jobin4.com หนองบัวลำภู หางานหนองบัวลำภู สมัครงานหนองบัวลำภู รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ หนองบัวลำภู หางานหนองบัวลำภู รับสมัครงานหนองบัวลำภู รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com หนองบัวลำภู หางานหนองบัวลำภู สมัครงานหนองบัวลำภู รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ หนองบัวลำภู หางานหนองบัวลำภู รับสมัครงานหนองบัวลำภู รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด หนองบัวลำภู Ø
หางานหนองบัวลำภู สมัครงานหนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานหนองบัวลำภู

เลขที่ประกาศ : 019740

งานประจำ ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น

เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว

ผู้จัดการสาขา ประจำ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ด่วนมาก..

ผู้จัดการสาขา ประจำ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ด่วนมาก..

บริหารจัดการสาขาเพื่อรักษายอดขายและรายรับเดิมให้อยู่ในระดับที่ดี พร้อมทั้งคงไว้เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสาขา และทำหน้าที่ขายรถ ,จัดรถหน้าร้าน,รับงวด ,เข้าสัญญา หรืองานหลักของร้านอื่นๆ และ
- บริหารจัดการเรื่องงานขาย/จำหน่ายรถจักรยานยนต์
- บริหารจัดการเรื่องการเงิน เงินสดย่อยในร้าน
- บริหารจัดการเรื่องบุคลากรในสาขา
- บริหารจัดการเรื่องอะไหล่,ของแถม,ศูนย์บริการ,ช่าง

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019739

งานประจำ 10,000-12,000 บาท+เบี้ยขยัน

เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว

ธุรการกลาง...ด่วนมาก..

ธุรการกลาง...ด่วนมาก..

- งานธุรการ รับหนังสือ ,จดหมาย, เอกสาร เข้า-ออก
- อุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะของ หจก.ฯ
- ส่งเอกสาร ธนาคาร,สถานที่่ราชการ
- งานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค บริโภค อุปโภค
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019737

งานประจำ ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น

เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว

ช่างบริการ ประจำสาขา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู..ด่วนมาก..

ช่างบริการ ประจำสาขา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู..ด่วนมาก..

-ให้บริการลูกค้า งานซ่อม บำรุงรถจักรยานยนต์
-ให้บริการลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า
-ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019738

งานประจำ 10000+ค่าคอมมิชชั่น+ประสบการณ์

เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว

พนักงานขาย,ประจำสาขา ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น..ด่วนมาก..

พนักงานขาย,ประจำสาขา ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น..ด่วนมาก..

- ขายรถจักรยานยนต์
- ออกพื้นที่จัดกิจกรรม ออกบู๊ธ ต่างพื้นที่
- เช็คสต๊อก อะไหล่้ วัสดุอุปกรณ์ที่นำไปจัดกิจกรรม ออกบู๊ธด้วย
- เครียร์เอกสารสัญญาเอกสารอื่นๆ
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019734

งานประจำ ตามตกลง

เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว

นิติกร ประจำโซนจังหวัดเลย....ด่วนมาก

นิติกร ประจำโซนจังหวัดเลย....ด่วนมาก

-วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของพนักงานเร่งรัดหนี้สิน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ให้เป็นไปตามนโยบาย บริษัท
-ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ประสบปัญหาในการชำระค่างวด
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการเร่งรัดหนี้สินลูกค้า
-จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
-การติดตามหนี้ โดยรถจักรยานยนต์
-ส่งฟ้อง ,ดำเนินคดี ,
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019735

งานประจำ ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์

เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว

พนักงานการเงินการธนาคาร.ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วนมาก

พนักงานการเงินการธนาคาร.ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วนมาก

-มีความรู้เรื่องการลงบัญชีค่าใช้จ่าย
-ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในสาขา ค่างวดกระทบยอดบัญชี
-รับงวด เข้าสัญญา ซื้อ-ขาย รับ จ่าย เงินสดย่อยลงค่าใช่จ่าย


หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019736

งานประจำ ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น

เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว

ช่างบริการ ประจำสาขา อ.หนองหิน จ.เลย ด่วนมาก...

ช่างบริการ ประจำสาขา อ.หนองหิน จ.เลย ด่วนมาก...

-ให้บริการลูกค้า งานซ่อม บำรุงรถจักรยานยนต์
-ให้บริการลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า
-ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019733

งานประจำ ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น

เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว

ช่างบริการ ประจำสาขา อ.เมือง จ.เลย..ด่วนมาก

ช่างบริการ ประจำสาขา อ.เมือง จ.เลย..ด่วนมาก

-ให้บริการลูกค้า งานซ่อม บำรุงรถจักรยานยนต์
-ให้บริการลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า
-ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019731

งานประจำ 12000+ประสบการณ์+ค่าคอมฯ

เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว

ผู้จัดการสาขา ประจำ อ.นากลาง

ผู้จัดการสาขา ประจำ อ.นากลาง

บริหารจัดการสาขาเพื่อรักษายอดขายและรายรับเดิมให้อยู่ในระดับที่ดี พร้อมทั้งคงไว้เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสาขา และทำหน้าที่ขายรถ ,จัดรถหน้าร้าน,รับงวด ,เข้าสัญญา หรืองานหลักของร้านอื่นๆ และ
- บริหารจัดการเรื่องงานขาย/จำหน่ายรถจักรยานยนต์
- บริหารจัดการเรื่องการเงิน เงินสดย่อยในร้าน
- บริหารจัดการเรื่องบุคลากรในสาขา
- บริหารจัดการเรื่องอะไหล่,ของแถม,ศูนย์บริการ,ช่าง

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019732

งานประจำ ตามโครงสร้าง+ค่าคอมฯ

เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว

ผู้จัดการสาขา ประจำสาขา อ.สุวรรณคูหา

ผู้จัดการสาขา ประจำสาขา อ.สุวรรณคูหา

บริหารจัดการสาขาเพื่อรักษายอดขายและรายรับเดิมให้อยู่ในระดับที่ดี พร้อมทั้งคงไว้เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสาขา และทำหน้าที่ขายรถ ,จัดรถหน้าร้าน,รับงวด ,เข้าสัญญา หรืองานหลักของร้านอื่นๆ และ
- บริหารจัดการเรื่องงานขาย/จำหน่ายรถจักรยานยนต์
- บริหารจัดการเรื่องการเงิน เงินสดย่อยในร้าน
- บริหารจัดการเรื่องบุคลากรในสาขา
- บริหารจัดการเรื่องอะไหล่,ของแถม,ศูนย์บริการ,ช่าง

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019729

งานประจำ ตามโครงสร้าง +ค่าคอมมิชชั่น

เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว

ช่างบริการ ประจำสาขา อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

ช่างบริการ ประจำสาขา อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

-ให้บริการลูกค้า งานซ่อม บำรุงรถจักรยานยนต์
-ให้บริการลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า
-ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019730

งานประจำ ตามโครงสร้าง + ค่าคอมมิชชั่น

เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว

พนักงานขาย ประจำสาขา อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

พนักงานขาย ประจำสาขา อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

- รับงวด เข้าสัญญาซื้อขาย,ลงค่าใช้จ่าย เงินสดย่อย
- ให้คำปรึกษาลูกค้าเรื่องรถจักรยานยนต์
- ดูแลรับผิดชอบงานขาย
- งานสต๊อกรถ จัดร้าน
- จัดรถตรงตามความต้องการของสาขา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019728

งานประจำ ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น

เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว

พนักงานขาย ประจำสาขา อ.เกษตรสมบูรณ์จ.ชัยภูมิ..ด่วนมาก

พนักงานขาย ประจำสาขา อ.เกษตรสมบูรณ์จ.ชัยภูมิ..ด่วนมาก

- รับงวด เข้าสัญญาซื้อขาย,ลงค่าใช้จ่าย เงินสดย่อย
- ให้คำปรึกษาลูกค้าเรื่องรถจักรยานยนต์
- ดูแลรับผิดชอบงานขาย
- งานสต๊อกรถ จัดร้าน
- จัดรถตรงตามความต้องการของสาขา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 019727

งานประจำ ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น

เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว

พนักงานขาย ประจำสาขา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

พนักงานขาย ประจำสาขา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

รับงวด เข้าสัญญาซื้อขาย,ลงค่าใช้จ่าย เงินสดย่อย
- ให้คำปรึกษาลูกค้าเรื่องรถจักรยานยนต์
- ดูแลรับผิดชอบงานขาย
- งานสต๊อกรถ จัดร้าน
- จัดรถตรงตามความต้องการของสาขา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010117

งานประจำ ตามโครงสร้าง+เบี้ยขยัน

เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว

แม่บ้าน ประจำสำนักงานใหญ่ จ.หนองบัวลำภู

แม่บ้าน ประจำสำนักงานใหญ่ จ.หนองบัวลำภู

-ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารทั้งหมด
-การตรวจสอบอุปกรณ์ดูแลทำความสะอาดและทรัพย์สินภายใน หจกฯ

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานหนองบัวลำภู สมัครงานหนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานหนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู ฝึกงานหนองบัวลำภู งานชั่วคราวหนองบัวลำภู งานนอกเวลาหนองบัวลำภู งานประจำหนองบัวลำภู งานราชการหนองบัวลำภู งานต่างประเทศหนองบัวลำภู งานอื่นๆหนองบัวลำภู
หางานหนองบัวลำภู สมัครงานหนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานหนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู ฝึกงานหนองบัวลำภู งานชั่วคราวหนองบัวลำภู งานนอกเวลาหนองบัวลำภู งานประจำหนองบัวลำภู งานราชการหนองบัวลำภู งานต่างประเทศหนองบัวลำภู งานอื่นๆหนองบัวลำภู