สิงห์บุรีหางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สิงห์บุรี หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สิงห์บุรีหางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สิงห์บุรี หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด สิงห์บุรี Ø
หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานสิงห์บุรี

เลขที่ประกาศ : 018169

ไกด์นำเที่ยวประจำที่ศูนย์สิงห์บุรี

ไกด์นำเที่ยวประจำที่ศูนย์สิงห์บุรี

งานประจำ : เงินเดือน 12,500 ขึ้นไป

สิงห์บุรี
ดูแลอาสาสมัครและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดูแลความเรียบร้อย และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 018170

ไกด์นำเที่ยวประจำที่ศูนย์หัวหิน

ไกด์นำเที่ยวประจำที่ศูนย์หัวหิน

งานประจำ : เงินเดือน ์12,000 ขึ้นไป

สิงห์บุรี
ดูแลอาสาสมัครชาวต่างชาติ และดูแลศูนย์ที่หัวหิน

หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 018171

นักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงาน : เงินเดือน ืN/A

สิงห์บุรี
ดูแลอาสาสมัครชาวต่างชาติ ลักษณะไกด์นำเที่ยว
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 018167

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 10000-12000

สิงห์บุรี
Greenstay Co., Ltd is urgently seeking an enthusiastic English Speaking Tour Guide who is able to deal with a wide variety of tasks. You will be taking care of guests from all over the world upon arrival in Thailand until their departure on our fun program tours. You must be able to work with people of a variety of cultures and backgrounds and be a team player!

We require the staff to be based in Singburi.

Our final candidate:

Male/Female 25-35 year
is a Thai national
is able to comm

หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024497

Logistic Supervisor

Logistic Supervisor

งานราชการ : เงินเดือน 40,000-80,000

สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
วางแผนงาน บริหารโครงการ บริหารเครื่องจักร บริหารพนักงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023241

วิศวกรสนามประจำเขื่อนทดน้ำผาจุก

วิศวกรสนามประจำเขื่อนทดน้ำผาจุก

งานราชการ : เงินเดือน 30,000

สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
บริหารโครงการ วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ติดต่อประสานงานผู้รับเหมาและหน่วยงานราชการ
งานถนน
งานสะพาน
งานอาคาร


หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023242

ผู้ควบคุมเครื่องจักร

ผู้ควบคุมเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน 7500-15000

สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ควบคุมเครื่องจักรโรงงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023238

ช่างเครื่องยนต์

ช่างเครื่องยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 10000-20000

สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรกลหนัก เครื่องยนต์ดีเซล ช่วงล่างเครื่องจักร ของทางบริษัท
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023239

ช่างไฮดรอลิคส์

ช่างไฮดรอลิคส์

งานประจำ : เงินเดือน 8,000-13,000

สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ตรวจเช็คซ่อมบำรุง ระบบHydraulics ในเครื่องจักรกลหนัก
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023240

หัวหน้าช่าง

หัวหน้าช่าง

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000

สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ซ่อม บำรุง เครื่องจักรกลหนัก เครื่องยนต์ดีเซล,ระบบไฮดรอลิคเครื่องจักรกลหนัก
วางแผนงานตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนักของทางบริษัทฯ

หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023236

พนักงานสโตร์

พนักงานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
-งานธุรการ/เอกสารทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำสต๊อก
-จัดเก็บบันทึก วัสดุ อะไหล่ วัตถุดิบ ให้ตรงกับยอดการเบิก-จ่าย(เป็นปัจจุบัน)
- ตรวจรับสินค้าตามรายการและนำเก็บเข้าคลัง ตามระบบการจัดเรียงสินค้า เข้า-ออก
- ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการจัดซื้อสินค้า/วัตถุดิบคงคลัง

หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023237

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ออกแบบแก้ไข ซ่อม สร้างเครื่องจักรกลหนัก วางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023234

พนักงานบัญชี สาขา สิงห์บุรี

พนักงานบัญชี สาขา สิงห์บุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
1. บันทึกรายการทางบัญชีเช่น ด้านรับ,ด้านจ่าย และด้านทั่วไป(โปรแกรม Express)
2. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับด้านบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี,เอกสารหัก ณ ที่จ่าย,ใบเสร็จรับเงิน,การวางบิล,การเก็บเช็ค เป็นต้น
3. วางแผนและจัดทำ Cash Flow
4. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชี เช่น ธนาคาร,กรมสรรพากร,ประกันสังคม เป็นต้น
5. จัดทำ ภงด.1 3 53 และ ภพ. 30

หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023235

ผู้ช่วยช่างยนต์

ผู้ช่วยช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลของทางบริษัท
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023231

วิศวกรซ่อมบำรุง

วิศวกรซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ควบคุมการทำงานของโรงงานผลิตยางแอสฟัลท์
ตรวจสอบการซ่อมบำรุง

หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023232

โฟร์แมน

โฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
สำรวจ เคลียแบบ ควบคุมงานก่อสร้างถนน สะพาน
จัดทำรายงานการก่อสร้าง ติดต่อประสานงาน

หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023233

วิศวกรโครงการ

วิศวกรโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ

สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
มีประสบการณ์ในการวางแผนงาน ควบคุมงาน บริหารงานโครงการก่อสร้าง งานถนน สะพาน โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ไม่ต่ำกว่า 3ปี**
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023228

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และความเหมาะสม

สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
จัดทำบัญชีรายวัน แยกประเภท งบดุล งบกำไรขาดทุน ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ปิดงบการเงิน
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023229

พนักงานฝ่ายบุคคล

พนักงานฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์พนักงาน อบรมกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของทางบริษัท อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการทำงานในแผนกต่างๆ ทำบัญชีเงินเดือนพนักงาน ตรวจสอบจัดเก็บข้อมูลการทำงานของพนักงาน
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023230

ผู้ช่วยวิศวกร

ผู้ช่วยวิศวกร

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และความเหมาะสม

สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้าง เก็บข้อมูล เคลียร์แบบ จัดทำรายงานประจำเดือน
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานสิงห์บุรี
สิงห์บุรี ฝึกงานสิงห์บุรี งานชั่วคราวสิงห์บุรี งานนอกเวลาสิงห์บุรี งานประจำสิงห์บุรี งานราชการสิงห์บุรี งานต่างประเทศสิงห์บุรี งานอื่นๆสิงห์บุรี
หางานสิงห์บุรี สมัครงานสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานสิงห์บุรี
สิงห์บุรี ฝึกงานสิงห์บุรี งานชั่วคราวสิงห์บุรี งานนอกเวลาสิงห์บุรี งานประจำสิงห์บุรี งานราชการสิงห์บุรี งานต่างประเทศสิงห์บุรี งานอื่นๆสิงห์บุรี