สมุทรปราการ บางบ่อ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ บางบ่อ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ บางบ่อ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ บางบ่อ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164233 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 126218

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ดี

งานประจำ : รายได้ดี สมุทรปราการ บางบ่อ บางเพรียง
ขายผลิตภัณฑ์เคมีทำความสะอาดให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ, องค์กร, สถาบันต่างๆ ติดต่อลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม ให้ความรู้กับลูกค้า

สวัสดิการ เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าคอมมิชชั่น
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126219

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สมุทรปราการ บางบ่อ บางเพรียง
- ติดตั้ง/ซ่อมแซม ดูแลรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือไฟฟ้าและอิเลคโทรนิค

- ตรวจสอบสภาพเครื่องฯ ให้กับลูกค้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126220

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร

งานชั่วคราว : เงินเดือน รายได้ดี

งานชั่วคราว : รายได้ดี สมุทรปราการ บางบ่อ บางเพรียง
รับ-ส่งเอกสาร

รับทั้งพนักงานชั่วคราวและพนักงานประจำ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126360

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถขนส่ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ดี

งานประจำ : รายได้ดี สมุทรปราการ บางบ่อ บางเพรียง
- เตรียมยกสินค้าขึ้นรถ
- ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126361

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขนส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขนส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ดี

งานประจำ : รายได้ดี สมุทรปราการ บางบ่อ บางเพรียง
- ขับรถขนส่งสินค้า
- ส่งสินค้าและเดินเรื่องเอกสารการส่งสินค้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126362

ตำแหน่งงานว่างแรงงานในโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างแรงงานในโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ดี

งานประจำ : รายได้ดี สมุทรปราการ บางบ่อ บางเพรียง
ผลิตสินค้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 161381

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (Ward/LR-NS)

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ (Ward/LR-NS)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางบ่อ บางบ่อ
1.ทำหัตถการตามวิชาชีพพยาบาล
2.ประสานงานในแผนกและภายนอกแผนก
3.งานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161083

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ บางบ่อ บางบ่อ
1.จัดยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วย
2.รายงานอาการผู้ป่วยและลงแฟ้มบันทึก
3.ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำกับผู้ป่วย
4.ติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146612

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางบ่อ บางบ่อ
-ควบคุมเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยายนยนต์
-ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร
-ปฏิบัติงานเข้ากะ มีกะเช้นและกะกลางคืน มีค่ากะ

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146667

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางบ่อ บางบ่อ
- ตรวจสอบสถติการมาทำงานของพนักงานประจำไซด์งาน
- ตรวจสอบค่ากะ/การทำงานล่วงเวลาของพนักงาน
- จัดทำค่าจ้างค่าตอบแทนพนักงานประจำไซด์งาน
- ประสานงานกับลูกค้า และทีมสรรหาในการจัดหาพนักงานเข้าไปทำงานแต่ละไซด์งาน
- ควบคุมดูแลการทำงาน / การแต่งกาย / การปฏิบัติตามระเบียบของพนักงานประจำวันของไซด์งาน
- ดำเนินการลงโทษพนักงานที่กระทำผิดระเบียบ
- รับเรื่องและข้อมูลต่าง ๆ จากลุกค้านำเสนอผู้บังคับบัญชา
- ตรวจสอบเอกสารค่าจ้าง และวางบิลลูกค้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146668

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหา-ว่าจ้าง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหา-ว่าจ้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรปราการ บางบ่อ บางบ่อ
- รับสมัครพนักงานตามจุดรับสมัครของบริษัทฯ ในพื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ด , สยามอีสเทริน์และอมตะซิตี้ ระยอง
- ตรวจสอบ/ทดสอบผู้สมัครงานตามคุณสมบัติที่กำหนด
- ทดสอบความรู้ความสามารถของผู้สมัครตามแบบทดสอบของบริษัทฯ
- ประชาสัมพันธ์ / จัดบูทรับสมัครงาน / แจกแผ่นพับและโบว์ชัวร์ตามชุมชนและแหล่งหางานต่าง ๆ
- ส่งผู้สมัครงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์งานกับลูกค้า
- ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครก่อนเริ่มงานตามระบบ
- Up date data base ผู้สมัครงานในฐานข้อมูล
- สรรหาพนักงานให
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123518

ตำแหน่งงานว่างAdmin

ตำแหน่งงานว่างAdmin

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางบ่อ บางเพรียง
ทำเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 07/01/2563
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ