jobin4.com สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด สุพรรณบุรี Ø
หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี

เลขที่ประกาศ : 005653

งานประจำ ตามแต่ตกลง

สองพี่น้อง ทุ่งคอก

พนักงานขายประจำกรุงเทพ

พนักงานขายประจำกรุงเทพ

ติดต่อขายในโครงการก่อสร้างอาคาร
ในกรุงเทพและปริมณฑล

หางาน สมัครงาน : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010122

งานประจำ 15000+

วิศวกรบริการ

วิศวกรบริการ

1. งานติดตั้งใหม่ จัดทำแผนการติดตั้ง ติดตั้งตามแผนที่กำหนด
2. บริการหลังการขาย

หางาน สมัครงาน : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013720

งานประจำ 15,000

วิศวกร/ช่างเทคนิค ประจำจังหวัดปราจีนบุรี

วิศวกร/ช่างเทคนิค ประจำจังหวัดปราจีนบุรี

1. ดูแลงานติดตั้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีมงานติดตั้ง
2. ดูแลและ PM ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ติดตั้งอยู่ จังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ในภูมิภาค ตามรอบระยะเวลา
3. รายงานและสรุปรายงานผลิตภัณฑ์ให้กับหัวหน้าแผนกรับทราบ
4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013723

งานประจำ 15,000 บ.

ช่างเทคนิค/วิศวกรเขียนแบบ

ช่างเทคนิค/วิศวกรเขียนแบบ

1. ออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑ์
2. ตรวจสอบแบบหน้างาน และปรับปรุงพัฒนา Drawing

หางาน สมัครงาน : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013717

งานประจำ 20,000 บ.

วิศวกรโครงการ/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงและบริการ

วิศวกรโครงการ/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงและบริการ

1.วางแผนงานการติดตั้ง
2.กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารโครงการ
3.ระบุและเลือกทรัพยากรที่จำเป็นของโครงการ
4.ควบคุมการดำเนินโครงการ
5.ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
6.ควบคุมการปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพ

หางาน สมัครงาน : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013718

งานประจำ 15,000+

วิศวกร/ช่างเทคนิค (ประจำโซนภาคใต้)

วิศวกร/ช่างเทคนิค (ประจำโซนภาคใต้)

1. ทำงาน แบบ Home-Based Work from home with travel to Project site
2. ดำเนินการติดตั้ง, Preventive Maintenance,ฺBreakdown เครื่อง OZG,MBDAF
2. ทำรายงานการเข้าบริการส่งได้ตามรอบเวลา ตรวจสอบกลับได้
3. ดูแลเครื่องมือช่าง,เครื่องมือวัดต่างๆ
4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031614

งานประจำ 15000+

เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย

เจ้าหน้าที่วางแผนโครงการ

เจ้าหน้าที่วางแผนโครงการ

1. รับข้อมูลการพยากรณ์จากฝ่ายขาย
2. วิเคราะห์กำลังพล เครื่องมือ และระยะเวลาในการดำเนินการ
3. จัดทำแผนงานของโครงการ
4. ประชุมร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
5. แจกจ่ายแผนงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติดตาม ทบทวน แก้ไข แผนของโครงการ
7. จัดทำสรุปรายงานผลการวางแผน

หางาน สมัครงาน : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028045

งานประจำ ตามตกลง

อู่ทอง อู่ทอง

เจ้าหน้าที่ยานยนต์

เจ้าหน้าที่ยานยนต์

ขับรถรับ-ส่งผู้ป่วย
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางโรงพยาบาล เช่น ส่งจดหมาย ส่งผล LAB ฟิล์ม
เป็นต้น และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028046

งานประจำ ตามตกลง

อู่ทอง อู่ทอง

เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและประชาสัมพันธ์

ทำบัตรคนไข้
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028047

งานประจำ ตามตกลง

อู่ทอง อู่ทอง

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานซ่อมบำรุงทั่วไป ในโรงพยาบาล เช่น ระบบแอร์, ไฟฟ้า, เครื่องสำรองไฟ,ระบบน้ำบาดาล ฯลฯ
หางาน สมัครงาน : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028048

งานประจำ ตามโครงสร้างของโรงพยาบาล

อู่ทอง อู่ทอง

ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ ฯลฯ
หางาน สมัครงาน : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028049

งานประจำ ประกันรายได้ขั้นต่ำ

อู่ทอง อู่ทอง

กุมารแพทย์

กุมารแพทย์

กุมารแพทย์ F/T
หางาน สมัครงาน : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028050

งานประจำ ตามตกลง

อู่ทอง อู่ทอง

นักรังสีเทคนิค

นักรังสีเทคนิค

ให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาแก่ผู้ป่วยที่มาตรวจ ให้คำแนะนำผู้ป่วยที่มาตรวจได้, ดูแลอุปกรณ์การตรวจทางรังสีได้
หางาน สมัครงาน : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017814

งานประจำ 19,000+

เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว

เจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรม PLC

เจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรม PLC

- มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
- มีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์
- มีความคิดสร้างสรรค์สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความ
- สามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- ดูแลประเมินรายละเอียดงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้
- สามารถเขียนโปรแกรม PLC HMI SCADA สำหรับระบบอุตสาหกรรมได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางาน สมัครงาน : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017815

งานประจำ ตามตกลง

เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว

วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ (ฝ่ายงาน R&D)

วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ (ฝ่ายงาน R&D)

ออกแบบวงจรตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า เขียนโปรแกรม PLC และ HMI Schneider
หางาน สมัครงาน : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017816

งานประจำ ตามตกลง

เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

- ออกแบบและเขียนแบบ
- ถอดแบบและประเมินราคางานโครงการต่างๆ
- ตรวจสอบงาน, คุมงานติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
- ติดตามงานโครงสร้างต่างๆ

หางาน สมัครงาน : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017817

งานประจำ ตามตกลง

เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

Wiring control panel, แก้ไขระบบตู้คอนโทรล
หางาน สมัครงาน : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017818

งานประจำ 12,000-20,000

เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่อง Biogas generating set
หางาน สมัครงาน : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017819

งานประจำ ตามตกลง

เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว

วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเล็คทรอนิกส์

วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเล็คทรอนิกส์

- เขียนวงจรควบคุมทางไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์
- ตรวจสอบ, แก้ไข งานแผงควบคุม สำหรับ Gas Generator Set

หางาน สมัครงาน : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017820

งานประจำ ตามตกลง

เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว

วิศวกรขาย

วิศวกรขาย

- ขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generation Set) แบบใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
- อุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกับระบบต่างๆ เช่น Flow Meter, Gas Analyzer

หางาน สมัครงาน : 28 วันที่ผ่านมา

หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี ฝึกงานสุพรรณบุรี งานชั่วคราวสุพรรณบุรี งานนอกเวลาสุพรรณบุรี งานประจำสุพรรณบุรี งานราชการสุพรรณบุรี งานต่างประเทศสุพรรณบุรี งานอื่นๆสุพรรณบุรี
หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี ฝึกงานสุพรรณบุรี งานชั่วคราวสุพรรณบุรี งานนอกเวลาสุพรรณบุรี งานประจำสุพรรณบุรี งานราชการสุพรรณบุรี งานต่างประเทศสุพรรณบุรี งานอื่นๆสุพรรณบุรี