jobin4.com สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร

เลขที่ประกาศ : 027893

งานประจำ 20000 ขึ้นไป

เมืองสมุทรสาคร โคกขาม

พนักงานขายหน่วยรถเครดิต เขาช่อง

พนักงานขายหน่วยรถเครดิต เขาช่อง

1. เดินทางไปร้านค้าปลีกโดยมอเตอร์ไซค์ตามแผนการเยี่ยมลูกค้าประจำวัน
เช็คสต๊อคสินค้าแล้วบันทึกลงในสมุดจด หรือเครื่องมืออิเลคโทรนิคส์ที่ช่วยในการขาย
2. เสนอขายสินค้าต่อเจ้าของร้านค้าปลีกเพื่อให้มีสินค้าพอขายครบถ้วนทุกร้านที่เป็นลูกค้า
3. หากลูกค้ามีความต้องการพิเศษ เขียนใบสั่งงานประจำวันให้กับทีมขนส่ง และโอนเงินเข้าบัญชีกรณีมีเก็บเงินร้านวางบิล
4. ทำรายงานผลการทำงานประจำวันส่งผู้บังคับบัญชา ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้า ทั้งในเรื่องของ ความคิดเห็น ติชม รวมทั้ง ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 023455
เลขที่ประกาศ : 023456
เลขที่ประกาศ : 023458

งานประจำ ตามตกลง

เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

ดูแลเครื่องจักรประเภทไฟฟ้า
ทำPMเครื่องจักร
รายงานการทำงานและผลดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 023459

งานประจำ ตามตกลง

เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

ดูแลเรื่องความปลอดภัยในโรงงานพร้อมทั้งรายงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 023460

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์

เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์

เจ้าหน้าทีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าทีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

1. สรรหาพนักงานตามที่แต่ละแผนกต้องการ

2.  ทำแผนการฝึกอบรมและจัดอบรมพนักงาน

3. ทำค่าแรงพนักงาน นำส่งประกันสังคม และสรุปยอดเพื่อส่งภาษี

4. บันทึกสถิติการขาดลา มาสาย และบันทึกค่าแรงของพนักงานทุกเดือน

5. ดูแลกฎระเบียบของบริษัท

6. ดูแลเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 023452

งานประจำ ตามตกลง

เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์

เจ้าหน้าที่วางแผนการขนส่ง

เจ้าหน้าที่วางแผนการขนส่ง

1.ดูแลความปลอดภัยของสถานที่เพื่อป่องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2.ดูแลการเครื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออกคลังสินค้า
3.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4.บันทึกรายงานถึงผู้บริหาร

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 023453
เลขที่ประกาศ : 023454

งานประจำ ตามตกลง

เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์

พนักงานฝ่ายผลิต (ขับรถแบคโฮ/ รถแมคโคร)

พนักงานฝ่ายผลิต (ขับรถแบคโฮ/ รถแมคโคร)

ขับรถแบคโฮ/ รถแมคโคร
-ในการผลิต
-ขึ้นสินค้าเพื่อการขนส่ง

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 023461

งานประจำ ตามตกลง

เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ติดต่อและประสานงานกับSupplier
จัดทำเอกสารของแผนกจัดซื้อ เข่น PR
จัดทำรายละเอียดการเบิกสินค้าของแต่ละฝ่าย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 015584

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองสมุทรสาคร โคกขาม

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

จัดทำบัญชี รายรับ รายจ่าย
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 033101

งานประจำ ตามประสบการณ์

เทรนเนอร์ประจำฟิตเนส

เทรนเนอร์ประจำฟิตเนส

- ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายให้กับสมาชิก
- ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายให้กับสมาชิก
- ดูแลความปลอดภัยในการใช้เครื่องออกกำลังกาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 005098

งานประจำ ตามตกลง

เมืองสมุทรสาคร ท่าฉลอม

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor)

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor)

1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการผลิต
2. ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามคู่มือการทดสอบของบริษัท
2. วิเคราะห์/แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกระบวนการและวิธีการผลิต
3. ควบคุม / ตรวจสอบในกระบวนการผลิต
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 005099

งานประจำ ตามตกลง

เมืองสมุทรสาคร ท่าฉลอม

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ผลไม้อบแห้ง

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ผลไม้อบแห้ง

- วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ
- ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ
- กำหนดทบทวน Spec. สินค้าและวัตถุดิบตลอดทั้งจัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ
- รองรับการตรวจระบบควบคุมคุณภาพขององค์กรและจัดทำเอกสารระบบควบคุมคุณภาพให้อัพเดทอยู่เสมอ
- จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพสำหรับบุคลากรภายในองค์กร
- ขับเคลื่อนระบบคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
- ดูแลระบบ GMP/HACCP ตรวจสอบวัตถุดิบและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้การผลิตผลิตภัณฑ์

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 026549

งานประจำ ตามตกลง

เมืองสมุทรสาคร ท่าฉลอม

หัวหน้าฝ่ายผลิต (ผลไม้อบแห้ง)

หัวหน้าฝ่ายผลิต (ผลไม้อบแห้ง)

1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน
2. กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝ่ายผลิต
3. กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
4. ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมาย
6. มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กำหนดวิธีการแก้ไขกรณีที่ผลงานไม่ได้ตามเป้าหมาย
8. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ควบคุมพนักงานใต้บังคับบั

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 005095

งานประจำ ตามตกลง

เมืองสมุทรสาคร ท่าฉลอม

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

- วางแผนการตรวจสอบด้านงานวิศวกรรม
- ประสานงานฝ่ายต่างๆ เพื่องานด้านวิศวกรรม
- กำหนด/ทบทวนเอกสาร หรือ Spec. เครื่องจักรต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ
- รองรับการตรวจระบบควบคุมคุณภาพขององค์กรและจัดทำเอกสารระบบควบคุมคุณภาพให้อัพเดทอยู่เสมอ
- จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมสำหรับบุคลากรภายในองค์กร
- รายงานปัญหา/พร้อมวิธีการแก้ไขต่อผู้บริหารด้านงานวิศวกรรม

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 005096

งานประจำ 300 บ.

เมืองสมุทรสาคร ท่าฉลอม

พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)

พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)

1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการผลิต
2. ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามคู่มือการทดสอบของบริษัท
2. วิเคราะห์/แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกระบวนการและวิธีการผลิต
3. ควบคุม / ตรวจสอบในกระบวนการผลิต
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 005097

งานประจำ ตามตกลง

เมืองสมุทรสาคร ท่าฉลอม

หัวหน้าแผนก/ผช.หัวหน้าแผนกผลิต

หัวหน้าแผนก/ผช.หัวหน้าแผนกผลิต

- วิเคราะห์และตรวจสอบรายละเอียดของงาน
- วางแผน/ควบคุม/ตรวจสอบกระบวนการผลิต
- วิเคระห์/แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
- ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพ
- ควบคุมดูแลพนักงานในสายการการบังคับบัญชา
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 025330

งานประจำ ตามตกลง

เมืองสมุทรสาคร ท่าฉลอม

ช่างไฟฟ้า / ช่างเชื่อม / ช่างซ่อมบำรุง

ช่างไฟฟ้า / ช่างเชื่อม / ช่างซ่อมบำรุง

1. งานซ่อมบำรุงระบบไฟ้า
2. งานซ่อมบำรุงวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องจักรในบริษัทฯ
3. งานก่อสร้าง

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 005093

งานประจำ ตามตกลง

เมืองสมุทรสาคร ท่าฉลอม

หัวหน้าไลน์ผลิต (ผลิตปลากระป๋อง)

หัวหน้าไลน์ผลิต (ผลิตปลากระป๋อง)

- วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต บริหารจัดการด้านผลผลิต การลดต้นทุน
- พัฒนาและสร้างนวัตกรรมการผลิต ให้เกิดคุณภาพและมีประสิทธิผล
- จัดทำรายงานการผลิต เพื่อช่วยในการบริหารงาน และนำเสนองานต่อผู้บริหาร
- วางแผนปรับปรุงขั้นตอนการผลิต วางแผนอัตรากำลังผล
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร