สมุทรปราการ งานประจำ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ งานประจำ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ งานประจำ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ งานประจำ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164233 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 108694
No: 108694 ตำแหน่งงานว่างออกแบบ Artwork สมุทรปราการ
Tumtook Group

ตำแหน่งงานว่างออกแบบ Artwork

ตำแหน่งงานว่างออกแบบ Artwork

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

งานประจำ : 20,000 บ. สมุทรปราการ
ออกแบบ Artwork ตามความต้องการของลูกค้า
- Photoshop,Illus
เงินเดือน,การทำงาน ,สวัสดิการ :
- จันทร์-เสาร์ 9.00-18.00
- วันหยุดประจำปี
- ประกันสังคม
- OT
- ลาพักร้อน
- ค่าตำแหน่ง
- เงินเดือน +4% ทุกปี
- Comission 25%

สถานที่ทำงาน :
- ดูแผนที่ประกอบได้ที่ www.tumtook.com
- 96/78 หมู่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (ซอยวัดคู่สร้าง) ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109059

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยช่างไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยช่างไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ
งานซ่อมบำรุงทั่วไป ซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109060

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ

งานประจำ : ตามตกลง+ประสบการณ สมุทรปราการ
กลึงชิ้นงานตามแผน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109061

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง และความสา

งานประจำ : ตามตกลง และความสา สมุทรปราการ
เชื่อมชิ้นงาน และชื่อมโครงสร้าง
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109062

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไปฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไปฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 360 บาท/วัน

งานประจำ : 360 บาท/วัน สมุทรปราการ
งานทั่วไปในสายงานการผลิต
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109280

ตำแหน่งงานว่างSenior HR (สมุทรปราการ)

ตำแหน่งงานว่างSenior HR (สมุทรปราการ)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-25,000

งานประจำ : 18,000-25,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ ข้อมูลนโยบายบริษัท ตำแหน่งงาน ลักษณะงานและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
• จัดการด้านการ รับสมัคร, สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัคร
• จัดการด้านฝึกอบรมและแผนการพัฒนาพนักงาน
• จัดทำประวัติและฐานข้อมูลพนักงานรายวัน
• จัดทำสัญญาจ้างงาน ฝึกอบรมพนักงานใหม่ รวมถึงประเมินผลพนักงาน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 109282

ตำแหน่งงานว่างIT , System development , Data Analytic

ตำแหน่งงานว่างIT , System development , Data Analytic

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-35,000

งานประจำ : 20,000-35,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
- ควบคุมดูแลซอฟท์แวร์และระบบควมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งานของแต่ละหน่วยงาน
- วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานและเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
- ดูแลและจัดการโปรแกรมบัญชี Business Plus และระบบฐานข้อมูลของบริษัท
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมต่างๆ แก่ผู้ใช้งาน รวมถึงจัดทำคู่มือการใช้งาน
- ติดตั้ง แก้ไขปัญหาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109289

ตำแหน่งงานว่างช่างเย็บผ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างเย็บผ้า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000

งานประจำ : 10,000-20,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• ควบคุมการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า ดูแลเช็คสต็อคสินค้า
• ตรวจสอบ ตรวจเช็ค จัดเก็บ บันทึกข้อมูลวัสดุต่างๆ
• ตรวจนับ และเช็ค สินค้าที่เตรียมจัดส่งให้ลูกค้า
• ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ จัดส่ง
• งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109319

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ-บัญชี,การเงิน,ขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ-บัญชี,การเงิน,ขาย

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-15,000

งานประจำ : 9,000-15,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
• ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
• ตรวจสอบใบสำคัญและออก ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
• จัดทำรายงานภาษีขาย ภาษีซื้อ
• บันทึกรายการทางบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ค่าใช้จ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน
• จัดเก็บ และจัดทำเอกสารประกอบรายการทางบัญชี
• จัดทำรายงานและเอกสารเพื่องานสรรพากร และงาน ประกันสังคม
• จัดทำเอกสาร และติดต่อประสานงานทั้งภายใน และ ภายนอกบริษัท
• จัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการปิดงบการเงินประจำปี
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111404

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

งานประจำ : เงินเดือน 16000-20000

งานประจำ : 16000-20000 สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่
ตรวจสอบและดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในการขุดลอกร่องน้ำเดินเรือ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112393

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดตั้งหลังคาเมทัลชีท

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดตั้งหลังคาเมทัลชีท

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ
-ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท โรงงานอุตสาหกรรม

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112394

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทาสี ทำงานบนหลังคา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทาสี ทำงานบนหลังคา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรปราการ
งานทาสี ทำงานบนหลังคา
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 112395

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย ( ติดต่อโรงงานอุสหกรรม )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย ( ติดต่อโรงงานอุสหกรรม )

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 30,000 (ไม่รวมรายไ

งานประจำ : 18,000 - 30,000 (ไม่รวมรายไ สมุทรปราการ
นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 112677

เลขที่ประกาศ : 115456

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค, วิศวกรโยธา

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค, วิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน 20,000+

งานประจำ : 20,000+ สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่
ควบคุมดูแล และรายงานการขุดลอกร่องน้ำเดินเรือ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119381

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูเเลสื่อโฆษณา กราฟฟิค

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ดูเเลสื่อโฆษณา กราฟฟิค

งานประจำ : เงินเดือน 18000 -30000

งานประจำ : 18000 -30000 สมุทรปราการ
นำเสนอสินค้าแก่ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาหลัก สถาปนิก ที่ปรึกษาโครงการ

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122285

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย มอเตอร์ -บางพลี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา (Sale พื้นที่ EEC )

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย มอเตอร์ -บางพลี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา (Sale พื้นที่ EEC )

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 - 60,000

งานประจำ : 30,000 - 60,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
- ขาย มอเตอร์ ยีห้อ Hitachi ทีบริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายให้แก่โรงงาน ตามเส้น EEC (ฉะเชิงเทรา หรือ ชลบุรี หรือ ระยอง ฯลฯ)
- รักษาฐานลูกค้าใหม่และรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเก่าของบริษัทฯ
- พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการทำงานเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ
- สำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อวางแผนนำเสนอการขาย และประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122286

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 400 / วัน

งานประจำ : 400 / วัน สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
- ขึ้น - ลง สินค้าตามเอกสารเพื่อส่งให้ลูกค้า
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและเอกสารก่อนส่งให้ลูกค้า
- เช็คความเรียบร้อยของสินค้าและเอกสารก่อนนำส่ง
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 122287

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานฝ่ายผลิต (ประจำพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานฝ่ายผลิต (ประจำพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ

งานประจำ : ตามตกลง+ประสบการณ สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
- จัดสรรกำลังคนพร้อมทั้งสอนงานให้คำปรึกษา และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร ดูแลแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต และการใช้ทรัพยากรต่างๆ
- ดูแลซ่อมแซมเครื่องมือ - อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- อื่นๆตามที่ๆด้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122288

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย (Sale ตะวันออกเฉียงเหนือ)

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขาย (Sale ตะวันออกเฉียงเหนือ)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 - 60,000

งานประจำ : 30,000 - 60,000 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
- รักษาฐานลูกค้าใหม่และรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเก่าของบริษัทฯ
- พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการทำงานเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ
- สำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อวางแผนนำเสนอการขาย และประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ