jobin4.com หนองคาย หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ หนองคาย หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com หนองคาย หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ หนองคาย หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด หนองคาย Ø
หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงานหนองคาย

เลขที่ประกาศ : 025442

งานประจำ 9000-10000++ คอมมิชชั่น

เมืองหนองคาย มีชัย

ฝ่ายขายตู้เติมเงินบุญเติมประจำพื้นที่จังหวัด หนองคาย

ฝ่ายขายตู้เติมเงินบุญเติมประจำพื้นที่จังหวัด หนองคาย

1.ออกขายและนำเสนอสินค้าตู้เติมเงินแบรนด์บุญเติม ขายพร้อมติดตั้ง
2.กลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มของร้านขายของชำ ร้านโชว์ห่วย ตามหมู่บ้าน ชุมชน

หางาน สมัครงาน : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 034641

งานราชการ 15,000-20,000 บาท

เมืองหนองคาย มีชัย

การตลาดสินค้าตู้บุญเติม

การตลาดสินค้าตู้บุญเติม

1.คิดการตลาดเกี่ยวกับสินค้าบุญเติมในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับทอบหมาย
2.สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ทีมขายลงพื้นที่ขายตามการตลาดได้จัดขึ้น
3.สามารถออกบูธตามจุดสำคัญในจังหวัดนั้นได้
4.สามารถเข้าไปติดต่อตามหน่วยงานราชการ หรือเอกชนเพื่อนำสินค้าเข้าไปทำการตลาดได้

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027855

งานประจำ เงินเดือนดี ตามตกลง

โพนพิสัย จุมพล

Graphic Designer ด่วน

Graphic Designer ด่วน

- ออกแบบกล่อง package ผลิตภัณท์อาหารเสริม
- ออกแบบงาน graphic อื่นๆเช่น logo ใบปลิว แบนเนอร์
- ออกแบบแคตตาล๊อต นามบัตร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- งานออกแบบที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย
- สามารถดีลงานกับโรงงานได้เอง
-มีประสบการณ์ในการเขียนเวป ดูแล เว็ปไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027856

งานประจำ ตามตกลง

โพนพิสัย จุมพล

Creative Content Editor , copy writer

Creative Content Editor , copy writer

พัฒนา Content เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อ Online และ Offline ทั้งหมด เช่น Social Media, Official website, Email และสื่ออื่นๆตามที่มอบหมาย
- ดูแล Artwork ของ Content ให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนด
- ดูแลเนื้อหาโฆษณาและให้ความรู้ประกอบการขายตามคาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์สินค้า

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027845

งานประจำ เงินเดือนดี ตามตกลง

โพนพิสัย จุมพล

Graphic Designer ด่วน

Graphic Designer ด่วน

- ออกแบบกล่อง package ผลิตภัณท์อาหารเสริม
- ออกแบบงาน graphic อื่นๆเช่น logo ใบปลิว แบนเนอร์
- ออกแบบแคตตาล๊อต นามบัตร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- งานออกแบบที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย
- สามารถดีลงานกับโรงงานได้เอง
-มีประสบการณ์ในการเขียนเวป ดูแล เว็ปไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027846

งานประจำ เงินเดือนดี ตามตกลง

โพนพิสัย จุมพล

Graphic Designer ด่วน

Graphic Designer ด่วน

- ออกแบบกล่อง package ผลิตภัณท์อาหารเสริม
- ออกแบบงาน graphic อื่นๆเช่น logo ใบปลิว แบนเนอร์
- ออกแบบแคตตาล๊อต นามบัตร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- งานออกแบบที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย
- สามารถดีลงานกับโรงงานได้เอง
-มีประสบการณ์ในการเขียนเวป ดูแล เว็ปไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027847

งานประจำ เงินเดือนดี ตามตกลง

โพนพิสัย จุมพล

Graphic Designer ด่วน

Graphic Designer ด่วน

- ออกแบบกล่อง package ผลิตภัณท์อาหารเสริม
- ออกแบบงาน graphic อื่นๆเช่น logo ใบปลิว แบนเนอร์
- ออกแบบแคตตาล๊อต นามบัตร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- งานออกแบบที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย
- สามารถดีลงานกับโรงงานได้เอง
-มีประสบการณ์ในการเขียนเวป ดูแล เว็ปไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027848

งานประจำ ตามตกลง

โพนพิสัย จุมพล

Creative Content Editor , copy writer

Creative Content Editor , copy writer

พัฒนา Content เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อ Online และ Offline ทั้งหมด เช่น Social Media, Official website, Email และสื่ออื่นๆตามที่มอบหมาย
- ดูแล Artwork ของ Content ให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนด
- ดูแลเนื้อหาโฆษณาและให้ความรู้ประกอบการขายตามคาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์สินค้า

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027849

งานประจำ ตามตกลง

โพนพิสัย จุมพล

Creative Content Editor , copy writer

Creative Content Editor , copy writer

พัฒนา Content เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อ Online และ Offline ทั้งหมด เช่น Social Media, Official website, Email และสื่ออื่นๆตามที่มอบหมาย
- ดูแล Artwork ของ Content ให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนด
- ดูแลเนื้อหาโฆษณาและให้ความรู้ประกอบการขายตามคาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์สินค้า

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027850

งานประจำ ตามตกลง

โพนพิสัย จุมพล

Creative Content Editor , copy writer

Creative Content Editor , copy writer

พัฒนา Content เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อ Online และ Offline ทั้งหมด เช่น Social Media, Official website, Email และสื่ออื่นๆตามที่มอบหมาย
- ดูแล Artwork ของ Content ให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนด
- ดูแลเนื้อหาโฆษณาและให้ความรู้ประกอบการขายตามคาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์สินค้า

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027851

งานประจำ ตามตกลง

โพนพิสัย จุมพล

Creative Content Editor , copy writer

Creative Content Editor , copy writer

พัฒนา Content เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อ Online และ Offline ทั้งหมด เช่น Social Media, Official website, Email และสื่ออื่นๆตามที่มอบหมาย
- ดูแล Artwork ของ Content ให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนด
- ดูแลเนื้อหาโฆษณาและให้ความรู้ประกอบการขายตามคาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์สินค้า

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027852

งานประจำ ตามตกลง

โพนพิสัย จุมพล

digital marketing

digital marketing

ดูแล และวางแผน การตลาดทั้ง online และ offline marketing
หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027853

งานประจำ ตามตกลง

โพนพิสัย จุมพล

digital marketing online marketing

digital marketing online marketing

บริหารจัดการเนื้อหาในสื่อดิจิทัล ออกแบบดูแลเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์
มีประสบการณ์ตรงและความรู้ในสายงาน Digital Marketing

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027854

งานประจำ ตามตกลง

โพนพิสัย จุมพล

digital marketing online marketing

digital marketing online marketing

บริหารจัดการเนื้อหาในสื่อดิจิทัล ออกแบบดูแลเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์
มีประสบการณ์ตรงและความรู้ในสายงาน Digital Marketing
วางแผน วิเคราะห์การตลาดทั้ง online และofline

หางาน สมัครงาน : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงานหนองคาย
หนองคาย ฝึกงานหนองคาย งานชั่วคราวหนองคาย งานนอกเวลาหนองคาย งานประจำหนองคาย งานราชการหนองคาย งานต่างประเทศหนองคาย งานอื่นๆหนองคาย
หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงานหนองคาย
หนองคาย ฝึกงานหนองคาย งานชั่วคราวหนองคาย งานนอกเวลาหนองคาย งานประจำหนองคาย งานราชการหนองคาย งานต่างประเทศหนองคาย งานอื่นๆหนองคาย