สมุทรปราการหางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมุทรปราการหางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

เลขที่ประกาศ : 004886

พนักงานขาย ( กรุงเทพมหานคร )

พนักงานขาย ( กรุงเทพมหานคร )

งานประจำ : เงินเดือน 12,500 (ผ่านทดลองงานปรับ1,000บาท)+ค่าคอม+Incentive

สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
1. นำเสนอขายส่ง สินค้าตามศูนย์ไอที ห้างสรรพสินค้า และร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์เคส ( Case ) คอมพิวเตอร์เพาเวอร์ซัพพลาย ( Power Supply ) และ Accessories ของคอมพิวเตอร์ ภายใต้ยี่ห้อ Gview Chila San และ Gentec
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004887

พนักงานขาย สมุทรปราการ

พนักงานขาย สมุทรปราการ

งานประจำ : เงินเดือน 12,500 (ผ่านทดลองงานปรับ 1000 บาท)+ค่าคอม+incentiv

สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
1. นำเสนอขายส่ง สินค้า ตามศูนย์ไอที ห้างฯ และร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไอที ต่างๆ ได้แก่ คอมพิเตอร์เคส (Case) คอมพิวเตอร์ เพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) และ อุปกรณ์เกมส์เมอร์ ภายใต้ยี่ห้อ Gview Chila และ Gentec


หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004888

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินด้านจ่าย(AP) สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินด้านจ่าย(AP) สมุทรปราการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,500 - 18,500

สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
1.งานบัญชีเจ้าหนี้ จัดทำใบสำคัญจ่าย และเช็ค
2.ดูแลและควบคุมเงินสดย่อย
3.ทำภาษี ภงด.3 ภงด.53 ภพ.30 และภพ.36 ( ยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต )
4.เคลียร์เงินทดรองจ่าย
5.สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004889

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
1. กระทบยอดบัญชีตามงบทดรอง เพื่อปิดงบการเงิน
2. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง
3. งานด้านบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004885

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินรับ (AR)

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินรับ (AR)

งานประจำ : เงินเดือน 15,500 -18,500

สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
1. ติดตามการวางบิล การรับเช็ค การโอนเงิน จากลูกค้า
2. เปิดใบเสร็จรับเงิน การตัดรับชำระหนี้
3. นำเช็คและเงินสดฝากเข้าบัญชีธนาคาร
4. จัดทำรายการลูกหนี้คงค้าง และวิเคราะห์ลูกหนี้เกินกำหนดเพื่อตัดวงเงิน
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขาย พนักงานส่งเอกสาร ลูกค้าของบริษัทฯ และสาขาย่อย
6.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
7. และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005668

เภสัชกร Full time / part time จำนวนมาก ( รพ.จุฬารัตน์ 3,9,11, จุฬารัตน์ 304 ปราจีนบุรี ระยอง ด่วน!! )

เภสัชกร Full time / part time จำนวนมาก ( รพ.จุฬารัตน์ 3,9,11, จุฬารัตน์ 304 ปราจีนบุรี ระยอง ด่วน!! )

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง

สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
- ตรวจเช็คความถูกต้องของยาและเวชภัณฑ์ระหว่างรับเข้าและการจัดเก็บก่อนส่งมอบแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการ
- บันทึกสถิติและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน
- ให้คำแนะนำและปรึกษาการใช้ยากับผู้ป่วยและผู้รับบริการ
- เช็คความพร้อมในการทำงานจาก Check list ต่างๆ และอัตรากำลังคนในการทำงานให้เพียงพอ
- งานอื่น ๆที่ได้รับหมอบหมายจาก ผู้จัดการแผนกเภสัชกรรมหางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006693

พยาบาลวิชาชีพ ER,WARD ,OPD ,OR,ห้องคลอด Cath Lab, ICU , N-ICU , CCU,วิสัญญี,พยาบาลคัดกรอง ( รพ.จุฬารัตน์ 3,9,11,1,ชลเวช,(จุฬารัตน์ 304 ปราจีน)ระยอง ด่วน)

พยาบาลวิชาชีพ ER,WARD ,OPD ,OR,ห้องคลอด Cath Lab, ICU , N-ICU , CCU,วิสัญญี,พยาบาลคัดกรอง ( รพ.จุฬารัตน์ 3,9,11,1,ชลเวช,(จุฬารัตน์ 304 ปราจีน)ระยอง ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง

สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
- ให้คำแนะนำญาติและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ตามความเห็นแพทย์
- ให้การพยาบาลผู้ป่วยตามหลักตามวิชา และปรึกษาแพทย์เมื่อมีเหตุการณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ
- ให้การรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022156

พนักงานขาย (เซลล์แมน)

พนักงานขาย (เซลล์แมน)

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน+ค่าcommission

สมุทรปราการ
ติดต่อประสานงานดูแลลูกค้าของบริษัทฯ
และหาลูกค้าเพิ่ม
(มีเบี้ยเลี้ยง+ค่าที่พัก เมื่อออกหาลูกค้าต่างจังหวัด)

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022155

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ด่วนมาก

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรปราการ
-ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในโรงงานทั้งหมด
-ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงาน
-ตรวจเช็คการเข้า/ออก ของลูกค้าและพนักงาน
-เปิดประตูเข้า/ออก

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022306

ช่างไฟฟ้า(ด่วน)

ช่างไฟฟ้า(ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรปราการ
ดูแลระบบไฟในโรงงานและเครื่องจักรในไลท์การผลิต
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022412

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป/ตามตกลง

สมุทรปราการ
ดูแลงานที่เกี่ยวกับฝ่ายจัดซื้อ
เปิด OP สั่งซื้อสินค้า
ติดตามงานที่สั่งซื้อที่เข้าตามเวลา
รับใบ PR จากแต่ละแผนกที่สั่งซื้ออุปกรณ์
และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022905

เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์

เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรปราการ
ดูกล้องวงจรปิดตรวจเช็คการขึ้นสินค้าประจำวัน
พร้อมรายงานฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022906

ช่างแม่พิมพ์ (ด่วน)

ช่างแม่พิมพ์ (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรปราการ
ซ่อมสร้างแม่พิมพ์ เปลี่ยนพิมพ์
และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022153

เจ้าหน้าที่ฝายบุคคล

เจ้าหน้าที่ฝายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 10000 ขึ้นไปหรือตามตกลง

สมุทรปราการ
รับผิดชอบงานบุคคลโดยทั่วไป ตรวจสอบการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน รวมถึงวางแผนกำลังคนและจัดวางกำลังคนในการผลิต
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022154

QC พนักงานควบคุมคุณภาพการผลิต

QC พนักงานควบคุมคุณภาพการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรปราการ
ควบคุมคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ ชั่งท่อให้ได้เกณฑ์ตามมาตราฐานที่กำหนด
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022900

พนักงานฝ่ายผลิต (ด่วนมาก)

พนักงานฝ่ายผลิต (ด่วนมาก)

งานประจำ : เงินเดือน 310 บาท/วัน ไม่รวมOT

สมุทรปราการ
ตรวจสอบและคัดเลือกคุณภาพท่อ พีวีซี ที่ผลิตออกจากเครื่องผลิตท่อ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022903

ช่างกลึง

ช่างกลึง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรปราการ
กลึงชิ้นงานและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022904

ช่างฟิตเครื่องจักร

ช่างฟิตเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรปราการ
ดูแล/ซ่อมเครื่องจักร ประกอบเครื่องจักร โมดีไฟเครื่องจักร
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014291

พนักงานแผนกอุปกรณ์ (ด่วน)

พนักงานแผนกอุปกรณ์ (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สมุทรปราการ
ตัดแต่งอุปกรณ์ต่อท่อ PVC ให้มีความสวยงามตามาตรฐาน และสามารถควบคุมเครื่องผสมวัตถุดิบสำหรับผลิตอุปกรณ์ต่อท่อ PVC ได้
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022303

สนับสนุนขาย

สนับสนุนขาย

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป/ตามตกลง

สมุทรปราการ
คีร์เอกสารเกี่ยวสต็อคสินค้า และมีการติดต่อกับลูกค้าบ้างและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 22 วันที่ผ่านมา

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ