สงขลา จะนะ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา จะนะ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา จะนะ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา จะนะ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164233 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 106900

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกัน

งานประจำ : ตามตกลงกัน สงขลา จะนะ นาทับ
1.จัดทำและคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนขายสินค้า
2.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 106902

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1 เตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวอย่างประจำวันและตัวอย่างเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
2.เตรียมความพร้อมในการศึกษา Shelf life
3. ควบคุมการชั่ง Premix ประจำวัน
4. ควบคุมการทำงานและ Training ของพนักงานในหน่วยงาน Premix และหน่วยงานการเตรียมตัวอย่าง

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 106905

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ QC Packing

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ QC Packing

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
- ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการผลิต ขูดสะอาด/บรรจุ/ปล่อยกระป๋อง
- ทวนสอบการเตรียม Media
- ทวนสอบการชั่งสาร Premix
- ทวนสอบเครื่องชั่งที่ใช้ในไลน์ผลิต
- ทวนสอบกระป๋องเปล่าที่จะเข้าสู่ไลน์ผลิต
- ทวนสอบการ Inkjet Code ที่ฝาและก้นกระป๋อง
- ทวนสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ก่อนการใช้งาน
- ทวนสอบจุด CCP ส่วนงาน Frozen Loin และบรรจุ
- ตรวจสอบ GMP Frozen Loin/ขูดสะอาด/บรรจุ/ปล่อยกระป๋อง
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 106906

ตำแหน่งงานว่างSales Supervisor

ตำแหน่งงานว่างSales Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
รับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในโรงงาน ภายหลังจากการยืนยันการขาย จนถึงการแจ้งรายละเอียดการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 106907

ตำแหน่งงานว่างช่างซีมเมอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างซีมเมอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
-บำรุงรักษาเครื่องซีมเมอร์และปรับตั้งเครื่องให้มีความพร้อมในการผลิต
-เฝ้าระวังและซ่อมแซมเมื่อเกิดปัญหาของเครื่องจักร
-สรุปปัญหาเครื่องจักรและปัญหาการซ่อมแซมเครื่องซีมเมอร์แต่ละรายการ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 106908

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ QC.SEAMER

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ QC.SEAMER

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1. สอบเทียบเครื่องมือก่อนการใช้งานประจำวัน
2. ตรวจสอบ Visual Seam Defects และ Seam Tear Down
3. ตรวจ GMP, เครื่องแก้ว
4. จัดทำรายงาน
5. ออก NCR กรณีเกิดปัญหาเบี่ยงเบนและแจ้งปัญหาให้หัวหน้ารับทราบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 118272

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประเมิน งานทั่วไป ประจำสำนักงานใหญ่

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประเมิน งานทั่วไป ประจำสำนักงานใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
รายละเอียดงาน
-ดำเนินการซ่อมแซม-ซ่อมสร้างตามใบสั่งงานหรือคำสั่งผู้บังคับบัญชาได้
-รายงานและสรุปปัญหางานซ่อม/งานสร้างแต่ละรายการ
-ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง/เรื้อรัง
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 140050

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกQC

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกQC

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์และมาตรฐานการตรวจของหน่วยงาน
2. จัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและสื่อสารภายในหน่วยงาน
3. ควบคุมติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
4. ควบคุม NC ในพื้นที่รับผิดชอบ
5. แก้ไขปัญหาประสานงานกับหน่วยงานที่มีปัญหาทั้งภายในและภายนอกและปรับปรุงงาน
6. TRAINER ด้าน GMP
7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 147709

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยขูดสะอาด

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยขูดสะอาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1. เตรียมความพร้อมด้าน คน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และมาตรฐานการทำงาน
2. จัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในไลน์ที่รับผิดชอบ
3. ควบคุมและติดตามการทำงานในไลน์ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามเป้าหมาย
4. แก้ไขปัญหาในไลน์ผลิต เพื่อให้ไลน์ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
5. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
6. อบรมพนักงาน (OJT) เกี่ยวกับวิธีการทำงาน อบรมหัวหน้างาน พนักงาน ด้านเทคนิค และภาคปฎิบัติ
7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 148601

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา จะนะ นาทับ
วางแผนการส่งออก, วางแผนการผลิตรายเดือน รายสัปดาห์
ติดตามยอดการผลิต ยอดการส่งออก และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 155420

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยเอกสารส่งออก

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยเอกสารส่งออก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
- รับคำสั่งและแผนงานจากหัวหน้าแผนกเพื่อจัดการโหลดสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดจัดทำเอกสารส่งออกให้กับลูกค้า

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160235

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยจัดซื้อวัตถุดิบ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยจัดซื้อวัตถุดิบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา จะนะ นาทับ
-จัดทำเอกสารรายละเอียดภาษาอังกฤษ
-ไปโหลดปลาท่าเรือน้ำลึก
-งานนอกเหนือตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 152806

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกเจ้าหน้าที่่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกเจ้าหน้าที่่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1.รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.งานด้านกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
3.ด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148600

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา จะนะ นาทับ
ขับรถส่งเอกสาร / ส่งพนักงาน/ รับลูกค้าและผู้บริหาร
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146030

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่QA.OUT-GOING

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่QA.OUT-GOING

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1.ปฏิบัติงานถูกต้องตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย
2.สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัด อุปกรณ์อุปกรณ์ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง
3.ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปในขั้นตอนการปิดฉลากได้ตามมาตรฐาน และบันทึกผลการทวนสอบอย่างถูกต้อง
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 146029

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายสินค้า PC BA

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายสินค้า PC BA

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1. เตรียมความพร้อมด้าน คน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และมาตรฐานการทำงาน
2. จัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในไลน์ที่รับผิดชอบ
3. ควบคุมและติดตามการทำงานในไลน์ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามเป้าหมาย
4. แก้ไขปัญหาในไลน์ผลิต เพื่อให้ไลน์ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
5. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
6. อบรมพนักงาน (OJT) เกี่ยวกับวิธีการทำงาน
7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145495

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยส่งออก

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยส่งออก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา จะนะ นาทับ
-รับคำสั่งและแผนงานจากหัวหน้าแผนกเพื่อจัดการโหลดสินค้าให้ตรงตามเป้าหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145496

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกส่งออก

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกส่งออก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา จะนะ นาทับ
-.วางแผนงานเพื่อเตรียมการโหลดสินค้าส่งออกในแต่ละวัน
- วางแผนงานและควบคุมKPI ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 143191

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกรับวัตถุดิบ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกรับวัตถุดิบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา จะนะ นาทับ
รับปลา-ฟรีซ-จัดเก็บ-คัดขนาด-เบิกจ่าย ของวัตถุดิบ และควบคุมดูแลพนักงาน เตรียมความพร้อมของคนให้เหมาะกับงาน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142005

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา จะนะ นาทับ
1. วางแผนการผลิตและแผนการส่งออกประจำสัปดาห์
2. เตรียมความพร้อมในด้านส่วนประกอบการผลิตทุกด้านให้สอดคล้องกับ แผนการผลิตและแผนการส่งออก
3. ติดตามการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผน
4. แก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันและประจำสัปดาห์ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 เดือนที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา