สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร


เลขที่ประกาศ : 081021

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
คิดค่าแรง , ภาษี ,ประกันสังคม
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 081032

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพลท

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพลท

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
1.ตรวจสอบคุณภาพเพลทให้เป็นไปตามข้อกำหนด ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิมพ์
2.บันทึกสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเพลทประจำวัน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 081038

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
1.เปิด pr. เพื่อจัดจ้าง เช่น จ้างพิมพ์ จ้างเคลือบ จ้างปั้ม
2.ติดตามงานที่จัดจ้างภายนอก กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป
3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 081043

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
ควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารงานในกระบวนการธุรกิจสิ่งพิมพ์ทั้งหมด ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 081037

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ อะไหล่ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นความต้องการขององค์กร ตลอดจนจัดทำเอกสารและดูแลเอกสารการจัดซื้อ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กร
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 080921

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ท่าไม้
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลโรงงาน ไฟฟ้า
ถ้าชำนาญเรื่องไฟฟ้าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 081034

หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
ดูแลรับผิดชอบระบบงานขายและการตลาดทั้งระบบ เช่น ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ และควบคุมการปฏิบัติงานขอองพนักงานฝ่ายขายให้มีประสิทธิภาพ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 081036

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
1. รับโทรศัพท์ลูกค้า, รับคำสั่งซื้อและสั่งงานจากลูกค้า
2. เขียนใบ JOB และเอกสารที่เกี่ยวข้องแทนพนักงานขาย

3. พิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารต่าง ๆ รวมถึงส่งแฟกซ์และจัดเก็บเอกสาร
4. รับเรื่องประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและติดตามงานให้กับลูกค้า
5. ขายและทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมสรุปผลการขายประจำเดือน
6. โทรติดต่อลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผล

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 081023

หัวหน้าแผนกพิมพ์,ตัด

หัวหน้าแผนกพิมพ์,ตัด

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

งานประจำ : 20,000 บ. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
- จัดทำแผนงานผลิตงานพิมพ์ ให้เป็นไปตามแผนงานผลิต และสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้งานผลิตได้ตามแผนผลิต
- รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบตามระยะเวลาที่กำหนด
- ให้คำแนะนำปรึกษา สอน ฝึึึกอบรม และพัฒนาผู้บังคับบัญชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 081030

จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
ตรวจติดตามและพัฒนาระบบความปลอดภัยในโรงงาน, ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง, จัดทำรายงานตามกฏหมายและสรุปรายงานประจำเดือน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 081039

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
-รับผิดชอบงานคลังสินค้าทั้งระบบ
-จัดทำเอกสารและสรุปรายงานประจำเดือน

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 081029

ช่างปั้ม ปั้ม k เงิน ทอง ปั้มขาด

ช่างปั้ม ปั้ม k เงิน ทอง ปั้มขาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
1. ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งาน และควบคุมคุณภาพของงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า
2. ช่วยงานหัวหน้าแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมาย และแผนงานของหน่วยงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 081026

เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า (อาคารสถานที่)

เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า (อาคารสถานที่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ดูแลระบบไฟฟ้าอาคารสถานที่
ซ่อมแอร์ สร้างอุปกรณ์อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 081042

เจ้าหน้าที่ QC พิมพ์

เจ้าหน้าที่ QC พิมพ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตรงลง

งานประจำ : ตามตรงลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
-ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบคุณภาพงานก่อนการพิมพ์ทุกชนิดที่บริษัทผลิตเองและจ้างผู้อื่นผลิต
-จัดทำรายงานผลการตรวจพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างงานที่ตรวจทุกชนิด
-จัดทำรายงานงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทุกครั้งที่ตรวจพบชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 081028

พนักงานติดรถ

พนักงานติดรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
เป็นพนักงานประจำรถ เตรียมของเพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้าและเป็นผู้ช่วยของพนักงานขับรถ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 081040

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
ส่งงานให้กับลูกค้าในกรุงเทพ และปริมณฑล
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 081041

ช่างพิมพ์

ช่างพิมพ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
1. ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งาน และควบคุมคุณภาพของงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า
2. ช่วยงานหัวหน้าแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมาย และแผนงานของหน่วยงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080866

พนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน

พนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร
ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081025

เจ้าหน้าที่เครื่องพิมพ์ดิจิตอล

เจ้าหน้าที่เครื่องพิมพ์ดิจิตอล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
ควบคุมดูแลเครื่อง (700 Digital ColorPress) ออก Digital Print ตามใบส่ง เก็บบันทึก
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081033

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (อิเล็คทรอนิค)

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (อิเล็คทรอนิค)

งานประจำ : เงินเดือน ไม่ระบุ

งานประจำ : ไม่ระบุ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
1. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและสำนักงาน
2. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า แสงสว่างทั่วไป
3. ซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ทั่วไป
4. ซ่อมแซมระบบฉุกเฉิน
5. ทำตามตารางบำรุงรักษาเบื้องต้น (P/M) เป็นประจำตามแผนงานที่วางไว้
6. ขนย้าย ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร