สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร

เลขที่ประกาศ : 071041

เจ้าหน้าที่ สโตร์

เจ้าหน้าที่ สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน คลองมะเดื่อ
รับเข้า-จ่ายออกวุตถุดิบในการผลิต , ลงบันทึกยอดคงเหลือในสต็อก , ทำใบออกคลังในคอมมพิวเตอร์ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070959

พนักงานประกันคุณภาพ (QA)

พนักงานประกันคุณภาพ (QA)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร
ทวนสอบการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตสินค้า ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมของกระบวนการผลิตและสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด GMP (Good Manufacturing Practice) รวมถึงการประกันคุณภาพวัตถุดิบ (ประเภทของสด) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน


หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070960

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (สาขาพระราม2)

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (สาขาพระราม2)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร
- ขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อจัดเก็บสินค้าเข้าชั้นเรียงตาม Location และนำสินค้าออกจากชั้นให้ถูกต้องตามใบงาน
- ดูแลรับผิดชอบรถโฟล์คลิฟท์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070952

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร
ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า เบิกและคืนวัตถุดิบ , ส่วนผสม , วัสดุและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตแต่ละวัน
ปฎิบัติงานตามที่หัวหน้าสั่ง
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070945

ธุรการบัญชี

ธุรการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่บริษัทฯ กำห

งานประจำ : ตามที่บริษัทฯ กำห สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ดอนไก่ดี
ลงบัญชีทั่วไป
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070941

ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ดอนไก่ดี
ดูแลระบบไฟฟ้า ของเครื่องจักร และซ่อมระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070942

ช่างประจำโรงงาน

ช่างประจำโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ดอนไก่ดี
ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงาน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070943

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ดอนไก่ดี
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยใตการทำงาน.
2.จัดทำแผน โครงการ มาตรการความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
3ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผน โครงการหรือมาตราการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
4.กำกับดูแลลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยใตการทำงาน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070944

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถและ

งานประจำ : ตามความสามารถและ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ดอนไก่ดี
*ติดต่อลูกค้า เพื่อเสนอขายสินค้าและบริการ
*ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
*มีความกระตือรือล้นกับงานที่ทำ ตอบโจทย์ลูกค้าเกียวกับงานได้
*อื่นๆ ลักษณะตามงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070933

หัวหน้าบัญชี GL

หัวหน้าบัญชี GL

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร
บับันทึกและตรวจสอบเงินสดย่อยทั้งระบบ ปรับปรุงบัญชีและตรวจสอบรายการในสมุดรายวัน ตรวจสอบรายละเอียดและกระทบยอดบัญชีต่างๆหางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070795

เจ้าหน้าที่บัญชี GL - ต้นทุน ( Senior )

เจ้าหน้าที่บัญชี GL - ต้นทุน ( Senior )

งานประจำ : เงินเดือน 25,000

งานประจำ : 25,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ดอนไก่ดี
1. ตรวจสอบรายการประจำวัน
2. ปรับปรุงรายการประจำเดือน
3. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
4. ปิดภาษีซื้อ-ขาย ตรวจสอบภาษี หัก ณที่จ่าย
5. สรุปงานสินค้าคงเหลือตันทุนผลิตประจำเดือน
6. งานอื่นๆ และรายงานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 070679

หัวหน้าแผนกจัดจ้าง (เพศชาย)

หัวหน้าแผนกจัดจ้าง (เพศชาย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร
รับผิดชอบการในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายใหม่ การเจรจาต่อรอง การดำเนินการจัดซื้อ และการส่งมอบสินค้า เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070680

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร
• ปฏิบัติงานบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามารถฐานบัญชี
• จัดทำ ตรวจสอบเอกสารรับจ่าย ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
• จัดทำ ยื่นแบบภาษีอากร ให้มีความถูกต้องตามกฎหมายสรรพากร
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070676

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร
- ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ
- ดำเนินการเปรียบเทียบราคา และสรุปชี้แจงเงื่อนไขในการจัดซื้อ
- สรรหาผู้ขายรายใหม่ และ สินค้าใหม่ๆ
- ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายนอกและภายใน ในการจัดอบรม พัฒนาผู้ขาย จัดหาสินค้าใหม่ๆ
- ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในจัดกิจกรรมสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ขาย จัดหาสินค้าใหม่ๆ
- และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070609

พนักงานขับรถ 6 ล้อ

พนักงานขับรถ 6 ล้อ

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ภายในโรงงาน
- ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ทำงานในระบบเอกสาร บันทึกคุณภาพต่างๆ
- จัดทำบันทึกโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องจักร
- รายงานผลการปฎิบัติงานตามหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070604

พนักงานควบคุมเครื่องจักร

พนักงานควบคุมเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- สามารถปฏิบัติงานในระบบ ISO . ได้
- ปฎิบัติงานกับเครื่องจักร และเข้าใจขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร ตามคู่มือการใช้เครื่อง
- ผลิตงานได้ตามใบสั่งงานภายใน
- ใช้เครื่องจักรแต่ละประเภทในการผลิตงาน
- ใช้เครื่องวัดต่าง ๆ ที่ใช้ในแผนกได้
- ตรวจสอบงานที่ทำการผลิต
- ควบคุมของเสีย, การคัดแยกของดีหรือของเสีย
- ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตทุกชั่วโมง ตามใบ Quality Plan

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070605

เจ้าหน้าที่ติดตามงาน (แผนกวางแผนงาน)

เจ้าหน้าที่ติดตามงาน (แผนกวางแผนงาน)

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ติดตามและตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามการวางแผนทุกครั้ง
- รายงานผลการติดตามการทำงานของทุกแผนกประจำวัน
- ติดตามและตรวจสอบวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่างๆจากสโตร์
- รายงานผลการปฎิบัติงานตามหน้าที่
- ประสานงานกับฝ่ายผลิต

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070606

ช่างแม่พิมพ์ (แผนกกลึง)

ช่างแม่พิมพ์ (แผนกกลึง)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ควบคุม ดูแลการซ่อมแม่พิพม์ / เครื่องจักรที่ชำรุด
- ติดตามและตรวจสอบการใช้แม่พิมพ์ / เครื่องจักรที่ชำรุด
- ตรวจสอบชิ้นงานแม่พิมพ์ที่จะนำไปใช้งาน
- ปฎิบัติงานตามคู่มือการทำงานกลึง
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070571

พนักงานบัญชี - ประจำศูนย์พระราม 2 (บางกระดี่)

พนักงานบัญชี - ประจำศูนย์พระราม 2 (บางกระดี่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร คอกกระบือ
1. ตรวจสอบรายการและบันทึกบัญชีรายได้เงินสนับสนุนการขาย (Incentive) + มาร์จิ้นการขาย
2. สรุปยอดภาษีซื้อ-ภาษีขายพร้อมกรอกแบบ ภ.พ.30
3. กรอกแบบ ภ.ง.ด.3, 53
4. จัดทำเงินเดือน งานบุคคล นำส่งประกันสังคม
5. งานด้านเอกสารอื่นๆ เช่น จัดทำรายงานการประชุม หนังสือมอบอำนาจต่างๆ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070572

พนักงานขาย สาขา กระทุ่มแบน(ปากซอยนวลทอง)

พนักงานขาย สาขา กระทุ่มแบน(ปากซอยนวลทอง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร คอกกระบือ
พนักงานขายรถยนต์โตโยต้า
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 3 วันที่ผ่านมา

หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร