อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ อุบลราชธานี หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด อุบลราชธานี Ø
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี


เลขที่ประกาศ : 080804

พนักงานทั่วไป

พนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท/วัน

งานประจำ : 325 บาท/วัน อุบลราชธานี
บรรจุหีบห่อ เจาะตาไก่ผ้าม่าน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 080805

ช่างเย็บผ้าม่าน

ช่างเย็บผ้าม่าน

งานประจำ : เงินเดือน ช่วงทดลองงานรับค

งานประจำ : ช่วงทดลองงานรับค อุบลราชธานี
ตัดเย็บผ่าม่านตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080806

ผู้จัดการแผนกบัญชี

ผู้จัดการแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 25000 เพิ่มตามประสบก

งานประจำ : 25000 เพิ่มตามประสบก อุบลราชธานี
ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ-ขาย ปิดรายงานภาษีประจำเดือน จัดทำงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน จัดทำแผนงบประมาณประจำปี
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080803

พนักงานขาย (PC)

พนักงานขาย (PC)

งานประจำ : เงินเดือน 10000 บาท+ค่าคอมมิชชั

งานประจำ : 10000 บาท+ค่าคอมมิชชั อุบลราชธานี
แนะนำผ้าม่าน เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080709

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ประจำสาขา ชยางกูร **ด่วนมาก**

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ประจำสาขา ชยางกูร **ด่วนมาก**

งานประจำ : เงินเดือน 320+ค่าคอมมิชชั่น

งานประจำ : 320+ค่าคอมมิชชั่น อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
ซ่อมรถจักรยานยนต์
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080754

หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ สาขามุกดาหาร

หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ สาขามุกดาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
ดำเนินการควบคุม และวางแผนการดำเนิน
- ด้านการฝึกอบรม
- ด้านการงานสรรหา-ว่าจ้าง
- ด้าน Payroll
- ด้านงานธุรการ อาคารสถานที่
- ด้านงานอื่นๆเกี่ยวกับงานบุคคล
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080492

เจ้าหน้าที่ธุรการ เคลมสินค้า ( บริษัท ที.เพนท์ จำกัด ) **ด่วนมาก**

เจ้าหน้าที่ธุรการ เคลมสินค้า ( บริษัท ที.เพนท์ จำกัด ) **ด่วนมาก**

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง+ค่าคอม

งานประจำ : ตามที่ตกลง+ค่าคอม อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
-ดูแลงานด้วนเอกสารเคลมสินค้า
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080383

ผู้จัดการร้าน

ผู้จัดการร้าน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป หรือ

งานประจำ : 15,000 บาท ขึ้นไป หรือ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1.เคยบริหารทีมขายได้เป็นอย่างดี
2.หน้าที่ดูแล ตรวจสอบ มาตรฐานภายในร้าน ความเรียบร้อย
3.บริหารยอดขาย ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปนโยบายบริษัท
4.วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทางการตลาด การสูญเสียอื่นๆ บริหารสต๊อกสินค้า
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080139

หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (LPS) ประจำสาขาอุบลราชธานี , สาขามุกดาหาร

หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (LPS) ประจำสาขาอุบลราชธานี , สาขามุกดาหาร

งานประจำ : เงินเดือน 15000+ หรือตามตกลง

งานประจำ : 15000+ หรือตามตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1.ตรวจสอบสต็อกสินค้า
2.ตรวจสอบการขาย
3.ตรวจสอบการส่งสินค้า
เพื่อป้องกันการสูญเสียภายในบริษัท
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080167

ที่ปรึกษาการขาย/พนักงานขาย (เจริญชัยแทรกเตอร์สาขาดอนมดแดง)

ที่ปรึกษาการขาย/พนักงานขาย (เจริญชัยแทรกเตอร์สาขาดอนมดแดง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง อุบลราชธานี
1. ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า
2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย
3. หาลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งต้องใช้ความพยายาม และความคิดสร้างสรรค์ในการขายสินค้า
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077503

ธุรการ

ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 หรือตามตกลง

งานประจำ : 12,000 หรือตามตกลง อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
1.จัดทำ จัดเก็บ พิมพ์ คัดสำเนา ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
2.งานคัดแยกหนังสือต่างๆ นำเสนอหนังสือ
3.ลงทะเบียนเอกสาร บันทึกข้อมูล ค้นหา จัดแยกเอกสารต่างๆ
4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077504

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป(ตามตกลง)

งานประจำ : 10,000 ขึ้นไป(ตามตกลง) อุบลราชธานี วารินชำราบ หนองกินเพล
1. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคาราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขอื่น ๆ
2. จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า
3. ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ หรือประสานงานกับตัวแทนจัดการขนส่ง และเอกสารการจัดซื้อ
4. จัดทำรายงานการจัดซื้อสินค้า
5. เก็บรักษาและปรับปรุงรายชื่อผู้จัดหาวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองให้เป็นปัจจุบัน

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077286

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ประจำที่ โฮมวัน สาขาศรีสะเกษ

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ประจำที่ โฮมวัน สาขาศรีสะเกษ

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1. ควบคุมและวางแผนการตรวจรับสินค้าเข้า-ออก พร้อมดำเนินการจัดเรียงสินค้าในคลัง
2. ควบคุมและวางแผนการรักษาความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อยของคลังว่าจัดเก็บเป็นระเบียบหรือไม่
3. ควบคุมและวางแผนการตรวจสอบความเสียหายของสินค้า ถ้าเจอสินค้าเสียหายดำเนินการแจ้งเคลมสินค้า
4. ควบคุมและวางแผนการสุ่มตรวจสอบสินค้ามานับยอด เพื่อปรับสต็อกให้ตรงกับยอดที่มีอยู่ในระบบ
5. ควบคุมและวางแผนการแก้ไขปัญหาให้ลูกน้องในทีมในเรื่องการจัดเก็บสินค้าในคลัง
6. ควบคุมและวางแผนการจัดการงานคลังสินค้าและจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077285

เจ้าหน้าที่ธุรการ MRP

เจ้าหน้าที่ธุรการ MRP

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 บาทขึ้นไป อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
- ทำREPORTเกี่ยวกับงานจัดซื้อ
- เจรจาตามสินค้า
- เช็คสต็อกหมุนเวียน
- งานประสานภายในต่างๆ
- คีย์ข้อมูลเอกสารงานขาย/การสั่งซื้อ ต่างๆ ของบริษัท
- ดำเนินการด้านเอกสารต่าง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077284

เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด

เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป/(พิจา

งานประจำ : 10,000 บาทขึ้นไป/(พิจา อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
ทำงานด้านเอกสาร แผนกการตลาด
จัดทำเอกสารอนุมัติเบิกของ เบิกจ่าย
ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076940

พนักงานจัดส่ง/คลังสินค้า จำนวนมาก ด่วน!!

พนักงานจัดส่ง/คลังสินค้า จำนวนมาก ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 320 บาท ผ่านทด

งานประจำ : วันละ 320 บาท ผ่านทด อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
- จัดเตรียมสินค้า
- ขึ้น/ลงสินค้า
- จ่ายสินค้า
- บริการลูกค้า
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076199

แม่บ้าน ประจำสักงานใหญ่ **ด่วนมาก**

แม่บ้าน ประจำสักงานใหญ่ **ด่วนมาก**

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
-ดูแลความสะอาดภายในสำนักงาน
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076198

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ประจำสาขา ทุ่งศรีอุดม **ด่วนมาก**

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ประจำสาขา ทุ่งศรีอุดม **ด่วนมาก**

งานประจำ : เงินเดือน 320+ค่าคอมมิชชั่น

งานประจำ : 320+ค่าคอมมิชชั่น อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
ซ่อมรถจักรยานยนต์
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075466

ผู้จัดการฝ่ายขายรถยนต์ ( บริษัท มิตซูไทยยนต์ จำกัด ) สาขา ศรีสะเกษ

ผู้จัดการฝ่ายขายรถยนต์ ( บริษัท มิตซูไทยยนต์ จำกัด ) สาขา ศรีสะเกษ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
- ร่วมศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มตลาด และกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ รวมถึงข้อมูลคู่แข่ง เพื่อใช้ในการวางแผนการขาย รวมถึงการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- วิเคราะห์ประมาณการขายของสาขา เพื่อใช้ในการวางแผนงานขององค์กร
- วางแผนการขายและร่วมกำหนดเป้าหมายของสาขา เพื่อใช้เป็นแผนการดำเนินงานของสาขาให้สำเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายขององค์กร
-วางแผนกระจายเป้าหมายยอดการขายให้แก่พนักงานและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อบริหารความสำเร็จโดยรวมของฝ่าย
- กำกับ ควบคุมการดำเนินงานขายให้เป็นไปตามกระบวนการ ม
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075535

ที่ปรึกษาการขาย/พนักงานขาย (เจริญชัยแทรกเตอร์ สาขามุกดาหาร)

ที่ปรึกษาการขาย/พนักงานขาย (เจริญชัยแทรกเตอร์ สาขามุกดาหาร)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ อุบลราชธานี
1. ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า
2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย
3. หาลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งต้องใช้ความพยายาม และความคิดสร้างสรรค์ในการขายสินค้า
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ
หางานอุบลราชธานี รับสมัครงานอุบลราชธานี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี
หางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี