สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 15 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 095295

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน สวนหลวง
คิดเงินเดือน ค่าจ้าง
สรรหาว่าจ้าง


หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 095296

ตำแหน่งงานว่างSales

ตำแหน่งงานว่างSales

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน สวนหลวง
ขายสินค้าจำพวก ตู้เปล่า ตู้พับ ตู้ไฟ ตู้คอนโทรล
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 095293

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายปัจจัยการผลิต

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายปัจจัยการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน N-A

งานประจำ : N-A สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
บริหาร จัดการและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 095158

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิคดีไซด์

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิคดีไซด์

งานประจำ : เงินเดือน 15000-18000

งานประจำ : 15000-18000 สมุทรสาคร
จัดทำกราฟฟิคเพื่อสนับสนุนงานขาย
ออกแบบสินค้า
POP/POS
Promote marketing online
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 095136

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน คลองมะเดื่อ
ออกตลาดหาลูกค้า
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 094961

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
-ติดตั้ง / ติดตาม/ ดูแลรักษา อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้าภายในโรงงานทั้งหมด
-ดูแล/พัฒนาระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องกับระบบการผลิตในโรงงาน
-วางแผนการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในโรงงานให้พร้อมใช้งาน
และอยู่ในความปลอดภัยตลอดเวลา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 094998

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ

งานประจำ : ค่าแรงขั้นต่ำ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
ทำความสะอาดสำนักงาน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 095021

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถแบ็คโฮ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถแบ็คโฮ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- คัดแยกเศษเหล็กให้อยู่เป็นหมวดหมู่
- ขับรถแบ็คโฮขนย้ายเศษเหล็กใส่รถบรรทุก
- ดูแลรักษาระบบเครื่องยนต์เบื้องต้นเพื่อให้รถแบ็คโฮอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094881

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี
- อบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน
- บริหารและดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
- วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ
- จัดทำเอกสารต่างๆด้านความปลอดภัยเพื่อส่งกระทรวง
- จัดอบรม เสนองานกิจกรรม ดับเพลิง ตรวจสารเสพติด ฯลฯ

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 095002

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สมุทรสาคร
งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร สถานที่ งานเชื่อมอาก้อน การติดตั้งตั้งซ่อมทั่วไปของโรงงานผลิตอาหาร
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 095005

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง และประสบก

งานประจำ : ตามตกลง และประสบก สมุทรสาคร
เป็นงานด้านการตลาด/ ออกพบประติดต่อลูกค้า /หาลูกค้าใหม่ ดูแลรักษาลูกค้าเก่า/เพิ่มยอดขาย/ติเต่อลูกค้า เก่าและหาลูกค้าใหม่
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094882

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี
ออกตลาดหาลูกค้ารายใหม่
ขายสินค้า
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 094840

ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์ (Programmer)

ตำแหน่งงานว่างโปรแกรมเมอร์ (Programmer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามอัตรา รพ.

งานประจำ : ตามอัตรา รพ. สมุทรสาคร
พัฒนาระบบและจัดทำโปรแกรมต่างๆของโรงพยาบาล
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094534

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน 10000 - 15000

งานประจำ : 10000 - 15000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
- ติดต่อประสานงานกับคนขับรถ
- ตรวจเช็คเส้นทางการขับรถของพนักงานขับรถ
- เคลียร์ค่าใช้จ่าย ค่าเที่ยวให้พนักงานขับรถ
- สรุปตารางการวิ่งของพนักงานขับรถ กับเจ้าหน้าที่วางแผนขนส่ง
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094519

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยสัตวแพทย์

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยสัตวแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-13,000บาท

งานประจำ : 10,000-13,000บาท สมุทรสาคร
ดูแลและช่วยเหลือสัตวแพทย์ในการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงทั่วไป
ดูแลความสะอาดทั่วๆไปในคลินิก
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094512

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.สมุทรสาคร)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.สมุทรสาคร)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
- บันทึกบัญชีรายวัน
- จัดทำบัญชีทั่วไป
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094146

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ระบบควบคุมคุณภาพ ISO9001:2008 ISO14001

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ระบบควบคุมคุณภาพ ISO9001:2008 ISO14001

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด
รับผิดชอบติดต่อประสานงานกับส่วนต่างๆ ภายใน-ภายนอกองค์การ ติดตามงาน แจกจ่ายข่าวสาร และการเฝ้าติดตามความเป็นไปของระบบบริหารคุณภาพ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094006

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ดอนไก่ดี
จัดซื้อ-จัดหา วัตถุดิบ เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต จัดทำใบอนุมัติและเปรียบเทียบราคา
จัดซื้อตามรายการโดยออกใบสั่งซื้อ ติดต่อประสานงานสั่งซื้อ ติดตามการสั่งซื้อ
จัดทำรายการและสรุปค่าใช้จ่ายของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ตรวจประเมินผู้ขายและสรุปประเมินผลผู้ขาย
ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 9 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 094143

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งาน Calibration(สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานทันที)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งาน Calibration(สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานทันที)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด
1. ขึ้นทะเบียน ตรวจสอบรับเข้าอุปกรณ์เครื่องมือวัด และตรวจสอบเครื่องมือวัด และทดสอบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงการทำงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้มีประสิทธิภาพ
2.ดำเนินการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัด การสอบเทียบ การทำ PPM ,PM ให้แก่พนักงาน
3. ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผลการปฎิบัติงาน และติดตามการทำงานร่วมกับหัวหน้า
4. การตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือวัด


หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094144

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขนส่งสินค้า ด่วน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขนส่งสินค้า ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด
ขับรถส่งสินค้า ตามเส้นทางที่บริษัทฯกำหนด
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 9 วันที่ผ่านมา

หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร