jobin4.com สิงห์บุรี หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สิงห์บุรี หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com สิงห์บุรี หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สิงห์บุรี หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด สิงห์บุรี Ø
หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานสิงห์บุรี

เลขที่ประกาศ : 024497

งานราชการ 40,000-80,000

บางระจัน โพชนไก่

Logistic Supervisor

Logistic Supervisor

วางแผนงาน บริหารโครงการ บริหารเครื่องจักร บริหารพนักงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023241

งานราชการ 30,000

บางระจัน โพชนไก่

วิศวกรสนามประจำเขื่อนทดน้ำผาจุก

วิศวกรสนามประจำเขื่อนทดน้ำผาจุก

บริหารโครงการ วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ติดต่อประสานงานผู้รับเหมาและหน่วยงานราชการ
งานถนน
งานสะพาน
งานอาคาร


หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023242

งานประจำ 7500-15000

บางระจัน โพชนไก่

ผู้ควบคุมเครื่องจักร

ผู้ควบคุมเครื่องจักร

ควบคุมเครื่องจักรโรงงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023238

งานประจำ 10000-20000

บางระจัน โพชนไก่

ช่างเครื่องยนต์

ช่างเครื่องยนต์

ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรกลหนัก เครื่องยนต์ดีเซล ช่วงล่างเครื่องจักร ของทางบริษัท
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023239

งานประจำ 8,000-13,000

บางระจัน โพชนไก่

ช่างไฮดรอลิคส์

ช่างไฮดรอลิคส์

ตรวจเช็คซ่อมบำรุง ระบบHydraulics ในเครื่องจักรกลหนัก
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023240

งานประจำ 10,000-20,000

บางระจัน โพชนไก่

หัวหน้าช่าง

หัวหน้าช่าง

ซ่อม บำรุง เครื่องจักรกลหนัก เครื่องยนต์ดีเซล,ระบบไฮดรอลิคเครื่องจักรกลหนัก
วางแผนงานตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนักของทางบริษัทฯ

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023236

งานประจำ ตามตกลง

บางระจัน โพชนไก่

พนักงานสโตร์

พนักงานสโตร์

-งานธุรการ/เอกสารทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำสต๊อก
-จัดเก็บบันทึก วัสดุ อะไหล่ วัตถุดิบ ให้ตรงกับยอดการเบิก-จ่าย(เป็นปัจจุบัน)
- ตรวจรับสินค้าตามรายการและนำเก็บเข้าคลัง ตามระบบการจัดเรียงสินค้า เข้า-ออก
- ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการจัดซื้อสินค้า/วัตถุดิบคงคลัง

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023237

งานประจำ ตามตกลง

บางระจัน โพชนไก่

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

ออกแบบแก้ไข ซ่อม สร้างเครื่องจักรกลหนัก วางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023234

งานประจำ ตามตกลง

บางระจัน โพชนไก่

พนักงานบัญชี สาขา สิงห์บุรี

พนักงานบัญชี สาขา สิงห์บุรี

1. บันทึกรายการทางบัญชีเช่น ด้านรับ,ด้านจ่าย และด้านทั่วไป(โปรแกรม Express)
2. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับด้านบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี,เอกสารหัก ณ ที่จ่าย,ใบเสร็จรับเงิน,การวางบิล,การเก็บเช็ค เป็นต้น
3. วางแผนและจัดทำ Cash Flow
4. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชี เช่น ธนาคาร,กรมสรรพากร,ประกันสังคม เป็นต้น
5. จัดทำ ภงด.1 3 53 และ ภพ. 30

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023235

งานประจำ ตามตกลง

บางระจัน โพชนไก่

ผู้ช่วยช่างยนต์

ผู้ช่วยช่างยนต์

ซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลของทางบริษัท
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023231

งานประจำ ตามตกลง

บางระจัน โพชนไก่

วิศวกรซ่อมบำรุง

วิศวกรซ่อมบำรุง

ควบคุมการทำงานของโรงงานผลิตยางแอสฟัลท์
ตรวจสอบการซ่อมบำรุง

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023232

งานประจำ 20,000 บ.

บางระจัน โพชนไก่

โฟร์แมน

โฟร์แมน

สำรวจ เคลียแบบ ควบคุมงานก่อสร้างถนน สะพาน
จัดทำรายงานการก่อสร้าง ติดต่อประสานงาน

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023233

งานประจำ ตามประสบการณ์และความสามารถ

บางระจัน โพชนไก่

วิศวกรโครงการ

วิศวกรโครงการ

มีประสบการณ์ในการวางแผนงาน ควบคุมงาน บริหารงานโครงการก่อสร้าง งานถนน สะพาน โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ไม่ต่ำกว่า 3ปี**
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023228

งานประจำ ตามประสบการณ์และความเหมาะสม

บางระจัน โพชนไก่

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

จัดทำบัญชีรายวัน แยกประเภท งบดุล งบกำไรขาดทุน ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ปิดงบการเงิน
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023229

งานประจำ ตามตกลง

บางระจัน โพชนไก่

พนักงานฝ่ายบุคคล

พนักงานฝ่ายบุคคล

รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์พนักงาน อบรมกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของทางบริษัท อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการทำงานในแผนกต่างๆ ทำบัญชีเงินเดือนพนักงาน ตรวจสอบจัดเก็บข้อมูลการทำงานของพนักงาน
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023230

งานประจำ ตามประสบการณ์และความเหมาะสม

บางระจัน โพชนไก่

ผู้ช่วยวิศวกร

ผู้ช่วยวิศวกร

ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้าง เก็บข้อมูล เคลียร์แบบ จัดทำรายงานประจำเดือน
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023226

งานประจำ 9000-20000

บางระจัน โพชนไก่

ช่างไฟฟ้าประจำโรงงาน

ช่างไฟฟ้าประจำโรงงาน

ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต
ความสามารถเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง
-ประกอบตู้คอนโทรล เดินสายไฟโรงงาน
-เชื่อมโลหะ
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023227

งานประจำ 18,000 บ.

บางระจัน โพชนไก่

ช่างสำรวจ

ช่างสำรวจ

ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ระดับ งานถนน และงานในโครงการ
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023223

งานประจำ ตามตกลง

บางระจัน โพชนไก่

ผู้ควบคุมคุณภาพคอนกรีต

ผู้ควบคุมคุณภาพคอนกรีต

ควบคุมดูแลการผลิตคอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ท่อ เสาเข็ม ให้เป็นไปตามที่กำหนด
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023224

งานประจำ ตามตกลง

บางระจัน โพชนไก่

โฟร์แมนงานโครงสร้างประจำเขื่อนผาจุก

โฟร์แมนงานโครงสร้างประจำเขื่อนผาจุก

ควบคุมงาน สะพาน เขื่อน คลองส่งน้ำ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานสิงห์บุรี
สิงห์บุรี ฝึกงานสิงห์บุรี งานชั่วคราวสิงห์บุรี งานนอกเวลาสิงห์บุรี งานประจำสิงห์บุรี งานราชการสิงห์บุรี งานต่างประเทศสิงห์บุรี งานอื่นๆสิงห์บุรี
หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานสิงห์บุรี
สิงห์บุรี ฝึกงานสิงห์บุรี งานชั่วคราวสิงห์บุรี งานนอกเวลาสิงห์บุรี งานประจำสิงห์บุรี งานราชการสิงห์บุรี งานต่างประเทศสิงห์บุรี งานอื่นๆสิงห์บุรี