สงขลา หาดใหญ่ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา หาดใหญ่ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา หาดใหญ่ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา หาดใหญ่ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164233 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 126482

ตำแหน่งงานว่างSale Engineer ( Chemical) กรุงเทพ

ตำแหน่งงานว่างSale Engineer ( Chemical) กรุงเทพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- นำเสนอขายสารเคมีสี Pigment ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
- ทำรายงานสรุปยอดขายประจำเดือน ประจำสัปดาห์
- วางบิล ตามเรื่องการเก็บเงิน จากลูกค้า
- ทำรายงานสรุป Trip Plan Report, Customer report

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126483

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสนามหญ้าเทียม (ทำงานกะเย็น-กลางคืน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสนามหญ้าเทียม (ทำงานกะเย็น-กลางคืน)

งานประจำ : เงินเดือน 9000++

งานประจำ : 9000++ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
1.จำหน่ายอาหาร-เครืื่องดื่ม เก็บค่าเช่าสนาม ค่าเช่าอุปกรณ์ เบิกจ่ายอุปกรณ์
2.ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์สนาม ทั้งจำนวนและสภาพ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ
3.ทำความสะอาดสนาม รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ โต๊เก้าอี้ ห้องทำงาน ให้พร้อมใช้งาน
4.ทำบัญชีรายวัน เก็บเงิน ทำรายสรุปซื้อ-ขาย สรุปสินค้าคงคลัง
5.นำเสนอขายสินค้าและบริการของสนาม
6.สรุปรายงาน รายรับ รายจ่าย การขาย สต๊อคสินค้า
7.อบรมพนักงานใหม่
8. ทำหน้าที่ทดแทนพนักงานคนอื่นๆได้
9. ทำงานระบบ Pos
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126484

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ทำงานกะเย็น-กลางคืน)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ทำงานกะเย็น-กลางคืน)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
1.ดูแลพื้นที่ภายใน-ภายนอก สนามให้อยู่ในความเรียบร้อย เป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบของบริษัท
2.ดูแล อบรม ฝึกสอน ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่่ตามคำอธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบ (JOB Description) และ ข้อตกลง 5 ส
3.ทำบัญชี สรุปรายงานซื้อ-ขาย การเช่าสนาม อาหารและเครื่องดื่ม สรุปรายงานสินค้าคงคลัง
4.นำเสนอขายสินค้าและบริการของสนาม เช่น การเช่าชั่วโมงสนาม เครื่องดื่ม โปรโมชั่น เป็นต้น
5.ดูแลเรื่องงานซ่อมบำรุง น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ งานดูแลสวน ความเรียบร้อยของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในสนาม
6.ทำห
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126485

ตำแหน่งงานว่างSale Engineer (รถ โฟร์คลิฟท์)

ตำแหน่งงานว่างSale Engineer (รถ โฟร์คลิฟท์)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
-ตัวแทนจำหน่ายรถ Forklift CAT (NEW)
-ตัวแทนจำหน่ายรถ Forklifts มือ 2 นำเข้าจากญี่ปุ่น และยุโรป
-จำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมเช่น Hand Pallet, Stracker (GETECE)
-นำเสนอบริการงานเช่ารถ Forklifts รายวัน รายเดือน รายปี
-บริการหลังการขาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126486

ตำแหน่งงานว่างช่างโฟร์คลิฟท์ (15,xxx ++)

ตำแหน่งงานว่างช่างโฟร์คลิฟท์ (15,xxx ++)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- ซ่อมบำรุงรถฟอล์กลิฟต์ผลิตจากประเทศ ญี่ปุ่น จีน ทั้งในสำนักงาน โรงซ่อม และนอกสถานที่ (Mobile Service)
- ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบก๊าซสำหรับรถฟอล์กลิฟต์
- บำรุงรักษา เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน รถฟอล์กลิฟต์ของบริษัท และของลูกค้า
- ซ่อมบำรุงโฟร์คลิฟท์ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
- ทำ PM รถลูกค้าตามรอบเวลาที่กำหนดไว้
- ทำตาราง บันทึกรายงานการซ่อมบำรุง และการให้บริการ
- ฝึกอบรมการใช้งานให้กับลูกค้า

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126487

ตำแหน่งงานว่างSale Executive

ตำแหน่งงานว่างSale Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามศักยภาพ

งานประจำ : ตามศักยภาพ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการใช้งานผลิตภัณฑ์พร้อมบริการหลังการขายให้กับลูกค้า
- เป็นสื่อกลางในการประสานงานเรื่องต่างๆระหว่างองค์กรและลูกค้า
- นำเสนอภาพลักษณ์ จุดเด่น จุดขาย ขององค์กร และ แบรนด์
- สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและลูกค้า
- นำเสนอราคา Brochure และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
- วางแผนการขาย การนัดหมายลูกค้า ทำ Sale Report รายงานสรุปยอดขาย รายงานสรุปผลการทำงาน และดูแลเรื่องการบริการหลังการขาย
- ดูแลรักษายอดขายตามที่เป้าหมายของบริษัทได้ตั้งไว้
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 126488

ตำแหน่งงานว่างWeb Application Programmer

ตำแหน่งงานว่างWeb Application Programmer

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
เขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อทำงานบนเว็บ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126489

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อมโลหะ

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อมโลหะ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
งานเชื่อมโลหะโครงสร้าง โลหะตามแบบ งานขึ้นโครง ต่อเติม ซ่อมแซมต่างๆที่เกี่ยวกับโลหะ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126490

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT (ภาคใต้)

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT (ภาคใต้)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT ภาคใต้และ ประเทศมาเลเซีย
- บริการหลังการขายให้กับลูกค้า
- เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการใช้งานผลิตภัณฑ์พร้อมบริการหลังการขายให้กับลูกค้า
- เป็นสื่อกลางในการประสานงานเรื่องต่างๆระหว่างองค์กรและลูกค้า
- นำเสนอภาพลักษณ์ จุดเด่น จุดขาย ขององค์กร และ แบรนด์
- สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและลูกค้า
- นำเสนอราคา Brochure และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
- วางแผนการขาย การนัดหมายลูกค้า ทำ Sale Report รายงานสรุปยอดขาย รายงานสรุปผลการทำงาน และดูแลเรื่องการบริก
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126491

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน 7-11

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน 7-11

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- นำเสนอขายสินค้า นำเสนอโปรโมชั่น ในร้านสะดวกซื้อ 7-11
- สั่งซื้อสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ 7-11
- จัดเรียงสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ 7-11
- ทำความสะอาดร้าน จัดระเบียบร้านค้าโดยยึดถือมาตรฐานของร้านและ 5 ส
- ควบคุมสินค้าคงคลัง
- ดูแลเครื่อง Post ลงรายงานสินค้า stock
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126492

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- ต้อนรับลูกค้า
- นำเสนอขายสินค้าและบริการของหน้าร้าน
- ประสานงานด้านเอกสารระหว่างลูกค้ากับบริษัท
- จัดรับรถ จัดคิวรถ โทรนัดหมาย จัดส่งรถ
- ขับรถ Service ลูกค้า
- อัพเดทข้อมูลลูกค้า ประวัติ เบอร์โทรศัพท์ ภาพรถ เป็นต้น
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126493

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- วางแผนการตลาดให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้
- ทำการตลาด Online ผ่านช่องทาง Facebook, Line, Website
- ประสานงานระหว่างลูกค้าและองค์กร
- ประสานงานด้านสื่อการตลาด Online และ Offline
- ออกแบบ จัดทำสื่อทางการตลาด
- จัดทำ อัพเดท ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และบริการ
- จัดการและประสานงานการออก Event Marketing งานทางด้านต่างๆ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 126495

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้ารถยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้ารถยนต์

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริท

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริท สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- ติดตั้งระบบจอ LED ในงาน Event และตามสถานที่ต่างๆ
- ออกแบบพื้นที่ติดตั้งจอภาพ
- ซ่อมบำรุงจอภาพ LED
- ติดตั้งสายไฟ สาย TV ให้กับจอภาพ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126496

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 7,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 7,000 ขึ้นไป สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- ทำงานบ้านทั่วไป เช่น ทำความสะอาด จัดของ เลี้ยงสุนัข ซักผ้า รีดผ้า และอื่นๆ
- จ่ายตลาด
- ทำกับข้าว

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126497

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการทั่วไป (General Manager)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการทั่วไป (General Manager)

งานประจำ : เงินเดือน 40,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 40,000 ขึ้นไป สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล งานทั้งหมดของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ควบคุมดูแลการทำงาน ความประพฤติ ให้คำปรึกษา อบรมพนักงาน เป็นผู้นำ ว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษ พนักงานตามกฏระเบียบของบริษัท และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ดูแลเรื่องการรับสมัคร และการลาออกของพนักงาน
- ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆของพนักงานเช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าประกัน เป็นต้น
- ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาระหว่างองค์กร กับลูกค้า
- ดูแลในเรื่องการตั้งราคา การขาย การเคลม การสั่งซื้อวัตถุดิบ
- ควบคุ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126498

ตำแหน่งงานว่างพนักงานร้านกาแฟ AMAZON

ตำแหน่งงานว่างพนักงานร้านกาแฟ AMAZON

งานประจำ : เงินเดือน ตามแต่ตกลง

งานประจำ : ตามแต่ตกลง สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
ทำหน้าที่ในการชงกาแฟ เสิร์ฟ และบริการลูกค้าในร้านกาแฟ AMEZON
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126499

ตำแหน่งงานว่างSale Engineer (IT)

ตำแหน่งงานว่างSale Engineer (IT)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ GPS, อุปกรณ์ RFID, Mobile Phone, Software
- ให้บริการหลังการขาย
- เป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้ากับบริษัทในด้านการสื่อสาร
- นำเสนอข้อมูลสินค้า ราคา, เอกสาร Brochure, เอกสารต่างๆให้กับลูกค้า
- วางแผนการขาย, sale report, trip plan, trip report, etc.
- อบรมให้ความรู้ลูกค้า พนักงาน
- ประสานกับฝ่ายการตลาดและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการขยายตลาด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126500

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายอาหาร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายอาหาร

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานนอกเวลา : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- ล้างสี ดูดฝุ่น ลงน้ำยาโฟม ล้าง อัด ฉีด รถยนต์ ด้วยมาตรฐานของบริษัท คลีนพาวเวอร์
- ล้างล้อรถ ล้อแมกก์ ลงน้ำยาทาล้อดำ น้ำยาล้างห้องเครื่อง ลงน้ำยาเคลือบเบาะ คอนโซล น้ำยาเช็ดกระจก
- ซักเบาะ พรม ลงย้ำยาทำความสะอาดเครื่องหนัง
- ขัดเคลือบสีรถยนต์ ลงน้ำยาเคลือบ
- ทดสอบความสะอาด
- ทำเอกสารการรับ-ส่งรถยนต์
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 126501

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์รถบรรทุก,รถ Bus

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์รถบรรทุก,รถ Bus

งานนอกเวลา : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานนอกเวลา : 15,000 ขึ้นไป สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- ถอดประกอบเครื่องยนต์รถบรรทุก, รถฺ Bus
- ซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุก รถ Bus
- ติดตั้งระบบก๊าซ NGV สำหรับรถบรรทุก
- ปรับจูนระบบก๊าซสำหรับรถบรรทุก
- ขับรถ Test ระบบ
- ซ่อมบำรุงระบบก๊าซ NGV

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126502

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

งานนอกเวลา : เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป

งานนอกเวลา : 10,000 ขึ้นไป สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง
- ซ่อมเครื่องยนต์รถเบนซิน ดีเซล
- ติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ NGV
- ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ก๊าซ NGV
- ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องยนต์

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา