สงขลา รัตภูมิ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา รัตภูมิ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา รัตภูมิ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา รัตภูมิ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164233 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 102181

ตำแหน่งงานว่างPacking Executive

ตำแหน่งงานว่างPacking Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
Manage all Packing operation which includes proper feedback to management
Manage all gloves are stored in good condition.
Manage all gloves in are stored in good condition.
Ensure that quality of gloves are pack to customer’s requirement and satisfaction.
Ensure that proper usage of materials consumed by the Packing department.
To accurately generate reports and maintaining records.
To train packing staff on the job function.

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128862

ตำแหน่งงานว่างMaintenance Manager

ตำแหน่งงานว่างMaintenance Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
Maintenance and Improvement Machine in plant.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139979

ตำแหน่งงานว่างWarehouse Executive

ตำแหน่งงานว่างWarehouse Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
Ensure the received, issue, storage and loading finished goods ans materials are done correctly in accordance company policies and procedures
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 147945

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (New Plant)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (New Plant)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
1. ดูแลระบบความปลอดภัยในการทำงานของโรงงาน
2. ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับคนงาน
3. จัดทำรายงานตามที่หน่วยงานราชการกำหนด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153119

ตำแหน่งงานว่างPacking Manager

ตำแหน่งงานว่างPacking Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
To manage and responsible for overall functions in Packing
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153120

ตำแหน่งงานว่างShipping and Logistics Manager

ตำแหน่งงานว่างShipping and Logistics Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
Planning the shipping a according to the agreement of operation team, convey all necessary information from sale team to the operation team, provide the information to sale team according to agreement from operation team.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 153121

ตำแหน่งงานว่างProduction Manager

ตำแหน่งงานว่างProduction Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
• To lead, control and consult for immediate subordinate.
• To control dipping process, Trouble shooting, output, manpower.
• To control and minimize the costing.
• To develop, follow up decision system.
• To propose the method and/or system to the senior for improve the company

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153123

ตำแหน่งงานว่างCompound Manager

ตำแหน่งงานว่างCompound Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
To be responsible for manage particularly the compound and former to fully utilized for the research and development of the quality improvement, to achieving maximum quality and target cost efficiency.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153127

ตำแหน่งงานว่างQA/QC Executive

ตำแหน่งงานว่างQA/QC Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
To be responsible for all the daily activities and data analysis at QA In-process and QA Pre-Shipment or related to achieve the department goal and company goal.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153130

ตำแหน่งงานว่างR&D Executive

ตำแหน่งงานว่างR&D Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
Research and development for new materials, for quality improvement and cost reduction purposes
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153131

ตำแหน่งงานว่างInfrastructure Executive

ตำแหน่งงานว่างInfrastructure Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
Support to Head of Section for responsibility are to project, planning of maintenance and take care all mechanism in Section
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153132

ตำแหน่งงานว่างTOH Executive

ตำแหน่งงานว่างTOH Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
ดูแลระบบ Thermal Oil Heater ทั้งระบบ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 153134

ตำแหน่งงานว่างProcess Manager

ตำแหน่งงานว่างProcess Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
In charge and responsible for an overall technical support providing to manufacturing in achieving consistently highest quality and cost effective product at MMT.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138592

ตำแหน่งงานว่างFormer Supervisor

ตำแหน่งงานว่างFormer Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
To manage the day to day the former section within established standards. To pursue cost reduction methods with improved quality to increase operating margins.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 155214

ตำแหน่งงานว่างHR Officer แรงงานสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างHR Officer แรงงานสัมพันธ์

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
1.แรงงานสัมพันธิ์
2.ดูแลงานด้านระเบียบ
วินัย และกฎหมายแรงงาน
3.กิจกรรมภายใน-
ภายนอก บริษัทฯ
และงานชุมชนสัมพันธ์
4.บอร์ดประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนนอกบริษัทฯ


หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 156875

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ต่างด้าว)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ต่างด้าว)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
ดูแลรับผิดชอบงานด้านการสารสารแรงงานต่างด้าว (พม่า)
ดูแลกฎระเบียบบริษัทฯ
ดูแลงานกิจกรรมภายในภายนอกบริษัทฯ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 111943

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
Person will oversee measurement and control costs of all manufacturing, material and labor expenses; conduct performance management and help in the overall planning process; help set prices for labor and material; and determine inventory valuation.
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111948

ตำแหน่งงานว่างAdmin Officer

ตำแหน่งงานว่างAdmin Officer

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
รับผิดชอบงานด้านเอกสาร,ของบริษัท
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 153257

ตำแหน่งงานว่างHR Manager

ตำแหน่งงานว่างHR Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
ดูแล ควบคุมงานในฝ่าย HR ทั้งหมด ด้าน สรรหา คัดเลือก สวัสดิการพนักงาน ค่าจ้างเงินดือน ฝึกอบรม และงานที่ผู้บริหารมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153129

ตำแหน่งงานว่างTOH Manager

ตำแหน่งงานว่างTOH Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
The main objective of plant and equipment assistant maintenance manager is to ensure that plant facilities and equipment, specifically dipping lines and thermal oil heaters are always in good order, good working conditions and well-main

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา