สมุทรสาครหางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมุทรสาครหางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร

เลขที่ประกาศ : 016752

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป หรือตามตกลง

สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
- ตรวจสอบ แก้ไขแบบ ปรับสี หรืออื่นๆ ของไฟล์งานที่ได้รับจากลูกค้า
- บันทึกการทำงานและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031431

ช่างประจำโรงงาน(เริ่มงานได้ทันที)

ช่างประจำโรงงาน(เริ่มงานได้ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
ดูแลงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรอุตสาหกรรมในโรงงาน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016750

เลขานุการผู้บริหาร (ด่วน!!)

เลขานุการผู้บริหาร (ด่วน!!)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
* ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม/รายงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
* จัดตารางนัดหมายต่างๆเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบ
* รวบรวม Report ต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผู้บริหารรับทราบ
* ประสานงานเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง พนักงาน-ผู้บริหาร
* งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016494

หัวหน้าฝ่ายบุคคล ( ลพบุรี / สมุทรสาคร )

หัวหน้าฝ่ายบุคคล ( ลพบุรี / สมุทรสาคร )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- วางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานของงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและรองรับการแข่งขันในอนาคตได้
- กำกับดูแลกระบวนการสรรหาบุคคลากรของหน่วยงานทั้งหมด ( 6 สาขา)
- จัดทำแผนการพิจารณาค่าตอบแทนโครงสร้างเงินเดือนและกำกับดูแลการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้เหมาะสม
- รับผิดชอบในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
- รับผิดชอบในการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ (ให้คำแนะนำหัวหน้างาน พนักงาน และพิจารณาบทลงโทษ)
- งานด้านอาคารสถานที่ (ซ่อมสร้าง) ความปลอดภัยและระบบคุณภาพ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายน

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001456

เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.จัดทำเอกสารการขายและบันทึกรายการขาย
2.ตรวจสอบเอกสารและจัดเตรียมใบกำกับภาษี
3.จัดทำบัญชี และ บันทึกรายรับชำระหนี้และตัดยอดลูกหนี้
ในระบบตามรอบการปิดบัญชีในแต่ละงวด
4.กระทบยอดรายละเอียดระหว่างบัญชีลูกหนี้รายตัวกับบัญชีคุม
5.จัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพในการค้นหา
6. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชี

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016498

เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า ( เช็คเกอร์ ) ด่วน

เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า ( เช็คเกอร์ ) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
1.ตรวจสอบ ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขายอยู่ตลอดเวลา
2.ตรวจนับสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้องตามใบรายการ
3.เคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าและจัดเก็บเข้าคลังสินค้า
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016500

วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน)

วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
-ติดตั้ง / ติดตาม/ ดูแลรักษา อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้าภายในโรงงานทั้งหมด
-ดูแล/พัฒนาระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องกับระบบการผลิตในโรงงาน
-วางแผนการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในโรงงานให้พร้อมใช้งาน
และอยู่ในความปลอดภัยตลอดเวลา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027375

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
1.ตรวจสอบและพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ
2. จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบายและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร
3.ดูแลจัดเก็บเอกสาร สัญญาต่างๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.เป็นตัวแทนติดต่อ ประสานงานขององค์กรและผู้ขายสินค้า
5.เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
6.ตรวจสอบการรับมอบสินค้าและยืนยันคุณภาพสินค้า

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016481

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ( ลพบุรี )

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ( ลพบุรี )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
1.ควบคุมงาน / ดำเนินงานในหน่วยงานซ่อมบำรุง
2.สามารถวิเคราะห์ปัญหา / แก้ไขปัญหา / ซ่อมบำรงเครื่องจักรได้
3.ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน
4.ทำแผน PM / CHECK SHEET เกี่ยวกับเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016485

หัวหน้าคลังสินค้า (ประจำที่ลพบุรี)

หัวหน้าคลังสินค้า (ประจำที่ลพบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
ทำหน้าที่ควบคุมดูแลคลังสินค้า การรับ-การจ่าย การเก็บ และการจัดส่งไปยังลูกค้า การจัดการตรวจนับสินค้าสำเร็จรูปตามระบบการควบคุมสินค้าให้มีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและวัตถุดิบ

1. ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า
2. วางแผน บริหาร สต๊อค สินค้าและวัตถุดิบให้เป็นไปตามแผนการผลิตและแผนการจัดส่งออก
3. ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำรายงานสต๊อค รายวัน รายเดือน สรุปยอดสินค้าและวัตถุด

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016488

sale project

sale project

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- วางแผนเสนอขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด
- พัฒนาและผลักดันการเติมโตของยอดขายเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
- บริหารจัดการฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้า

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016497

บริการทั่วไป (ประจำสมุทรสาคร) ด่วน!!!

บริการทั่วไป (ประจำสมุทรสาคร) ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ติดรถส่งของ
- เช็คสินค้าก่อนขึ้นรถ-ลงรถ
- งานบริการต่างๆในช่องสินค้าที่รับผิดชอบ


หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027196

พนักงานขับรถ 6 ล้อเฮี๊ยบ

พนักงานขับรถ 6 ล้อเฮี๊ยบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
-ขับรถบรรทุกสินค้าไปส่งสินค้าตามสถานที่ ที่ได้รับมอบหมาย
-มีความรู้เรื่องการดูแลรักษารถยนต์
-ดูแลรักษาและเตรียมรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา


หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016483

วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ประจำที่ลพบุรี)

วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ประจำที่ลพบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 บ.

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคารและระบบรวบรวมน้ำเสีย
- การออกแบบควบคุมระบบผลิตน้ำอุปโภคบริโภค ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบควบคุมมลพิษอากาศและเสียง และระบบการจัดการขยะมูลฝอย
- การวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ดูและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (เช่น ISO14001)
- ทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- เทคโนโลยีสะอาด
- มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายสิ่งแวดล้อม

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016484

วิศวกรไฟฟ้า (ประจำที่ลพบุรี)

วิศวกรไฟฟ้า (ประจำที่ลพบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 บ.

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
ด้านปฏิบัติการ
1. สำรวจข้อมูล เพื่อออกแบบระบบไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
2. ศึกษาและกำหนดรูปแบบรายการ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการผลิต การควบคุม การติดตั้ง และการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3. ควบคุมการติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ระบบมีความถูกต้อง ปลอดภัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้องปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
5. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงาน

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016487

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำที่ลพบุรี)

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำที่ลพบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บ.

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
มีความรู้ความสามารถในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานต่างๆ เช่น ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ บำรุงรักษา ซ่อมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016493

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
1.กำหนดนโยบาลและวางแผนด้านการบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
2.ควบคุมการจัดทำบัญชีให้เป็นไปในแนวปฏิบัติที่วางใว้
3.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบและการเงิน
4.ควบคุมและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของบริษัท
5.ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัทและตรวจสอบการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016482

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (ประจำที่ลพบุรี)

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (ประจำที่ลพบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บ.

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน
2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง
3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027194

พนักงานขับรถเทเลอร์

พนักงานขับรถเทเลอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
ขับรถเทเลอร์ เคลื่อนย้ายสินค้าภายในโรงงาน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016499

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ทำใบเสนอราคา
- ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายให้Sale
- เช็ค STOCK ในระบบ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร