สุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี Ø
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี

เลขที่ประกาศ : 071016

Resort Manager( ผู้จัดการรีสอร์ท)

Resort Manager( ผู้จัดการรีสอร์ท)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน เขาวง
Supports and directs the resort’s Department Heads and employees in the overall running of the Resort by participating in decisions relating to hotel policy, philosophy, direction, goals and objectives and implementing them as directed
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070735

เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานOperation ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ฉ.3 จ.นครราชสีมา ด่วน!!!

เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานOperation ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ฉ.3 จ.นครราชสีมา ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน 17,000-20,000

งานประจำ : 17,000-20,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
1.ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ประสานงานประจำโครงการ ในเรื่องการขอคน และปัญหาต่าง ๆ จากการดำเนินงานเขตพื้นที่ ฉ.3
2.ร่วมกับการไฟฟ้า สรรหาพนักงานทั้งกรณีทดแทน และกรณีเพิ่มอัตรา ตามช่องทางต่าง ๆ
3.ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามแผน และเงื่อนไขสัญญา
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070694

นักการ ปฏิบัติงานที่ ประจำหน่วยงาน ธกส.บางเขน

นักการ ปฏิบัติงานที่ ประจำหน่วยงาน ธกส.บางเขน

งานประจำ : เงินเดือน 9,750

งานประจำ : 9,750 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-เปิด-ปิดห้องทำงาน ห้องประชุม และห้องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-ดูแลการเปิด-ปิดสวิทซ์ไฟฟ้า การเสียบ-ถอด ปลั๊กไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น กระติกน้ำร้อน พัดลม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้เรียบร้อยเมื่อเปิดหรือปิดห้อง
-รับ-ส่งเอกสารภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน และถ่ายสำเนาเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-ให้บริการทั่วไป เช่น ล้างแก้วน้ำ จานชาม และให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ระหว่างประชุม อบรม หรือสัมมนา
-จัดเตรียมและดูแลทำความสะอาดห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องปฏิบัติงาน หรือบริเวณพื้นที่ที่ไ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069895

งานช่วยขายโครงการ ประจำการเคหะแห่งชาติ ประจำฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต

งานช่วยขายโครงการ ประจำการเคหะแห่งชาติ ประจำฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
- ปฏิบัติงานในระบบ Front End ในงานขาย งานสัญญา และตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงิน
- ออกจดหมายเชิญผู้ได้สิทธิ์ที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้แล้ว มาดำเนินการทำสัญญาเมื่ออาคารว่างกรณีผู้ซื้อ(เดิม) ขอยิกเลิก/คืนอาคาร
- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จองสิทธิโครงการบ้านเอื้ออาทรก่อนบันทึกข้อมูล
- ตรวจสอบตวามถูกต้องของข้อมูลหลังจากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
- ดำเนินการขายโครงการให้ลูกค้าเลือกอาคารพร้อมทำสัญญา
- ดำเนินการรับเอกสารยื่นกู้ธนาคาร (post Finance)
- รับคำร้องยกเลิกสัญญาจะซื้อจจะขาย กรณีธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069884

เจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำสำนักงานเคหะแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำสำนักงานเคหะแห่งชาติ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-16,000

งานประจำ : 15,000-16,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
-ประสานงานกับ User สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (เขตดุสิต)และบริษัท
-ดูแลเอกสารต่างๆ ควบคุมพนักงานให้อยู่ในกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ
-มีประสบการณ์ดูแลงานอเกสาร outsource มาก่อน
-กรณีมีพนักงานลาออก จะต้องทำการสรรหาพนักงาน และนัด Uer เพื่อส่งสัมภาษณ์ เพื่อเข้าทำงานทดแทนด้วย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069401

สินเชื่อ

สินเชื่อ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
เก็บเงินลูกค้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069394

พนักงานขาย สาขาท่าชนะ

พนักงานขาย สาขาท่าชนะ

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
ขาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069395

พนักงานขาย สาขาจันดี

พนักงานขาย สาขาจันดี

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069396

พนักงานขาย สาขาท่าแซะ

พนักงานขาย สาขาท่าแซะ

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069397

พนักงานขาย สาขาบ้านตาขุน

พนักงานขาย สาขาบ้านตาขุน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000+

งานประจำ : 10,000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
งานขายสินค้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069398

พนักงานขาย สาขาบ้านส้อง

พนักงานขาย สาขาบ้านส้อง

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069399

พนักงานขาย สาขาสุราษฎร์ธานี

พนักงานขาย สาขาสุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 10,000+

งานประจำ : 10,000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
งานขายสินค้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069400

บัญชีสาขาท่าแซะ

บัญชีสาขาท่าแซะ

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
รับเคลียร์ ตรวจสอบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069387

พนักงานสินเชื่อตาขุน

พนักงานสินเชื่อตาขุน

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
เก็บเงิน ใน รอบนอก และ บริเวณใกล้เคียง
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069388

พนักงานขาย สาขาพัทลุง

พนักงานขาย สาขาพัทลุง

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069389

พนักงานขายบ้านตาขุน

พนักงานขายบ้านตาขุน

งานประจำ : เงินเดือน 8,000 บ.

งานประจำ : 8,000 บ. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069390

พนักงานขับรถสุราษฎร์ธานี

พนักงานขับรถสุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
สามารถขับรถออกแวน ไปต่างจังหวัด กับพนักงานขาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069391

พนักงานขาย สาขาระนอง

พนักงานขาย สาขาระนอง

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069392

พนักงานขาย สาขาไชยา

พนักงานขาย สาขาไชยา

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069393

พนักงานขาย สาขาสิชล

พนักงานขาย สาขาสิชล

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทุกชนิด
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 6 วันที่ผ่านมา

หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี