jobin4.com สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

เลขที่ประกาศ : 005657
เลขที่ประกาศ : 005667
เลขที่ประกาศ : 000001

งานประจำ ตามตกลง

บางพลี ราชาเทวะ

เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน(Admission)จุฬารัตน์ ชลเวช(ชลบุรี) , จุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ (ด่วน)

เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน(Admission)จุฬารัตน์ ชลเวช(ชลบุรี) , จุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ (ด่วน)

- ทำเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.รถยนต์ , ประกัยภัย , ประกันชีวิต
- ทำงานด้านเอกสารให้ผู้ป่วยในการนอนโรงพยาบาล

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 005669

งานประจำ ตามตกลง

บางพลี ราชาเทวะ

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (ชาย) ด่วน!!( โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต และจุฬารตน์ ระยอง )

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (ชาย) ด่วน!!( โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต และจุฬารตน์ ระยอง )

- ดูแลหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทุกระบบของโรงพยาบาล และลานจอดรถของโรงพยาบาลรวมถึงหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและช่างที่มาจากภายนอก
-ดูแลงานด้านโครงสร้างอาคารให้ถูกต้องตามมาตรฐานของกฎหมาย ควบคุมอาคารโรงพยาบาล หรือรู้งานด้านคุณภาพ ISO ,HA,JCI
- รับคำสั่งตามที่ได้รับมอบหมายของผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 006712

งานประจำ เงินเดือนตามตกลง

บางพลี ราชาเทวะ

พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพแผนกอุบัติและฉุกเฉิน/ผู้ป่วยหนัก/ห้องผ่าตัดฯ/ผู้ป่วยหนัก/WARD/ผู้ป่วยนอก/แผนก Supply / แผนก X-Ray/แผนกกายภาพบำบัด ชลเวช ( จุฬารัตน์สาขา 1, 3 ,11 ,ชลเวช(ชลบุรี),จุฬารัตน์ 304 ปราจี

พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพแผนกอุบัติและฉุกเฉิน/ผู้ป่วยหนัก/ห้องผ่าตัดฯ/ผู้ป่วยหนัก/WARD/ผู้ป่วยนอก/แผนก Supply / แผนก X-Ray/แผนกกายภาพบำบัด ชลเวช ( จุฬารัตน์สาขา 1, 3 ,11 ,ชลเวช(ชลบุรี),จุฬารัตน์ 304 ปราจี

- ช่วยแพทย์ในห้องตรวจขณะแพทย์ทำการรักษา
- ดูแลและทำความสะอาดวัสดุและเวชภัณฑ์ต่างๆ
- ส่งของและแลกของ Supply
- ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 013309

งานประจำ ตามโครงสร้าง

บางพลี ราชาเทวะ

เจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช(ชลบุรี)

เจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช(ชลบุรี)

เจ้าหน้าที่ขับรถธุรการ
-ขับรถไปตามสถานที่ต่างๆตามใบจ่ายงาน ขับรถพาผู้บริหารไปประชุม

เจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล
-ให้การบริการด้านการขับรถพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องและปลอดภัย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 013312

งานประจำ ตามตกลง

บางพลี ราชาเทวะ

ผู้ช่วยเภสัชกร ด่วนมาก!! โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 ปราจีน , โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยเภสัชกร ด่วนมาก!! โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 ปราจีน , โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

- ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ช่วยจัดยาตามคำสั่งแพทย์และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดพิมพ์งานและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 013313

งานประจำ ตามตกลง

บางพลี ราชาเทวะ

ผู้ช่วยนักกายภาพ (จุฬารัตน์ ชลเวช ,จุฬารัตน์ 304 ปราจีน )

ผู้ช่วยนักกายภาพ (จุฬารัตน์ ชลเวช ,จุฬารัตน์ 304 ปราจีน )

ปฏิบัติงานด้านฟื้นฟูสภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ดูแล ฟื้นฟู สภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ในการทำกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติ โดยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดหรือการออกท่าทางกายบริหารตามวิธีการ แบบอย่างทางวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 013314
เลขที่ประกาศ : 013300

งานประจำ ตามโครงสร้างโรงพยาบาล

บางพลี ราชาเทวะ

นักกิจกรรมบำบัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นักกิจกรรมบำบัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจกรรมบำบัด โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการช่วยรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและผู้รับบริการที่มีความบกพร่องหรือความพิการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ พฤติกรรมหรือการเรียนรู้ในกลุ่มโรคทางระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก น้ำร้อนลวก และไฟไหม้ ระบบหัวใจและหลอดเลือด อาชีวเวชศาสตร์ การฝึกกลืน การฟื้นฟูกิจกรรมของมือและแขนที่อ่อนแรง เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการหรือการเรียนรู้ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุ ฯลฯ การส่งเสริมให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆในช
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 013305

งานประจำ รายได้รวม 1x,xxx ขึ้นไป

บางพลี ราชาเทวะ

เจ้าหน้าที่เสริ์ฟอาหารผู้ป่วย รพ.จุฬารัตน์ ระยอง

เจ้าหน้าที่เสริ์ฟอาหารผู้ป่วย รพ.จุฬารัตน์ ระยอง

เสริ์ฟอาหารให้แก่ผู้ป่วย
ทำความสะอาดภาชนะต่างๆ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 013307

งานประจำ 10,xxx ขึ้นไป

บางพลี ราชาเทวะ

หัวหน้าหน่วยขาย แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพฯ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3อินเตอร์)

หัวหน้าหน่วยขาย แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพฯ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3อินเตอร์)

วางแผนการตลาด
นำเสนอขายโปรมแกรมการตรวจสุขภาพตามเป้าที่กำหนด
สรุปรายงานผลการขาย
และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 032014
เลขที่ประกาศ : 034210

งานประจำ ตามตกลง

เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์

ซุปเปอร์ไวเซอร์

ซุปเปอร์ไวเซอร์

ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ประสานงานฝ่ายผลิตกับฝ่ายออกแบบ วางแผนการผลิต ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามสเป็คและตามกำหนดเวลา
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 034211

งานประจำ ตามความสามารถ 15000-250000

เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์

ช่างประกอบขึ้นรูปงานสแตนเลส

ช่างประกอบขึ้นรูปงานสแตนเลส

ประกอบขึ้นรูปงานสเตนเลสโครงสร้าง ส่วนประกอบเครื่องจักร และงานสเตนเลสทั่วไป
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 034212

งานประจำ ตามตกลง

เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์

วิศวกรออกแบบเครื่องกล

วิศวกรออกแบบเครื่องกล

ออกแบบ เขียนแบบงานเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่และงานวิศวกรรมทั่วไป ตามความต้องการของลูกค้าหรือหัวหน้างาน ไม่เป็นงานยินดีสอนให้

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 034203

งานประจำ ตามตกลง ไม่เกิน 30000

เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

ออกแบบขุดคอนโทรเครื่องจักรที่ผลิต
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 034204

งานประจำ ตามความสามารถ หรือตามตกลง

เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์

ช่างไฟฟ้าโรงงาน

ช่างไฟฟ้าโรงงาน

ตรวจเช็คแก้ไขวงจรคอลโทรลเครื่องจักร และประกอบตู้คอลโทรลเครื่องจักร ตามที่วิศวกรออกแบบวงจร
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 034205

งานประจำ 15000-20000 บาท

เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์

ช่างเชื่อมอาร์ก้อน

ช่างเชื่อมอาร์ก้อน

เชื่อมชิ้นงานสเตนเลส และโครงสร้างเครื่องจักรที่ผลิต
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 034206

งานประจำ 300/วัน

เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์

เด็กฝึกงานช่าง

เด็กฝึกงานช่าง

ฝึกหัดงานช่างทั่วไปเช่น ช่างเชิ่อม ช่างประกอบ ช่างกลึง ช่างมิลลิ่ง
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ