อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด อุบลราชธานี Ø
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี

เลขที่ประกาศ : 070910

วิศวะกรโครงการ

วิศวะกรโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 บาท หรือ ตามที่

งานประจำ : 25,000 บาท หรือ ตามที่ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1.ควบคุม ดูแล งานก่อสร้าง
2.แก้ไขปัญหาหน้างาน วางแผนก่อสร้าง

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070824

เลขานุการ

เลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ อุบลราชธานี
ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและนอกองค์กร
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070825

เสมียนทนาย

เสมียนทนาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ อุบลราชธานี
งานดำเนินการฟ้องคดี
งานบังคับคดี
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070810

ทนายความ

ทนายความ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ อุบลราชธานี
งานดำเนินการฟ้องคดี
งานบังคับคดี
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070811

พนักงานเร่งรัดหนี้สิน(call center)

พนักงานเร่งรัดหนี้สิน(call center)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ อุบลราชธานี
งานติดตามหนี้สิน,เร่งรัดหนี้สิน
ทางโทรศัพท์ (call center)
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070800

เสมียนทนาย

เสมียนทนาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ อุบลราชธานี
งานเอกสารเกี่ยวกับคดี
งานสืบทรัพย์และบังคับคดี

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070801

เสมียนทนาย

เสมียนทนาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ อุบลราชธานี
งานดำเนินการฟ้องคดี
งานบังคับคดี
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070428

โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า

โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
1. ดูแลควบคุมงานในการติดตั้งระบบหน้าไซส์งาน
2. ควบคุมงานระบบไฟฟ้าให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
3. ดูแลควบคุมผู้รับเหมาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.สั่งสินค้า/ตรวจสอบสินค้าในสโตร์
6.สามารถเขียนแบบ/แก้ไขแบบได้

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070426

โฟร์แมนงานสุขาภิบาลและดับเพลิง

โฟร์แมนงานสุขาภิบาลและดับเพลิง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
- ควบคุมดูแลงานประปา,ระบายอากาศ,สุขาภิบาล,ดับเพลิง
- ประสานงานกับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานตรงตามแผน,
ทำเอกสารเบิกจ่ายค่าแรง
- ประสานงานสโตร์ เบิก-จ่าย-รับ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถเขียนแบบ แก้ไขแบบได้
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070427

ผู้จัดการแผนกบัญชี

ผู้จัดการแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 40,000.- หรือตามตกลง

งานประจำ : 40,000.- หรือตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
- งานบัญชีต้นทุน ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการคำนวณ
ต้นทุนควบคุมการปิดบัญชี วิเคราะห์การใช้ต้นทุนและจัดทำ
รายงาน
- งานด้านบัญชีทั่วไป วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการปิด
บัญชี ตรวจสอบและควบคุมการจ่ายภาษี ควบคุมดูแล
บัญชี ทรัพย์สินการจัดการทั่วไป วางแผนและจัดทำ
งบประมาณประจำปี
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070132

ธุรการ (เจริญชัยแทรกเตอร์ สาขาจังหาร)

ธุรการ (เจริญชัยแทรกเตอร์ สาขาจังหาร)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง อุบลราชธานี
1.ทำหน้าที่ธุรการ ทั้งหมดของสาขาย่อย เช่น งานการเงิน บัญชี และสินเชื่อ
2.รวบรวมเอกสารต่างๆและสรุปรายงานประจำวันและประจำเดือน
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069547

พนักงานขายคอมพิวเตอร์ ( บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ) สาขา ศรีสะเกษ **ด่วนมาก**

พนักงานขายคอมพิวเตอร์ ( บริษัท ที.ที.คอม จำกัด ) สาขา ศรีสะเกษ **ด่วนมาก**

งานประจำ : เงินเดือน 9,150+ค่าคอมมิชชัั่น

งานประจำ : 9,150+ค่าคอมมิชชัั่น อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
พนักงานหน้าร้าน
บริการให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า
ทำสัญญาซื้อขาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069238

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
ควบคุมงานด้านเครื่องกลภายในโรงงาน
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067917

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
รับผิดชอบการวางแผนงานด้านการเงิน, ควบคุม, ตรวจสอบ และบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย, รายได้ ขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067918

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป/ตามตกลง

งานประจำ : 10,000 ขึ้นไป/ตามตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า
3.ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร
4.จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067598

นิติบุคคล

นิติบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง อุบลราชธานี
-รับนโยบายจากผู้บริหาร เพื่อนำไปบริหารและจัดการในสาขาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
-วิเคราะห์ยอดขาย ค่าใช้จ่าย ตลาด คู่แข่งขัน และผู้บริโภค ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการขาย และขยายส่วนแบ่งตลาด
- ดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายขององค์กร
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067599

ผู้จัดการสาขา บุณฑริก

ผู้จัดการสาขา บุณฑริก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง อุบลราชธานี
-รับนโยบายจากผู้บริหาร เพื่อนำไปบริหารและจัดการในสาขาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
-วิเคราะห์ยอดขาย ค่าใช้จ่าย ตลาด คู่แข่งขัน และผู้บริโภค ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการขาย และขยายส่วนแบ่งตลาด
- ดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายขององค์กร
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067600

ผู้จัดการสาขา พิบูลมังสาหาร

ผู้จัดการสาขา พิบูลมังสาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง อุบลราชธานี
-รับนโยบายจากผู้บริหาร เพื่อนำไปบริหารและจัดการในสาขาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
-วิเคราะห์ยอดขาย ค่าใช้จ่าย ตลาด คู่แข่งขัน และผู้บริโภค ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการขาย และขยายส่วนแบ่งตลาด
- ดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายขององค์กร
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066795

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ( ประจำ บริษัท มิตซูไทยยนต์ จำกัด )

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ( ประจำ บริษัท มิตซูไทยยนต์ จำกัด )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+ค่าคอม+รา

งานประจำ : ตามตกลง+ค่าคอม+รา อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. วิเคราะห์ วิจัยตลาด และข้อมูลผลิตภัณฑ์
2. พัฒนาการขาย และช่องทางการจัดจำหน่าย
3. ผลักดันให้เกิดช่องทางการขาย และกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ
4. เป็นผู้นำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
5. ทำงานร่วมกับทีมขาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066796

เจ้าหน้าที่การตลาด ( ประจำ บริษัท มิตซูไทยยนต์ จำกัด )

เจ้าหน้าที่การตลาด ( ประจำ บริษัท มิตซูไทยยนต์ จำกัด )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+ค่าคอม+รา

งานประจำ : ตามตกลง+ค่าคอม+รา อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, วางแผนจัดโปรโมชั่น, สำรวจความต้องการของลูกค้า
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 16 วันที่ผ่านมา

หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี