สมุทรสงครามหางานสมุทรสงคราม สมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสงคราม หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมุทรสงครามหางานสมุทรสงคราม สมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสงคราม หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด สมุทรสงคราม Ø
หางานสมุทรสงคราม สมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานสมุทรสงคราม

เลขที่ประกาศ : 017610

ผู้จัดการส่วนงานขาย - Sales Section Manager (Supervisor)

ผู้จัดการส่วนงานขาย - Sales Section Manager (Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

สมุทรสงคราม อัมพวา แพรกหนามแดง
1. ควบคุมดูแลการขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
2. ควบคุมดูแลการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในการขาย เพิ่มลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเดิม
3. ควบคุมดูแลการติดต่อประสานงาน เยี่ยมลูกค้า เพื่อการเสนอขาย การกระตุ้นยอดขาย หรือการให้บริการด้านอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัท
4. วางแผน ควบคุมดูแลการเจรจาต่อรอง และเงื่อนไขในการขาย ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
5. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017608

ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน (Costing Section Manager)

ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน (Costing Section Manager)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

สมุทรสงคราม อัมพวา แพรกหนามแดง
1. ควบคุม และดูแลการดำเนินงานของแผนกบัญชีต้นทุนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
2. ควบคุม และดูแลการจัดทำต้นทุนการผลิตของสินค้าทั้งหมดที่มีการผลิต
3. ควบคุม และดูแลการตรวจนับสต็อคสินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต บรรจุภัณฑ์ และวัตถุดิบรอการผลิต และจัดทำรายงานส่งต่อผู้บริหาร
4. ตรวจสอบการรับสินค้าเข้าคลังผลิตและตรวจสอบให้ตรงตามจำนวนที่บันทึกเข้าระบบในแต่ละวัน
5. จัดทำรายการสรุปการผลิตสินค้าทั้งเดือน (Cost Sheet) พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล การเบิกใช้วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และค่าแรง จากรายงานใ

หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027537

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-17,000 บาท

สมุทรสงคราม อัมพวา ปลายโพงพาง
ดูแลรับผิดชอบและติดตามงานในพื้นที่ของโครงการ (สกว.) (สสส.) (สอจร.ภาคกลาง) และอื่นๆตามที่บริษัทมอบหมาย
ลงพื้นที่ ออกต่างจังหวัด(บางครั้ง) ในการติดตามงานและดูภาพรวมของโครงการต่างๆในพื้นที่

สวัสดิการ
ประกันสังคม
ประกันชีวิต
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าโทรศัพย์
ค่าเดินทาง (กรณีลงพื้นที่ไปปฎิบัติงาน)
รายได้พิเศษ( กรณีรับงานฝึกอบรม)

หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017602

พนักงานขับโฟล์คลิฟท์

พนักงานขับโฟล์คลิฟท์

งานประจำ : เงินเดือน 9000ขึ้นไป

สมุทรสงคราม อัมพวา แพรกหนามแดง
ขับรถโฟลคลิฟท์ในการขนย้ายสินค้า นำสินค้าขึ้นตู้
หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017603

พนักงานเช็คเกอร์

พนักงานเช็คเกอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรสงคราม อัมพวา แพรกหนามแดง
1. ติดตามแผนการโหลดสินค้าประจำวัน
2. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเตรียมโหลด
3. ตรวจสอบและบันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโหลดสินค้า
4. ควบคุมการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
5. ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคลประจำวัน
6. ตรวจสอบความสะอาดพื้รที่ปฎิบัติงาน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017604

QA, QC ประจำอัมพวา

QA, QC ประจำอัมพวา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรสงคราม อัมพวา แพรกหนามแดง
ตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับน้ำผลไม้ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด, และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017606

ช่างไฟฟ้า (ประจำไลน์ผลิต)

ช่างไฟฟ้า (ประจำไลน์ผลิต)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 13,000

สมุทรสงคราม อัมพวา แพรกหนามแดง
1. ตรวจสอบ ควบคุมการใช้งานและบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
2. ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ประมาณการค่าใช้จ่าย รวมทั้งติดตั้งและสอบเทียบเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่าง
3. จัดระบบและทำแผนการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆในความรับผิดชอบ
4. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้

หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017611

Sale Admin(ปฎิบัติงานที่พระราม 2)

Sale Admin(ปฎิบัติงานที่พระราม 2)

งานประจำ : เงินเดือน xx,xxx

สมุทรสงคราม อัมพวา แพรกหนามแดง
-ดูแลเอกสารระบบ และเอกสารของฝ่ายขายทั้งหมด เช่น เอกสารในระบบ SAP ใบเบิกตัวอย่าง ในขออนุญาตนำของออกนอกบริษัทฯ
-ประสานงานต่างๆระหว่างฝ่ายขายกับทางโรงงาน
-ประสานงานกับลูกค้าในบางกรณี

หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 029141

พนักงานห้องปฏิบัติการ (แล็บ)

พนักงานห้องปฏิบัติการ (แล็บ)

งานประจำ : เงินเดือน 9,500

สมุทรสงคราม อัมพวา แพรกหนามแดง
• เตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์
• ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (Shelf-life)
• ทดสอบ Raw material
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 027508

พนักงานขับรถยนต์บริษัท

พนักงานขับรถยนต์บริษัท

งานประจำ : เงินเดือน 8,000-10,000 บาท

สมุทรสงคราม อัมพวา ปลายโพงพาง
ขับรถยนต์บริษัทลงพื้นที่ต่างๆ
สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
ดูแลรักษารถยนต์บริษัท

หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030081

คนงานประจำสวน

คนงานประจำสวน

งานประจำ : เงินเดือน 9000 บาท

สมุทรสงคราม อัมพวา ปลายโพงพาง
รับผิดชอบดูแลสวน ผลไม้ และพื้นที่

หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017609

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

สมุทรสงคราม อัมพวา แพรกหนามแดง
1. ควบคุมและดูแลการดำเนินงานของฝ่ายโลจิสติกส์และคลังสินค้าทั้งหมด
2. ควบคุมและดูแลการจัดทำ KPI ของฝ่าย และควบคุมการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของ KPI และขององค์กร
3. บริหารจัดการ และวางแผนการรับ และจ่ายวัตถุดิบให้เพียงพอและทันกับการผลิต
4. บริหารจัดการ และควบคุมการจัดเก็บสินค้า (FG, WIP, RM, PK)

หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017605

ผู้จัดการส่วนผลิต (Production Section Manager)

ผู้จัดการส่วนผลิต (Production Section Manager)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

สมุทรสงคราม อัมพวา แพรกหนามแดง
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของส่วนงานผลิตให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมายของบริษัท
2. กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายในการทำงาน
3. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานผสม บรรจุ และรีทอร์ท
4. ควบคุมดูแล และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ของพนักงานภายใต้บังคับบัญชา
5. ส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017607

เจ้าหน้าที่ทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์ (Reguratory Affairs Officer)

เจ้าหน้าที่ทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์ (Reguratory Affairs Officer)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

สมุทรสงคราม อัมพวา แพรกหนามแดง
1. รับผิดชอบการดำเนินการเอกสาร ที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตนำเข้าและส่งออกประเทศต่าง ๆ
2. รับผิดชอบในการส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อทดสอบตามความต้องการของคู่ค้า
3. ตรวจสอบโรงงานให้มีมาตรฐานถูกต้องตามระเบียบ GMP และ HACCP หรือ ตามระบบคุณภาพอื่นๆ ของบริษัท
4. ตรวจสอบส่วนผสมของสูตรที่ออกใหม่ ไม่ให้มีสารที่เป็นอันตราย หรือสารที่เป็นข้อห้ามในการนำเข้าของบางประเทศ
5. ตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ในแต่ละ Batch และตรวจสอบความถูกต้องของ Label สินค้าให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับทางการ รวมทั้งสูตรต่าง ๆ ที

หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017601

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (โอเปอเรเตอร์)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (โอเปอเรเตอร์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

สมุทรสงคราม อัมพวา แพรกหนามแดง
1. ประสานงาน ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ดูแลการรับ - ส่งเอกสาร ระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา
3. รับโทรศัพท์จากผู้ติดต่อภายนอก ก่อนโอนให้ต้นสังกัดแต่ละฝ่าย
4. จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น เปิด PR ใบสั่งซื้อ ใบเบิก เป็นต้น
5. เป็นศูนย์กลางในการเบิกจ่ายใบลา ใบยืนยันการทำงาน หรือการเบิกจ่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ
6. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้ฝ่ายบรรลุ KPI ตามเป้าหมายองค์กร
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
8. รายงานการดำเนินงานต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
9. ป

หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานสมุทรสงคราม สมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม ฝึกงานสมุทรสงคราม งานชั่วคราวสมุทรสงคราม งานนอกเวลาสมุทรสงคราม งานประจำสมุทรสงคราม งานราชการสมุทรสงคราม งานต่างประเทศสมุทรสงคราม งานอื่นๆสมุทรสงคราม
หางานสมุทรสงคราม สมัครงานสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม ฝึกงานสมุทรสงคราม งานชั่วคราวสมุทรสงคราม งานนอกเวลาสมุทรสงคราม งานประจำสมุทรสงคราม งานราชการสมุทรสงคราม งานต่างประเทศสมุทรสงคราม งานอื่นๆสมุทรสงคราม