวบสอบคุณภาพของที่เข้ามา บริหารจัดการของที่เข้ามา ดูเเลในเรื่องค่าใช้จ่าย ดีลงานกับ ตปท. เอกสารการนำเข้า *เน้นความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ เเละถ้ามีความรู้ความสามารถในภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางาน สมัครงาน : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017194

งานประจำ 10000-20000

เมืองเชียงราย เวียง

พนักงานการเงิน (เชียงราย)

พนักงานการเงิน (เชียงราย)

จัดใบเบิกถอนของธนาคาร จัดการระบบการเงิน เช็ค Statement ช่วยเหลืองานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017195

งานประจำ 20000 ขึ้นไป

เมืองเชียงราย เวียง

พนักงานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ สนง.กทม

พนักงานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ สนง.กทม

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ก่อนเข้าโกดังและก่อนส่งสินค้าให้ลูกค้า
หางาน สมัครงาน : 27 วันที่ผ่านมา

หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย
เชียงราย ฝึกงานเชียงราย งานชั่วคราวเชียงราย งานนอกเวลาเชียงราย งานประจำเชียงราย งานราชการเชียงราย งานต่างประเทศเชียงราย งานอื่นๆเชียงราย
หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย
เชียงราย ฝึกงานเชียงราย งานชั่วคราวเชียงราย งานนอกเวลาเชียงราย งานประจำเชียงราย งานราชการเชียงราย งานต่างประเทศเชียงราย งานอื่นๆเชียงราย