สุราษฎร์ธานี พุนพิน หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี พุนพิน หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุราษฎร์ธานี พุนพิน หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี พุนพิน หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี Ø
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164233 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 148426

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟคลิฟท์/รถคีบ (โรงเลื่อย กม.29)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟคลิฟท์/รถคีบ (โรงเลื่อย กม.29)

งานประจำ : เงินเดือน 450/วัน

งานประจำ : 450/วัน สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางเดือน
ขับรถโฟคลิฟท์ยกไม้ท่อน ยกปีก และ ขับรถคีบ คีบไม้ท่อน ปีกไม้ ในโรงงาน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147348

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ&QC.ไม้ท่อน(ไม้ยางพารา) ประจำโรงเลื่อย กม.29

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ&QC.ไม้ท่อน(ไม้ยางพารา) ประจำโรงเลื่อย กม.29

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบก

งานประจำ : ตามตกลง/ตามประสบก สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางเดือน
-จัดซื้อ/จัดหา ไม้ยางพารา
-ตรวจรับ-ตรวจสอบไม้ท่อน(ไม้ยางพารา) ให้ได้มาตรฐานที่กำหนด
-ควบคุม ดูแล การคัดไม้บ้อง เพื่อนำส่งให้โต๊ะเลื่อย
-ควบคุม ดูแล การส่งไม้บ้องขึ้นโต๊ะเลื่อย ให้ทันตามความต้องการของโต๊ะเลื่อย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143578

ตำแหน่งงานว่างช่างไม้

ตำแหน่งงานว่างช่างไม้

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+ตามประสบก

งานประจำ : ตามตกลง+ตามประสบก สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางเดือน
-สรรหา/คัดเลือก พนักงานทั้งคนไทย และแรงงานต่างด้าว
-ควบคุม ดูแล การทำงานของพนักงานให้อยู่ในกฎระเบียบ ข้อบังคับ
-ดูแลเรื่องแรงงานต่างด่าว
-งานสวัสดิการรักษาพยาบาล, สวัสดิการบ้านพัก

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143294

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนดี (ตามต

งานประจำ : เงินเดือนดี (ตามต สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางเดือน
บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแล งานบุคคลทั้งระบบ
-งานสรรหา/คัดเลือก
-งานค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
-งานทะเบียนประวัติ
-งานประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
-งานฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
-งานจ้างงานคนพิการ
-งานสวัสดิการบ้านพัก/น้ำดื่ม/ยาและเวชภัณฑ์
-งานระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า/น้ำประปา/ห้องน้ำ/ห้องส้วม
-งานแรงงานต่างด้าว
-งานธุรการ/เครื่องใช้สำนักงาน
-งานรถรับ-ส่งผู้บริหาร/ลูกค้า/พนักงาน/เอกสาร

หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134543

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ และไม้ปาร์เก้

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ และไม้ปาร์เก้

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาท/วัน

งานประจำ : 325 บาท/วัน สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางเดือน
คัดไม้, ตัดไม้, ป้อนไม้, รับไม้, ยกไม้, เรียงไม้, ซ่อมไม้
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 02/04/2563

เลขที่ประกาศ : 133547

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมรถโฟคลิฟ/รถคีบ/รถตัก (โรงเลื่อย กม.29)

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมรถโฟคลิฟ/รถคีบ/รถตัก (โรงเลื่อย กม.29)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท+

งานประจำ : 15,000 บาท+ สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางเดือน
ดูแล ซ่อมแซม ซ่อมบำรุง ทำ PM รถโฟคลิฟรถคีบ, รถตัก ของบริษัท และ งานอื่่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 14/03/2563
เลขที่ประกาศ : 129655
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี