อยุธยาหางานอยุธยา สมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อยุธยา หางานอยุธยา รับสมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

อยุธยาหางานอยุธยา สมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อยุธยา หางานอยุธยา รับสมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด อยุธยา Ø
หางานอยุธยา สมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงานอยุธยา

เลขที่ประกาศ : 009681

พนักงานอบขนม (Bakery)

พนักงานอบขนม (Bakery)

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้นที 10,500 - 12,000

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เกาะเรียน
ทำขนม และเบเกอรี่
หากมีพื้นฐานการทำขนมมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009682

พนักงานเสิร์ฟ Part-time

พนักงานเสิร์ฟ Part-time

งานนอกเวลา : เงินเดือน วันละ 350 บาท + Tip รายวัน

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เกาะเรียน
รับออเดอร์ เสิร์ฟอาหาร และบริการลูกค้า
ช่วยเหลือ ทีมบริการ

หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009683

พนักงานเสิร์ฟ (Waitress)

พนักงานเสิร์ฟ (Waitress)

งานประจำ : เงินเดือน 10500 - 12000

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เกาะเรียน
เสิร์ฟอาหาร และบริการลูกค้า
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033262

พนักงานล้างจาน

พนักงานล้างจาน

งานนอกเวลา : เงินเดือน 9,000

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เกาะเรียน
งาน part-time ล้างจานเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034199

พ่อครัวเตาย่าง/ทอด

พ่อครัวเตาย่าง/ทอด

งานประจำ : เงินเดือน 9,000

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เกาะเรียน
พนักงานปรุงอาหาร ประจำ Station ย่างและทอด
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036177

คนขับรถ

คนขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เกาะเรียน
ขับรถรับส่ง ดูแลรักษารถ
โบกรถ

หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009681

พนักงานอบขนม (Bakery)

พนักงานอบขนม (Bakery)

งานประจำ : เงินเดือน เริ่มต้นที 10,500 - 12,000

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เกาะเรียน
ทำขนม และเบเกอรี่
หากมีพื้นฐานการทำขนมมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009682

พนักงานเสิร์ฟ Part-time

พนักงานเสิร์ฟ Part-time

งานนอกเวลา : เงินเดือน วันละ 350 บาท + Tip รายวัน

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เกาะเรียน
รับออเดอร์ เสิร์ฟอาหาร และบริการลูกค้า
ช่วยเหลือ ทีมบริการ

หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009683

พนักงานเสิร์ฟ (Waitress)

พนักงานเสิร์ฟ (Waitress)

งานประจำ : เงินเดือน 10500 - 12000

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เกาะเรียน
เสิร์ฟอาหาร และบริการลูกค้า
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033262

พนักงานล้างจาน

พนักงานล้างจาน

งานนอกเวลา : เงินเดือน 9,000

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เกาะเรียน
งาน part-time ล้างจานเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034199

พ่อครัวเตาย่าง/ทอด

พ่อครัวเตาย่าง/ทอด

งานประจำ : เงินเดือน 9,000

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เกาะเรียน
พนักงานปรุงอาหาร ประจำ Station ย่างและทอด
หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036177

คนขับรถ

คนขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เกาะเรียน
ขับรถรับส่ง ดูแลรักษารถ
โบกรถ

หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004629

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมาณราคาโครงสร้างเหล็ก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมาณราคาโครงสร้างเหล็ก

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000 หรือตามตกลง

พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
1.Estimate
2.Budet
3.Invoice
4.Planing
5.Stock
6.Local Project
7.Constroction
8.งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
9.ปฏิบัติตามระเบียบด้านอาชีวอานามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ZOHSAS 18001)

หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004630

ล่ามญี่ปุ่น (คนไทยและคนญี่ปุ่น)

ล่ามญี่ปุ่น (คนไทยและคนญี่ปุ่น)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
1.แปลเอกสารจากภาษไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น
2.แปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย
3.เป็นล่ามจากภาษาไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น สำหรับสื่อสารกับลูกค้า และพนักงานในองค์กร
4.เป็นล่ามจากภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย สำหรับสื่อสารกับลูกค้า และพนักงานในองค์กร
5.ดูแลงาน Inspection

หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004634

พนักงานฝ่ายผลิต ช่างเชื่อมช่างประกอบ

พนักงานฝ่ายผลิต ช่างเชื่อมช่างประกอบ

งานประจำ : เงินเดือน 10000-50000

พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
1.ช่างเชื่อม
# เชื่อมงานโครงสร้างเหล็กตามแบบที่กำหนด
2.ช่างเประกอบโครงสร้างเหล็ก
# ประกอบงานโครงสร้างเหล็กตามแบบที่กำหนดส่งต่อให้ช่างเชื่อม
3.พนักงานประจำฝ่ายผลิต ได้แก่
3.1)พนักงานควบคุมเครื่องตัด (เครื่อง CNC , Plasma)
3.2)พนักงานควบคุมเครื่องเจาะ
3.2)พนักงานควบคุมเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
3.4)พนักงานควบคุมเครื่องขัดผิวโลหะ
3.5)พนักงานเจียร์ตกแต่งผิวโลหะ

หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027564

ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา

ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง/ตามโครงสร้าง

พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
1.นโยบาย
2.Estimate
3.Budget
4.Invoice
5.วางแผนงาน Stock
6.Local Project
7.Construction
8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004629

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมาณราคาโครงสร้างเหล็ก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมาณราคาโครงสร้างเหล็ก

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000 หรือตามตกลง

พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
1.Estimate
2.Budet
3.Invoice
4.Planing
5.Stock
6.Local Project
7.Constroction
8.งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
9.ปฏิบัติตามระเบียบด้านอาชีวอานามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ZOHSAS 18001)

หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004630

ล่ามญี่ปุ่น (คนไทยและคนญี่ปุ่น)

ล่ามญี่ปุ่น (คนไทยและคนญี่ปุ่น)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
1.แปลเอกสารจากภาษไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น
2.แปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย
3.เป็นล่ามจากภาษาไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น สำหรับสื่อสารกับลูกค้า และพนักงานในองค์กร
4.เป็นล่ามจากภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย สำหรับสื่อสารกับลูกค้า และพนักงานในองค์กร
5.ดูแลงาน Inspection

หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004634

พนักงานฝ่ายผลิต ช่างเชื่อมช่างประกอบ

พนักงานฝ่ายผลิต ช่างเชื่อมช่างประกอบ

งานประจำ : เงินเดือน 10000-50000

พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
1.ช่างเชื่อม
# เชื่อมงานโครงสร้างเหล็กตามแบบที่กำหนด
2.ช่างเประกอบโครงสร้างเหล็ก
# ประกอบงานโครงสร้างเหล็กตามแบบที่กำหนดส่งต่อให้ช่างเชื่อม
3.พนักงานประจำฝ่ายผลิต ได้แก่
3.1)พนักงานควบคุมเครื่องตัด (เครื่อง CNC , Plasma)
3.2)พนักงานควบคุมเครื่องเจาะ
3.2)พนักงานควบคุมเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ
3.4)พนักงานควบคุมเครื่องขัดผิวโลหะ
3.5)พนักงานเจียร์ตกแต่งผิวโลหะ

หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027564

ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา

ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง/ตามโครงสร้าง

พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
1.นโยบาย
2.Estimate
3.Budget
4.Invoice
5.วางแผนงาน Stock
6.Local Project
7.Construction
8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

หางานพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงานพระนครศรีอยุธยา : 20 วันที่ผ่านมา

หางานอยุธยา สมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงานอยุธยา
อยุธยา ฝึกงานอยุธยา งานชั่วคราวอยุธยา งานนอกเวลาอยุธยา งานประจำอยุธยา งานราชการอยุธยา งานต่างประเทศอยุธยา งานอื่นๆอยุธยา
หางานอยุธยา สมัครงานอยุธยา รับสมัครพนักงานอยุธยา
อยุธยา ฝึกงานอยุธยา งานชั่วคราวอยุธยา งานนอกเวลาอยุธยา งานประจำอยุธยา งานราชการอยุธยา งานต่างประเทศอยุธยา งานอื่นๆอยุธยา