สมุทรสาครหางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมุทรสาครหางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร

เลขที่ประกาศ : 007869

พนักงานสโตร์เครื่องมือและอุปกรณ์อะไหล่

พนักงานสโตร์เครื่องมือและอุปกรณ์อะไหล่

งานประจำ : เงินเดือน 8,000-12,000

สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด
ทำเอกสาร เบิก - จ่าย รายวัน
ดำเนินการขอซื้อ
จัดเก็บ

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016506

เจ้าหน้าที่ออกแบบและเขียนแบบ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ออกแบบและเขียนแบบ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 11000-15000

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
เขียนแบบออกแบบตัวสินค้าของบริษัทฯ เขียนแบบเสนอขายและเขียนแบบเพื่อการผลิต งานเกี่ยวกับเหล็ก/โลหะ
เช่น ชั้นวางสินค้า,รางไฟ,สายพานลำเลียง

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016517

พนักงานขาย Sales (มีรถยนต์ส่วนตัว) สาย 5

พนักงานขาย Sales (มีรถยนต์ส่วนตัว) สาย 5

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-20,000

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
เสนอขายสินค้าชั้นวางสินค้า , รถยก/รถลาก , สายพานลำเลียง , ตู้ไฟฟ้าให้กับฐานลูกค้าเก่า และหาฐานลูกค้าใหม่ตามเขตพื้นที่ ๆได้รับมอบหมาย อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031696

พนักงาน QC LINE

พนักงาน QC LINE

งานประจำ : เงินเดือน วันละ 375 บาท

สมุทรสาคร
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและอุณหภูมิของวัตถุดิบและสินค้าระหว่างกระบวนการผลิตสินค้า และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013396

พนักงานส่งสินค้า

พนักงานส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 310/วัน+เบี้ยเลี้ยง+โอที

สมุทรสาคร
รับผิดชอบด้านจัดส่งสินค้า เพื่อลูกค้าได้รับสินค้าอย่างถูกต้อง และตรงตามเวลาส่งมอบที่กำหนด
- ตรวจสอบคิวรถก่อนการจัดส่งสินค้า และตรวจเช็คใบกำกับสินค้าตามใบจ่ายงาน ให้ถูกต้องครบถ้วน
- ตรวจสอบเช็คจำนวนและประเภทสินค้าให้ตรงกับใบกำกับสินค้าก่อนนำขึ้นรถขนส่ง
- ช่วยล้างทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกตู้บรรทุกสินค้า และลงรายการทำความสะอาดรถสินค้า

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013400

เจ้าหน้าที่การเงิน/เร่งรัดหนี้สิน

เจ้าหน้าที่การเงิน/เร่งรัดหนี้สิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรสาคร
- จัดทำเอกสารใบวางบิลในโปรแกรมสำเร็จรูป
- จัดเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 013401

เจ้าหน้าทีห้องปฏิบัติการ LAB

เจ้าหน้าทีห้องปฏิบัติการ LAB

งานประจำ : เงินเดือน 13000-15000

สมุทรสาคร
ตรวจสอบวัตถุดิบ สินค้า และปัจจัยการผลิต รวมถึงสภาวะแวดล้อมของกระบวนการผลิตทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035640

หัวหน้าแผนกผลิตโซฟา

หัวหน้าแผนกผลิตโซฟา

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง

สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
ควบคุมงานในหน่วยงานผลิตโซฟา
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 018511

(Marketing and advertising) การตลาดและโฆษณา - Krispy Corn

(Marketing and advertising) การตลาดและโฆษณา - Krispy Corn

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

สมุทรสาคร
- รักในงานโฆษณา งานการตลาด
- ประสานงาน จัดงาน ควบคุมงานถึงเป้าหมายได้
- ดูแลยอดขายรวมให้ถึงเป้าหมาย
- สนับสนุนแผนการตลาดกับฝ่ายขายและทีมการตลาด

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028695

พนักงานฝ่ายผลิต - Krispy Corn

พนักงานฝ่ายผลิต - Krispy Corn

งานประจำ : เงินเดือน 310+OT+ อื่นๆ/วัน

สมุทรสาคร
[Detail] ผลิตขนมภายใต้แบรนด์ Krispy Corn โดยแบ่งเป็นผสมส่วนผสม ฝ่ายอบความร้อน ฝ่ายห้องเย็น ฝ่ายบรรจุ มีงานหน้าที่แตกต่างกันไป ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง OT ปกติ 2 ชั่วโมง วันเสาร์ไม่มี OT เว้นแต่งานเร่ง วันหยุดให้ 2 แรงถ้าเป็นช่วงงานเร่ง มีเบี้ยขยัน และสวัสดิการให้ครบ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 012913

(Graphic Design) กราฟฟิก/ออกแบบ - Krispy Corn

(Graphic Design) กราฟฟิก/ออกแบบ - Krispy Corn

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

สมุทรสาคร
[Detail] ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพ โปสเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการตลาดออนไลน์และภาคพื้น สามารถใช้งาน Photoshop , illustrator ได้อย่างดี ถ้าใช้งาน after effect , premiere หรือโปรแกรมตัดต่ออื่นๆจะพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ สามารถถ่ายภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว/ตัดต่อไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017353

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรสาคร
[Detail]
:วางบิล รับ-จ่ายเช็ค
:จัดทำทะเบียนเช็ค Cash Flow
:ประสานงานกับธนาคาร นำเงินสด และ เช็คเข้าบัญชี
:คุมเงินสดย่อย
:จัดทำแบบ ยื่นแบบ ภงด.1 ,3,53 และ ภพ.30
:ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
:จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย
:ติดต่องานประกันสังคม เช่น แจ้งพนักงาน เข้า - ออก
ส่งเงินสมทบประจำเดือน
:ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และ ภายนอก บริษัทฯ

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023923

(Event Marketing) เจ้าหน้าที่การตลาดประชาสัมพันธ์ - Krispy Corn

(Event Marketing) เจ้าหน้าที่การตลาดประชาสัมพันธ์ - Krispy Corn

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรสาคร
[Detail] ทำการตลาดประเภท Road Show โดยมีการเตรียมการจัดกิจกรรมแจกรางวัลตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับรางวัล อาทิ เช่น มีการรางวัล Apple Watch ที่เชียงใหม่ ทางทีมงาน Road Show จะต้องเตรียมงานประสานงานขอจัดกิจกรรมในพื้นที่แล้ว จัดหา MC แล้วเตรียมบูธ เตรียมงานรอ CEO ตามเวลานัด ทาง CEO เดินทางถึงก็พร้อมจัดกิจกรรมแล้ว เริ่มกิจกรรมได้เลย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014800

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค(ประจำสำนักงาน สุขุมวิท 24)

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค(ประจำสำนักงาน สุขุมวิท 24)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง รพ.

สมุทรสาคร
1.ตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย และส่วนที่จะเอ็กซเรย์ให้อย่างถูกต้อง
2.จัดเตรียม ควบคุมเครื่องเอ็กซเรย์ อุปกรณ์เอ็กซเรย์ และเครื่องมือแพทย์ให้พร้อมใช้งาน
3.อธิบายวิธีการตรวจทางรังสีและสอบถามประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วย
4.ทำการตรวจวินิจฉัยด้วยรังสีเอกซเรย์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014804

จนท.รับส่งผู้ป่วย

จนท.รับส่งผู้ป่วย

งานประจำ : เงินเดือน ตามอัตรา รพ.

สมุทรสาคร
1. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว นุ่มนวล อ่อนน้อม สุภาพ ตามมาตรฐานความปลอดภัย มีคุณภาพ สร้างความประทับใจ ความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
2. ดูแลอุปกรณ์ให้สะอาด พร้อมใช้อยู่เสมอ

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014806

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA)

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA)

งานประจำ : เงินเดือน ตามอัตรา รพ.

สมุทรสาคร
ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาลภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014808

พยาบาลวิชาชีพ (Full Time / Part Time)

พยาบาลวิชาชีพ (Full Time / Part Time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามอัตรา รพ.

สมุทรสาคร
- ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มศัลยกรรมและทั่วไป
- ดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
- ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และระเบียบวินัยของโรงพยาบาล รวมทั้งข้อกำหนดของงานพยาบาล

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014809

จนท.ธุรการ

จนท.ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามอัตรา รพ.

สมุทรสาคร
1. จัดเตรียมเอกสารของลูกค้า ก่อนพบแพทย์ เพื่อทำการรักษา
2. คีย์ข้อมูลลงในระบบ
3. ส่งอุปกรณ์ และสิ่งส่งตรวจ
4. เบิกของใช้สำนักงานของหน่วยงาน
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025135

เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง

เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง

งานประจำ : เงินเดือน ตามอัตรา รพ.

สมุทรสาคร
1.รับอุปกรณ์ปนเปื้อนเชื้อจากหน่วยงานและส่งอุปกรณ์ปราศจากเชื้อให้แก่หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของชุดอุปกรณ์
2.ล้างอุปกรณ์ การจัดชุดอุปกรณ์/ห่ออุปกรณ์ การทำให้ปราศจากเชื้อ การจัดเก็บและการแจกจ่ายชุดห่ออุปกรณ์
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014613

กราฟฟิคดีไซน์ (Graphic Designer) สัญญาจ้าง 6 เดือน

กราฟฟิคดีไซน์ (Graphic Designer) สัญญาจ้าง 6 เดือน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรสาคร
• ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาทั้งภายใน และภายนอก
• ตรวจสอบความถูกต้องของสื่อสิ่งพิมพ์
• ประสานงานการผลิต และติดตั้งสื่อสิ่งพิมพ์

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 24 วันที่ผ่านมา

หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร