หนองคาย หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ หนองคาย หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หนองคาย หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ หนองคาย หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด หนองคาย Ø
หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงานหนองคาย

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 15 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 092743

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer ด่วน

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนดี ตามตก

งานประจำ : เงินเดือนดี ตามตก หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
- ออกแบบกล่อง package ผลิตภัณท์อาหารเสริม
- ออกแบบงาน graphic อื่นๆเช่น logo ใบปลิว แบนเนอร์
- ออกแบบแคตตาล๊อต นามบัตร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- งานออกแบบที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย
- สามารถดีลงานกับโรงงานได้เอง
-มีประสบการณ์ในการเขียนเวป ดูแล เว็ปไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092741

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ)

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
- รับผิดชอบงานด้านเอกสาร แปลเอกสาร จัดเก็บเอกสาร เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
- ช่วยเหลือผู้บริหารในการร่างจดหมาย ติดต่อประสานงาน จัดการข้อมูลให้กับผู้บริหาร เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
- ติดต่อดูแลลูกค้าและพาร์ทเนอร์ในการส่ง-รับเอกสาร เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน ภายนอก และองค์กรต่างชาติ
- ดูแลตารางการนัดหมายงานต่างๆ ของผู้บริหาร
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092742

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer ด่วน

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนดี ตามตก

งานประจำ : เงินเดือนดี ตามตก หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
- ออกแบบกล่อง package ผลิตภัณท์อาหารเสริม
- ออกแบบงาน graphic อื่นๆเช่น logo ใบปลิว แบนเนอร์
- ออกแบบแคตตาล๊อต นามบัตร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- งานออกแบบที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย
- สามารถดีลงานกับโรงงานได้เอง
-มีประสบการณ์ในการเขียนเวป ดูแล เว็ปไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092747

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer ด่วน

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนดี ตามตก

งานประจำ : เงินเดือนดี ตามตก หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
- ออกแบบกล่อง package ผลิตภัณท์อาหารเสริม
- ออกแบบงาน graphic อื่นๆเช่น logo ใบปลิว แบนเนอร์
- ออกแบบแคตตาล๊อต นามบัตร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- งานออกแบบที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย
- สามารถดีลงานกับโรงงานได้เอง
-มีประสบการณ์ในการเขียนเวป ดูแล เว็ปไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092745

ตำแหน่งงานว่างCreative Content Editor , copy writer

ตำแหน่งงานว่างCreative Content Editor , copy writer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
พัฒนา Content เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อ Online และ Offline ทั้งหมด เช่น Social Media, Official website, Email และสื่ออื่นๆตามที่มอบหมาย
- ดูแล Artwork ของ Content ให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนด
- ดูแลเนื้อหาโฆษณาและให้ความรู้ประกอบการขายตามคาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์สินค้า
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092744

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer ด่วน

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนดี ตามตก

งานประจำ : เงินเดือนดี ตามตก หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
- ออกแบบกล่อง package ผลิตภัณท์อาหารเสริม
- ออกแบบงาน graphic อื่นๆเช่น logo ใบปลิว แบนเนอร์
- ออกแบบแคตตาล๊อต นามบัตร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- งานออกแบบที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย
- สามารถดีลงานกับโรงงานได้เอง
-มีประสบการณ์ในการเขียนเวป ดูแล เว็ปไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 21 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 092739

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
- ทำบิลเปิดใบสั่งซื้อต่างๆ
- งานบัญชีโดยรวมอื่นๆ
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งในบริษัท และนอกบริษัท
- ทำหน้าที่ตามบิลต่างๆกับบริษํทอื่นๆ
- จัดทำรายงานภาษี
- จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- จัดทำใบสำคัญรับ
- สามารถใช้ word excel email ได้คล่อง
- ส่งใบเสร็จให้ลูกค้าพรอมบันทึกการติดต่อ
- ดูแลจัดการและจัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชี
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092740

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
- รับผิดชอบงานด้านเอกสาร แปลเอกสาร จัดเก็บเอกสาร เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
- ช่วยเหลือผู้บริหารในการร่างจดหมาย ติดต่อประสานงาน จัดการข้อมูลให้กับผู้บริหาร เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
- ติดต่อดูแลลูกค้าและพาร์ทเนอร์ในการส่ง-รับเอกสาร เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน ภายนอก และองค์กรต่างชาติ
- ดูแลตารางการนัดหมายงานต่างๆ ของผู้บริหาร
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092746

ตำแหน่งงานว่างdigital marketing online marketing

ตำแหน่งงานว่างdigital marketing online marketing

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
บริหารจัดการเนื้อหาในสื่อดิจิทัล ออกแบบดูแลเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์
มีประสบการณ์ตรงและความรู้ในสายงาน Digital Marketing
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076847

แม่บ้าน ประจำสำนักงานร้อยเอ็ด

แม่บ้าน ประจำสำนักงานร้อยเอ็ด

งานประจำ : เงินเดือน 9000 บาท

งานประจำ : 9000 บาท หนองคาย เมืองหนองคาย มีชัย
1.ทำความสะอาดออฟฟิต
2.เข้างาน 07.30-17.00 น.
3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065810

พนักงานขายชาชมไข่มุก

พนักงานขายชาชมไข่มุก

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
ชงชานมไข่มุก
จัดการบริหารด้านstock
จัดส่งเงินตามรายวัน

หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 062143

พนักงานแอดมิน ธุรการ/ การเงิน ประจำออฟฟิต สาขาหนองคาย

พนักงานแอดมิน ธุรการ/ การเงิน ประจำออฟฟิต สาขาหนองคาย

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานประจำ : 9,000-12,000 หนองคาย เมืองหนองคาย มีชัย
1.ดูระบบของตู้บุญเติม เรื่องเงินเครดิตในระบบของตู้บุญเติม
2.ทำเอกสารการเปิดตู้เก็บเงิน ของตู้บุญเติมในลักษณะตู้เช่า
3.นับเงินเหรียญ/แบงค์ ที่ทางทีมขายเปิดตู้นำส่งออฟฟิต
4.สามารถประสานงานกับทีมขายในเรื่องการรับส่งข้อมูล การแจ้งงานได้
5.สามารถทำรายงาน word excel การออกแบบคิดสูตรคำนวนได้
6.ทนต่อความกดดันของงาน ที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับเพิ่มได้
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 062144

พนักงานบริหารจัดการตู้บุญเติม หาพื้นที่เช่า ประจำจังหวัด ร้อยเอ็ด ยโสธร

พนักงานบริหารจัดการตู้บุญเติม หาพื้นที่เช่า ประจำจังหวัด ร้อยเอ็ด ยโสธร

งานประจำ : เงินเดือน 9000+ค่าน้ำมัน 4000+ค่า

งานประจำ : 9000+ค่าน้ำมัน 4000+ค่า หนองคาย เมืองหนองคาย มีชัย
ออกติดตั้งตู้บุญเติม ตามร้านโชว์ห่วย หมู่บ้าน เพื่อจำหน่าย และวางเช่า สามารถดูแลจัดการตู้ภายใต้การดูแลของตนเองได้
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 062145

พนักงานแจกโทรศัพท์มือถือ true ขายโทรศัพท์มือถือ true ประจำจังหวัดหนองคาย

พนักงานแจกโทรศัพท์มือถือ true ขายโทรศัพท์มือถือ true ประจำจังหวัดหนองคาย

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน + ค่าน้ำมัน+

งานประจำ : รายวัน + ค่าน้ำมัน+ หนองคาย เมืองหนองคาย มีชัย
1.ออกตั้งบูธกิจกรรมตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อเชียร์ให้ลูกค้ามารับสิทธิ์รับเครื่อง และซิม
2.วางแผนการลงหมู่บ้านในแต่ละวันในทุกๆอำเภอ

หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 046670

ฟรีแลนซ์ ขายตู้เติมเงินออนไลน์ บุญเติม ประจำหนองคาย

ฟรีแลนซ์ ขายตู้เติมเงินออนไลน์ บุญเติม ประจำหนองคาย

งานประจำ : เงินเดือน ตู้ละ 3000-4000 บาท

งานประจำ : ตู้ละ 3000-4000 บาท หนองคาย เมืองหนองคาย มีชัย
ออกขายตู้เติมเงินตามร้านโชว์ห่วยในหมู่บ้าน ชุมชน ร้านค้า ในแต่ละหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ของจังหวัดหนองคาย
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025442

ฝ่ายขายตู้เติมเงินบุญเติมประจำพื้นที่จังหวัด หนองคาย

ฝ่ายขายตู้เติมเงินบุญเติมประจำพื้นที่จังหวัด หนองคาย

งานประจำ : เงินเดือน 9000-10000++ คอมมิชชั่น

งานประจำ : 9000-10000++ คอมมิชชั่น หนองคาย เมืองหนองคาย มีชัย
1.ออกขายและนำเสนอสินค้าตู้เติมเงินแบรนด์บุญเติม ขายพร้อมติดตั้ง
2.กลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มของร้านขายของชำ ร้านโชว์ห่วย ตามหมู่บ้าน ชุมชน

หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงานหนองคาย
หนองคาย ฝึกงานหนองคาย งานชั่วคราวหนองคาย งานนอกเวลาหนองคาย งานประจำหนองคาย งานราชการหนองคาย งานต่างประเทศหนองคาย งานอื่นๆหนองคาย
หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงานหนองคาย
หนองคาย ฝึกงานหนองคาย งานชั่วคราวหนองคาย งานนอกเวลาหนองคาย งานประจำหนองคาย งานราชการหนองคาย งานต่างประเทศหนองคาย งานอื่นๆหนองคาย