สมุทรปราการ งานต่างประเทศ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ งานต่างประเทศ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ งานต่างประเทศ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ งานต่างประเทศ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164233 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 123861

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ (เขตกรุงเทพ)

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ (เขตกรุงเทพ)

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
จำหน่ายเตียงคนไข้จาก Germanny และเครื่องทือแพทย์ นำเข้าจากยุโรปและเอเชีย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้รถยนต์ บริษัท + I Pad +Notebook +ยอดถึงเป้าดูงานต่างประเทศ +เบี้ยเลี้ยงรายเดือน การันตีรายได้ 40,000บาทต่อเดือน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123866

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์(ต่างจังหวัด)

ตำแหน่งงานว่างผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์(ต่างจังหวัด)

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
จำหน่ายเตียงคนไข้จาก Germanny และเครื่องมือแพทย์ นำเข้าจากยุโรปและเอเชีย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้รถยนต์ บริษัท + I Pad +Notebook +ยอดถึงเป้าดูงานต่างประเทศ +เบี้ยเลี้ยงรายเดือน การันตีรายได้ 40,000บาทต่อเดือน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138041

ตำแหน่งงานว่างSALES EXECUTIVE

ตำแหน่งงานว่างSALES EXECUTIVE

งานต่างประเทศ : เงินเดือน เงินเดือนตามวุฒิ

งานต่างประเทศ : เงินเดือนตามวุฒิ สมุทรปราการ บางพลี
-
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 12/06/2563

เลขที่ประกาศ : 138026

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

งานต่างประเทศ : เงินเดือน เงินเดือนตามวุฒิ

งานต่างประเทศ : เงินเดือนตามวุฒิ สมุทรปราการ บางพลี
-
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 12/06/2563

เลขที่ประกาศ : 128380

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือโ

งานต่างประเทศ : ตามข้อตกลง หรือโ สมุทรปราการ บางพลี
-นำเสนอผลิตภัณฑ์ ทั้งงานทั่วไปและงานโครงการ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม และผลักดันให้เกิดการขาย System ให้กับลูกค้า พร้อมติดตามรายละเอียดของโครงการเพื่อทำการเสนอราคา
- ติดตามการเสนอราคาผลิตภัณฑ์พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่อลูกค้า ให้คำแนะนำ ข้อมูลทางด้านเทคนิค
- เก็บข้อมูลลูกค้า วางแผนการขายการขาย ให้มีประสิทธิภาพ ติดต่อและติดตามจนสามารถปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมาย
- ติดตามดูแลลูกค้าหลังการขาย
- ประสานงานการจัดเตรียมและส่งมอบสินค้าหรือบริการ ให้เรียบร้อยตามใบสั่งซื้อลูกค้า
- จัดเต
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 04/02/2563

เลขที่ประกาศ : 127347

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าบัญชี / พนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าบัญชี / พนักงานบัญชี

งานต่างประเทศ : เงินเดือน 12000-20000 , พิจารณาตามป

งานต่างประเทศ : 12000-20000 , พิจารณาตามป สมุทรปราการ บางพลี
ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน-จ่ายเงิน
– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติ ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
– จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภง.30) - รายงานภาษีขาย
– จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค
– ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็ค
– จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
– บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
– จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 27/01/2563
เลขที่ประกาศ : 124413

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ

งานต่างประเทศ : เงินเดือน ตามตกลง

งานต่างประเทศ : ตามตกลง สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์
โต้ตอบจดหมายติดต่องานระหว่างประเทศ เสนอราคางานต่างประเทศ ล่าม
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 13/01/2563

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ