อุบลราชธานีหางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

อุบลราชธานีหางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด อุบลราชธานี Ø
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี

เลขที่ประกาศ : 012354

sales Engineer

sales Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 9000-30000

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ขามใหญ่
วางแผนการขาย ติดต่อประสานการขายกับลูกค้าใหม่
และดูแลฐานลูกค้าเก่า จัดทำแผนการขาย ดูแลผลิตภัณฑ์ทั้ง hardwear , software computer ของบริษัททุกชนิด ฯลฯ

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012349

Project Manager

Project Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ขามใหญ่
เป็นผู้นำ : จะต้องออกหน้าเสมอ กล้าตัดสินใจ พร้อมแสดงตัว พร้อมที่จะรับผิด รับชอบ ตลอดเวลามีความรู้เรื่อง Project Management : องค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการ มีความสำคัญมากต่อ PM ช่วยให้เข้าใจลักษณะมาตรฐานทั่วไปของโครงการ เข้าใจขั้นตอน หลักการ และเครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารโครงการ ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการบริหารธุรกิจ ยิ่งโครงการที่มีขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน องค์ความรู้นี้ยิ่งมีความสำคัญ
วางแผนโครงการเป็น : มีความรู้แล้วว่า การบริหารโครงการ
มีความยืดหยุ่นสูง : PM ต้องสามารถรับมือกับสถานะการณ์ที

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012350

Software Tester

Software Tester

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ขามใหญ่
จัดทำ Test Case , Test Plan
ทดสอบระบบตาม Requirement
ส่ง Defect Log ให้ Programmer
Re-test Defect Log ที่ส่งกลับมาจาก Programmer
จัดทำ Test Summary Report
ทำคู่มือการติดตั้งโปรแกรม User Manual

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035263

Head of Marketing

Head of Marketing

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ขามใหญ่
Job description

Develop and execute digital marketing strategy and campaigns into end to end process including ideation, creation of collaterals, distribution of collaterals in various media and measurement and analysis of impact
Ability to manage and control budgets in maximizing the business performance
Ability to influence business partners and progress campaigns to increasing levels of production and complexity
Conduct market, customer and competitor research as well as to convert into

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026845

เจ้าหน้าที่บัญชี-สรรพกร

เจ้าหน้าที่บัญชี-สรรพกร

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป/ตามตกลง

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. ติดตามและตรวจสอบเอกสารใบตั้งหนี้ เพื่อทำเอกสารวางบิล
2. ทำกระทบยอดเจ้าหนี้ประจำวัน
3. บันทึกบัญชีเจ้าหนี้และออกเอกสารใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้
4. เปิดหน้าบัญชีการค้าในระบบ
5. ดูแลงบการเงินเพื่อยื่นส่งสรรพกร
6. จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010970

พนักงานขายเซรามิค-สุขภัณฑ์ ประจำที่ ศิริมหาชัย อุบลราชธานี รับด่วน+++

พนักงานขายเซรามิค-สุขภัณฑ์ ประจำที่ ศิริมหาชัย อุบลราชธานี รับด่วน+++

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
-ติดต่อประสานงานขายกระเบื้อง เซรามิค สุขภัณฑ์
-ให้บริการลูกค้า ขอเสนอแนะการขาย
-ประสานงานขายภายในองค์กร

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010972

พนักงานแคชเชียร์ ประจำศิริมหาชัย อุบลราชธานี

พนักงานแคชเชียร์ ประจำศิริมหาชัย อุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน 9,500 ขึ้นไป

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
รับชำระค่าสินค้าจากลูกค้าที่มาซื้อสินค้าภายในร้าน
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010973

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ประจำสาขาอุบลราชธานี

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ประจำสาขาอุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. ควบคุมและวางแผนการตรวจรับสินค้าเข้า-ออก พร้อมดำเนินการจัดเรียงสินค้าในคลัง
2. ควบคุมและวางแผนการรักษาความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อยของคลังว่าจัดเก็บเป็นระเบียบหรือไม่
3. ควบคุมและวางแผนการตรวจสอบความเสียหายของสินค้า ถ้าเจอสินค้าเสียหายดำเนินการแจ้งเคลมสินค้า
4. ควบคุมและวางแผนการสุ่มตรวจสอบสินค้ามานับยอด เพื่อปรับสต็อกให้ตรงกับยอดที่มีอยู่ในระบบ
5. ควบคุมและวางแผนการแก้ไขปัญหาให้ลูกน้องในทีมในเรื่องการจัดเก็บสินค้าในคลัง
6. ควบคุมและวางแผนการจัดการงานคลังสินค้าและจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010974

พนักงานขาย OSR แผนก Small Project สาขาอุบลราชธานี

พนักงานขาย OSR แผนก Small Project สาขาอุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป+Incentive หรือตามตกลง

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
-ติดต่อประสานงานด้านการขายกับลูกค้าหน้างาน หรือหน้าไซด์งาน
-ให้บริการ และติดตามดูแลลูกค้าประจำ รวมทั้งสรรหาลูกค้าใหม่ ๆ

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010975

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำสาขาอุบลราชธานี

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำสาขาอุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. วางแผนด้านการสื่อสารการตลาดผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ (เน้นค้าปลีก)
2. ตรวจสอบ ดูแล ควบคุมและช่วยเหลือให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา
3.กำกับ ดูแล กลั่นกรอง แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษา แนะนำด้านงานวิชาการ และหรือปฏิบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027176

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สาขาอุบลราชธานี (เครื่องใช้ไฟฟ้าและประตู - หน้าต่าง - อุปกรณ์ไม้) -ด่วนมาก!!

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สาขาอุบลราชธานี (เครื่องใช้ไฟฟ้าและประตู - หน้าต่าง - อุปกรณ์ไม้) -ด่วนมาก!!

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป หรือ ตามที่ตกลง

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. ประสานงานกับ Supplier เพื่อตรวจสอบราคาและสั่งซื้อสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายที่ร้าน
2. ออกเอกสารใบสั่งซื้อผ่านระบบ รวมทั้งทำหน้าที่ตั้งหนี้สินค้าที่ซื้อเข้ามา
3. ประสานงานการรับสินค้าจาก Supplier เข้าร้าน
4. ดำเนินการทำเรื่องเคลมสินค้า
5. ประสานงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ เช่น ช่วยเหลืองานฝ่ายขาย, ผลักดันสินค้าและจัดโปรโมชั่น

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010966

ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี/ศรีสะเกษ/มุกดาหาร

ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี/ศรีสะเกษ/มุกดาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. บริหารจัดการ/ วางแผนการดำเนินงานของสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
2. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. พัฒนาบุคคลากร/ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010968

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสต๊อกสินค้า/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำสาขาอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสต๊อกสินค้า/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำสาขาอุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
ตรวจสอบสต๊อก และตรวจนับสินค้า ประจำเดือน
ตรวจนับสินค้าจริงให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามสินค้าที่ตรวจพบจริง
สังเกตุการณ์ระหว่างที่ตรวจนับ ทั้งทางด้าน สภาพสินค้าที่พบ ( สินค้าดี , ชำรุด ) การจัดวาง การจัดเรียง ความสะอาดของพื้นที่ตรวจนับ และความร่วมมือของหน่วยงานที่ดูและสินค้า เป็นต้น

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025079

ผู้จัดการตรวจสอบภายใน ประจำสาขาอุบลราชธานี

ผู้จัดการตรวจสอบภายใน ประจำสาขาอุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
- จัดทำแผนการตรวจสอบภายในและประสานงานหน่วยงานที่จะรับการตรวจ
- ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหางานตรวจสอบภายในกับหน่วยงานและทีมงาน
- ควบคุมการตรวจสอบภายใน
- การเพิ่มประสิทธิภาพงานและการติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อประเมินระดับการควบคุม ภายในว่าสามารถลดความเสี่ยง, ลดความเสียหายและลดต้นทุน

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010964

พนักงาน PC ประจำศิริมหาชัย สาขาอุบลราชธานี

พนักงาน PC ประจำศิริมหาชัย สาขาอุบลราชธานี

งานประจำ : เงินเดือน 9,000+ค่าคอมฯ

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
จัดเรียงสินค้า ขายสินค้า แนะนำสินค้า
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027995

พนักงานบริการสนามเอสคอร์ด

พนักงานบริการสนามเอสคอร์ด

งานประจำ : เงินเดือน 9,500 บาท

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
-รับจองสนาม รวมถึงสรุปยอดายวัน
-ขายเครื่องดื่ม
-ดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องความสะอาดในสนามและห้องน้ำ

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030076
เลขที่ประกาศ : 032125

หัวหน้าแผนกเซรามิค , สุขภัณฑ์

หัวหน้าแผนกเซรามิค , สุขภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน 15000+ หรือตามตกลง

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
ดูแลบริหารงานขายและผู้ใต้บังคับบัญชา
ดูแลยอดขายและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า
ตรวจสอบความเรียบร้อยในแผนก

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032364

หัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน ประจำที่ยู-พาร์ค เรสเตอรองท์

หัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน ประจำที่ยู-พาร์ค เรสเตอรองท์

งานประจำ : เงินเดือน 18,000+

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. จัดทำรายงานภาษี สอบทานรายงานภาษีในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร
2. สอบทานงบการเงินในแต่ละเดือน และจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์นำส่งผู้บริหาร
3. ตรวจสอบรายงานจ่ายเงินสดย่อย
4. การทำงบประมาณ งบประแสเงินสด

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010958

PCขายสินค้า ประจำที่ โฮมวัน สาขาศรีสะเกษ

PCขายสินค้า ประจำที่ โฮมวัน สาขาศรีสะเกษ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชั่น

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. เสนอขายสินค้าในกลุ่มที่ดูแลอยู่ให้กับลูกค้าปลีกหน้าร้าน
2. ดูแลตรวจเช็คสต็อกสินค้าให้มีปริมาณที่เหมาะสม หากพบสินค้าขาดสต็อกดำเนินการแจ้งสั่งซื้อสินค้าผ่านทีมบริหารสินค้า
3. ติดตามสอบถามเพื่อเป็นการบริการหลังการขายแก่ลูกค้า

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 20 วันที่ผ่านมา

หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี