อ่างทองหางานอ่างทอง สมัครงานอ่างทอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อ่างทอง หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

อ่างทองหางานอ่างทอง สมัครงานอ่างทอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อ่างทอง หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด อ่างทอง Ø
หางานอ่างทอง สมัครงานอ่างทอง รับสมัครพนักงานอ่างทอง

เลขที่ประกาศ : 009470

พนักงานเก็บเงินรายเดือน

พนักงานเก็บเงินรายเดือน

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-15,000

อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง
เก็บเงินค่าสมาชิกรายเดือนตามบ้านลูกค้า โดยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลัก มีทั้งแบบ งานประจำ และงานพาร์ทไทม์ เลือกเวลาทำงานได้ตามต้องการ
หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009464

หัวหน้าพนักงานบัญชี-ธุรการ

หัวหน้าพนักงานบัญชี-ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+

อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง
1.วางระบบบัญชีให้บริษัท
2.จัดทำรายงานให้ผู้บริหาร
3.จัดทำบัญชีของบริษัท
4.จัดเก็บเอกสารทางบัญชีให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการเรียกใช้งาน

หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009465

พนักงานกราฟฟิคและตัดต่อรายการทีวี

พนักงานกราฟฟิคและตัดต่อรายการทีวี

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-20,000

อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง
ตัดต่อรายการข่าวท้องถิ่นประจำวัน, ตัดต่อรายการทีวีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย, ออกแบบงานกราฟฟิคต่างๆ
หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009466

พนักงานขายสินค้านอกสถานที่

พนักงานขายสินค้านอกสถานที่

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 + ค่าคอมต่างหาก

อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง
ขายสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเป็นการลงไปขายตามพื้นที่ต่างๆ ผลตอบแทนจะมาจากค่าคอมอีกส่วนหนึ่ง
หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009467

พนักงานดูแลลูกค้า

พนักงานดูแลลูกค้า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000+

อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง
- ต้อนรับ ขาย ดูแลลูกค้า ตั้งแต่ต้นจนจบในทุกเคส
- จัดเก็บข้อมูลทั้งในรูปของเอกสาร และในคอมพิวเตอร์
- ติดตามงานส่วนที่รับผิดชอบให้เสรจตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
- ทำรายงานสรุปข้อมูลให้ผู้บริหาร

หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009468

หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 12,000++

อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง
ควบคุมดูแลพนักงานขาย และการขายสินค้าและบริการที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกสถานที่ และทำแผนการตลาดเพื่อช่วยในการขาย
หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009469

ช่างไฟเบอร์ออพติก

ช่างไฟเบอร์ออพติก

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000

อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง
งาน: ช่างดูแลระบบไฟเบอร์ออพติก, ขยายเมน, วางโครงข่าย, ติดตั้ง, ซ่อมแซม

สินค้าและบริการ: ระบบ Internet FTTH และระบบเคเบิลทีวี แบบAnalog 90 ช่อง
สถานที่: ใน จ.อ่างทอง

หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009463

พนักงานติดตามค่าบริการทางโทรศัพท์

พนักงานติดตามค่าบริการทางโทรศัพท์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 + ค่าคอมต่างหาก

อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง
โทรแจ้งเตือนค่าบริการกับสมาชิก และเจรจาต่อรองกับลูกหนี้รายย่อยทางโทรศัพท์
หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานอ่างทอง สมัครงานอ่างทอง รับสมัครพนักงานอ่างทอง
อ่างทอง ฝึกงานอ่างทอง งานชั่วคราวอ่างทอง งานนอกเวลาอ่างทอง งานประจำอ่างทอง งานราชการอ่างทอง งานต่างประเทศอ่างทอง งานอื่นๆอ่างทอง
หางานอ่างทอง สมัครงานอ่างทอง รับสมัครพนักงานอ่างทอง
อ่างทอง ฝึกงานอ่างทอง งานชั่วคราวอ่างทอง งานนอกเวลาอ่างทอง งานประจำอ่างทอง งานราชการอ่างทอง งานต่างประเทศอ่างทอง งานอื่นๆอ่างทอง