สุโขทัยหางานสุโขทัย สมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุโขทัย หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สุโขทัยหางานสุโขทัย สมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุโขทัย หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด สุโขทัย Ø
หางานสุโขทัย สมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงานสุโขทัย

เลขที่ประกาศ : 024085

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี
1.แนะนำสินค้าและบริการให้กับลูกค้า
2.ติดตามงานขายและจัดเตรียมเอกสารในการนำเสนอลูกค้า

หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024086

พนักงานบันทึกสินค้า

พนักงานบันทึกสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,000

สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี
บันทึกข้อมูลสินค้า
หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024087

ช่่างติดตั้ง/ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้า

ช่่างติดตั้ง/ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 - 15,000

สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี
- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด
- สามารถอธิบายการใช้งาน การบำรุงรักษาและข้อมูลสินค้ากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013947

วิศวกรการผลิตฝึกหัด

วิศวกรการผลิตฝึกหัด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
ควบคุมงานการผลิตของแผนกโรงสกัดน้ำมันพืชให้การทำงานของโรงสกัดน้ำมันพืชให้เป็นไปตามแผนงานการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมต่ำที่สุด และคิดดันวิธีการในการพัฒนากระบวนการผลิตของโรงสกัดน้ำมันพืชให้มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013957

sale support(ด่วนที่สุด)

sale support(ด่วนที่สุด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
พบปะลูกค้า เสนอขายผลิตภัณฑ์ และวางแผนการเข้าพบลูกค้า จัดทำ Sale Report เสนอผู้บังคับบัญชา แจ้ง Order การสั่งซื้อสอนค้า เมื่อลูกค้าตกลงซื้อ ติดตามการชำระเงินจากลูกค้า
หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013958

พนักงานขับรถบรรทุก (พ่วง)

พนักงานขับรถบรรทุก (พ่วง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
รับผิดชอบรถบรรทุก (พ่วง)ในความดูแลของตน ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และการบำรุงรักษาเบื้องต้น
ตามแบบตรวจสอบสภาพรถประจำวัน เช่น การล้างทำความสะอาดรถ, การตรวจทำความสะอาดกรองอากาศ, ตรวจลม
ล้อรถ ฯลฯ เป็นต้น
2. เมื่อได้รับคำสั่งจากพนักงานจัดส่งสินค้า ให้ส่งสินค้าต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเช่น จะต้องนำรถไปเติมน้ำมันตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดไว้แล้วนำรถมาชั่งน้ำหนักเบา, รับใบจ่ายสินค้า, ขับรถไปตรวจสภาพความพร้อมที่แผนก QC จากนั้นจึงนำรถไปใส่สินค้าตามที่ระบุไว้ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเมื่อรถใส่สินค้

หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031620

ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งสินค้าและรับวัตถุดิบ

ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งสินค้าและรับวัตถุดิบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
- มีพื้นฐานด้านการบริหารการจัดการในประเทศ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศการบริหารจัดการคลังสินค้าและการบริหารงานด้านโลจิสติกส์
- มีความรู้และความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล ต่างๆได้ดี สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033660

พนักงานวิเคราะห์

พนักงานวิเคราะห์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดเตรียมสารเคมี เครืองมือ อุปกรณ์ สำหรับการปฎบัติงานการวิเคราะห์และมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวิเคราะห์ วัดผล ทดลอง ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ,สารเคมี,ผลิตภัณฑ์ระหว่างสายงานการผลิต
หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033655

ผ/ชพนักงานช่างไฟฟ้า

ผ/ชพนักงานช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
มีหน้าที่ความรับผิดชอบช่วยพนักงานช่างไฟฟ้า ในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในบริษัทฯ รวมถึงเครื่องจักรงานติดตั้งไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อการให้บริการและสนับสนุนการผลิตหน่วยงานการผลิต เช่น แผนกสกัดน้ำมันพืช แผนกกลั่นและบรรจุน้ำมันพืช และหน่วยงานอื่นๆ
หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033658

พนักงานช่างไฟฟ้า

พนักงานช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในบริษัทฯรวมถึงเครื่องจักร,งานติดตั้งระบบไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการให้บริการและสนับสนุนงานการผลิต
หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 033659

ผ/ชพนักงานวิเคราะห์

ผ/ชพนักงานวิเคราะห์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยพนักงานวิเคราะห์ในการจัดเตรียม,สารเคมี,เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับการปฎิบัติงานการวิเคราะห์ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบปฎิบัติงานในการวิเคราะห์ วัดผล ทดลอง ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ,สารเคมีผลิตภัณฑ์รพหว่างสายงานการผลิต
หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013944

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
1. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร และ กับผู้บริหาร
2. นำเสนอนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อ ผู้บังคับบัญชา
3. คำนวณค่าแรง/เงินเดือน/ค่าล่วงเวลา และ จ่ายค่าจ้าง
4. จัดหา และ นำเสนอสวัสดิการของพนักงานต่อผู้บริหาร
5. ประเมินผลการทำงานของพนักงาน
6. ติดต่อกับหน่วยงาน ราชการภายนอก
7. ตรวจตราและควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ บริษัทฯ
8. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
9. ควบคุมหรือจัดการฝึกอบรมพนักงานให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม
10. มีหน้าที่ในก

หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013956

รองผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขายผลิตภัณฑ์

รองผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขายผลิตภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
ควบคุมดูแลและวางแผนด้านการตลาด วิเคราะห์สภาพตลาดปัจจุบัน ควบคุมดูแลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า สรุปรายงานยอดขายสินค้า
หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013954

หัวหน้าแผนกบัญชี

หัวหน้าแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
-ตรวจสอบรายการstatementแต่ละธนาคาร รายการเงินเข้า-ออก
-ทำรายการแจ้งข้อมูลเงินกู็ประเภทต่างๆเช่น od, P/N เงินกู้ประจำPOST-financeและคำนวณดอกเบี้ยเมื่อตรวจสอบกับธนาคาร
-ทำรายงานการรับ-จ่าย ประจำวัน ,สรุปเงินคงเหลือประจำวัน

หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013955

พนักงานขับรถบรรทุก(พ่วง)

พนักงานขับรถบรรทุก(พ่วง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
1.รับผิดชอบรถพ่วงในความดูแลของตน ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาและการบำรุงรักษาบื้องต้น เช่น การล้างทำความสะอาดรถ,การตรวจทำความสะอาดกรองอากาศ,ตรวจลมล้อรถ
2.เมื่อได้รับคำสั่งจากพนักงานจัดส่งสินค้า ให้ส่งสินค้าต้องปฎิบัติตามขั้นตอนเช่น จะต้องนำรถไปชั่งน้ำหนักเบา,รับใบจ่ายสินค้า,ขับรถไปตรวจสภาพความพร้อมที่แผนก QCจากนั้นจึงนำรถไปใส่สินค้าที่ระบุไว้
3.รับเอกสารใบกำกับสินค้าที่แผนกจัดส่งสินค้าและรับวัตถุดิบ
4.พนักงานต้องดูแลระวังรักษาและรับผิดชอบสินค้าในรถตั้งแต่เริ่มบรรจุสินค้าจนส่งมอบสินค้าให

หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013952

พนักงานรักษาความปลอดภัย/รปภ.

พนักงานรักษาความปลอดภัย/รปภ.

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
1.ตรวจเช็ครถเข้า-ออก
2.ตรวจบุคคลภายนอกเข้า-ออก
3.เข้ากะกลางคืนกลางวันได้
4. มีใบผ่านเกณฑ์ทหาร

หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013953

รองผู้จัดการบัญชีและการเงิน

รองผู้จัดการบัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีการเงินทั้งหมดของบริษัท จัดทำงบ วางแผนการใช้จ่าย ติดต่อกับสถาบันการเงิน
หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013949

ผ/ช พนักงานคุมเครื่องกลั่นน้ำมันพืช

ผ/ช พนักงานคุมเครื่องกลั่นน้ำมันพืช

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
ช่วยพนักงานคุมเครื่องดำำเนินการเตรียม ควบคุม ป้อนวัตุดิบเพื่อให้งานการผลิตหรือวัสดุ เคมี พัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยในการผลิตให้พร้อมสำหรับงานผลิตกลั่นและบรรจุน้ำมันพืชและกำกับการปฎิบัติงานของเครื่องจักรในโรงงานกลั่นและบรรจุฯให้สามารถทำงานได้ถูกอย่าง
หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013950

ผู้ช่วยพนักงานคุมเครื่องบรรจุน้ำมันพืช

ผู้ช่วยพนักงานคุมเครื่องบรรจุน้ำมันพืช

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
ช่วยพนักงานคุมเครื่องดำเนินการเรียมควบคุมป้อนวัตุดิบเพื่อใช้งานการผลิตหรือวัสดุ เคมี พัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องช่วยงานผลิตให้พร้อมสหรับงานการผลิตกลั่นและบรรจุน้ำมันพืชและกกับการปฎิบัติงานของเครื่องจักรในโรรงานกลั่นและบรรจุน้มันพืชให่สามารถทำงานได้ทุกอย่าง
หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013951

พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
รับผิดชอบงานเอกสารในหน่วยงานที่ปฎิบัติให้เป็นปัจจุบัน ทำรายการบัญชีทำรายการบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำการเบิกใช้รายการคงเหลือให้เป็นไปตามที่หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชากำหนดให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทำการรายงานข้อมูล(LAN)
หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานสุโขทัย สมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงานสุโขทัย
สุโขทัย ฝึกงานสุโขทัย งานชั่วคราวสุโขทัย งานนอกเวลาสุโขทัย งานประจำสุโขทัย งานราชการสุโขทัย งานต่างประเทศสุโขทัย งานอื่นๆสุโขทัย
หางานสุโขทัย สมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงานสุโขทัย
สุโขทัย ฝึกงานสุโขทัย งานชั่วคราวสุโขทัย งานนอกเวลาสุโขทัย งานประจำสุโขทัย งานราชการสุโขทัย งานต่างประเทศสุโขทัย งานอื่นๆสุโขทัย