สิงห์บุรี หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สิงห์บุรี หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สิงห์บุรี หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สิงห์บุรี หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สิงห์บุรี Ø
หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานสิงห์บุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 15 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 073800

ช่างสำรวจ

ช่างสำรวจ

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บ.

งานประจำ : 18,000 บ. สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ระดับ งานถนน และงานในโครงการ
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073796

ผู้ควบคุมคุณภาพคอนกรีต

ผู้ควบคุมคุณภาพคอนกรีต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ควบคุมดูแลการผลิตคอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ท่อ เสาเข็ม ให้เป็นไปตามที่กำหนด
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073797

โฟร์แมนงานโครงสร้างประจำเขื่อนผาจุก

โฟร์แมนงานโครงสร้างประจำเขื่อนผาจุก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ควบคุมงาน สะพาน เขื่อน คลองส่งน้ำ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073804

วิศวกรซ่อมบำรุง

วิศวกรซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ควบคุมการทำงานของโรงงานผลิตยางแอสฟัลท์
ตรวจสอบการซ่อมบำรุง

หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073807

พนักงานบัญชี สาขา สิงห์บุรี

พนักงานบัญชี สาขา สิงห์บุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
1. บันทึกรายการทางบัญชีเช่น ด้านรับ,ด้านจ่าย และด้านทั่วไป(โปรแกรม Express)
2. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับด้านบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี,เอกสารหัก ณ ที่จ่าย,ใบเสร็จรับเงิน,การวางบิล,การเก็บเช็ค เป็นต้น
3. วางแผนและจัดทำ Cash Flow
4. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชี เช่น ธนาคาร,กรมสรรพากร,ประกันสังคม เป็นต้น
5. จัดทำ ภงด.1 3 53 และ ภพ. 30
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073810

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ออกแบบแก้ไข ซ่อม สร้างเครื่องจักรกลหนัก วางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 073801

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
จัดทำบัญชีรายวัน แยกประเภท งบดุล งบกำไรขาดทุน ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ปิดงบการเงิน
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073805

โฟร์แมน

โฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

งานประจำ : 20,000 บ. สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
สำรวจ เคลียแบบ ควบคุมงานก่อสร้างถนน สะพาน
จัดทำรายงานการก่อสร้าง ติดต่อประสานงาน
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073798

ช่างเชื่อม

ช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
เชื่อมงานโครงสร้าง ประกอบชิ้นงาน ตามแบบต่างๆ
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073819

วิศวกรโครงการงานถนน

วิศวกรโครงการงานถนน

งานราชการ : เงินเดือน 40,000-80,000

งานราชการ : 40,000-80,000 สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
วางแผนงาน บริหารโครงการ บริหารเครื่องจักร บริหารพนักงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073815

ผู้ควบคุมเครื่องจักร

ผู้ควบคุมเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน 7500-15000

งานประจำ : 7500-15000 สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ควบคุมเครื่องจักรโรงงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073812

ช่างไฮดรอลิคส์

ช่างไฮดรอลิคส์

งานประจำ : เงินเดือน 8,000-13,000

งานประจำ : 8,000-13,000 สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ตรวจเช็คซ่อมบำรุง ระบบHydraulics ในเครื่องจักรกลหนัก
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 073809

พนักงานสโตร์

พนักงานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
-งานธุรการ/เอกสารทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำสต๊อก
-จัดเก็บบันทึก วัสดุ อะไหล่ วัตถุดิบ ให้ตรงกับยอดการเบิก-จ่าย(เป็นปัจจุบัน)
- ตรวจรับสินค้าตามรายการและนำเก็บเข้าคลัง ตามระบบการจัดเรียงสินค้า เข้า-ออก
- ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการจัดซื้อสินค้า/วัตถุดิบคงคลัง
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073793

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
จัดเตรียมเอกสารงวดงาน
ถอดแบบ วัสดุ
เขียนแบบ แก้ไขแบบ
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073795

ช่างไฟฟ้า ประจำจังหวัดอุตรดิษถ์

ช่างไฟฟ้า ประจำจังหวัดอุตรดิษถ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าอาคาร ประกอบตู้คอนโทรล PLC
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073794

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
1. จัดทำใบขอซื้อ
2. จัดทำใบสั่งซื้อ
3. ติดต่อ-สอบถามราคาผู้ขาย พร้อมทั้งจัดทำใบเปรียบเทียบราคา เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติการสั่งซื้อ
4. จัดเก็บเอกสารการสั่งซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทำรายงานสรุปการสั่งซื้อประจำเดือน
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073803

ผู้ช่วยวิศวกร

ผู้ช่วยวิศวกร

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้าง เก็บข้อมูล เคลียร์แบบ จัดทำรายงานประจำเดือน
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073808

ผู้ช่วยช่างยนต์

ผู้ช่วยช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลของทางบริษัท
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 073957

Service Engineer

Service Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
1) รับ-ส่งเอกสาร

2) จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป)

3) ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป

4) ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

5)งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 073814

วิศวกรสนามประจำเขื่อนทดน้ำผาจุก

วิศวกรสนามประจำเขื่อนทดน้ำผาจุก

งานราชการ : เงินเดือน 30,000

งานราชการ : 30,000 สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
บริหารโครงการ วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ติดต่อประสานงานผู้รับเหมาและหน่วยงานราชการ
งานถนน
งานสะพาน
งานอาคาร


หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานสิงห์บุรี
สิงห์บุรี ฝึกงานสิงห์บุรี งานชั่วคราวสิงห์บุรี งานนอกเวลาสิงห์บุรี งานประจำสิงห์บุรี งานราชการสิงห์บุรี งานต่างประเทศสิงห์บุรี งานอื่นๆสิงห์บุรี
หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานสิงห์บุรี
สิงห์บุรี ฝึกงานสิงห์บุรี งานชั่วคราวสิงห์บุรี งานนอกเวลาสิงห์บุรี งานประจำสิงห์บุรี งานราชการสิงห์บุรี งานต่างประเทศสิงห์บุรี งานอื่นๆสิงห์บุรี