สระแก้ว งานประจำ หางานสระแก้ว สมัครงานสระแก้ว รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สระแก้ว งานประจำ หางานสระแก้ว รับสมัครงานสระแก้ว รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สระแก้ว งานประจำ หางานสระแก้ว สมัครงานสระแก้ว รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สระแก้ว งานประจำ หางานสระแก้ว รับสมัครงานสระแก้ว รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สระแก้ว Ø
หางานสระแก้ว สมัครงานสระแก้ว รับสมัครพนักงานสระแก้ว

เลขที่ประกาศ : 060332

พนักงานสรรหา

พนักงานสรรหา

งานประจำ : เงินเดือน 9500-13000

งานประจำ : 9500-13000 สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น
-จัดสินค้าขึ้นตามออเดอร์
-จัดเก็บสินค้า
-ลงสินค้า
หางานสระแก้ว รับสมัครงานสระแก้ว : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060333

พนักงานบัญชีขาย

พนักงานบัญชีขาย

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-13,000

งานประจำ : 10,000-13,000 สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
ออกบิลสินค้า
จัดทำเอกสารบัญชีต่างๆ
ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสระแก้ว รับสมัครงานสระแก้ว : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060334

ธุรการทั่วไป

ธุรการทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-13,000

งานประจำ : 10,000-13,000 สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น
ขับรถส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
เช็คจำนวนสินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้าอย่างครบถ้วน
ดูแล รักษารถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

หางานสระแก้ว รับสมัครงานสระแก้ว : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานสระแก้ว สมัครงานสระแก้ว รับสมัครพนักงานสระแก้ว
สระแก้ว ฝึกงานสระแก้ว งานชั่วคราวสระแก้ว งานนอกเวลาสระแก้ว งานประจำสระแก้ว งานราชการสระแก้ว งานต่างประเทศสระแก้ว งานอื่นๆสระแก้ว
หางานสระแก้ว สมัครงานสระแก้ว รับสมัครพนักงานสระแก้ว
สระแก้ว ฝึกงานสระแก้ว งานชั่วคราวสระแก้ว งานนอกเวลาสระแก้ว งานประจำสระแก้ว งานราชการสระแก้ว งานต่างประเทศสระแก้ว งานอื่นๆสระแก้ว