สงขลา งานประจำ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา งานประจำ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา งานประจำ หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา งานประจำ หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164223 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 101484

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้ากะ (Supervisor) รับด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้ากะ (Supervisor) รับด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
- รับนโยบายคุณภาพและเป้าหมาย และนำไปบริหารและจัดการทีมให้ดำเนินการไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- วางแผนและจัดสรรกำลังคนให้มีตามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา
- บริหารและจัดการทีมงานให้เป็นไปตามกฏระเบียบข้อกำหนดและนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดอุบัติเหตุและของเสียที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102181

ตำแหน่งงานว่างPacking Executive

ตำแหน่งงานว่างPacking Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร
Manage all Packing operation which includes proper feedback to management
Manage all gloves are stored in good condition.
Manage all gloves in are stored in good condition.
Ensure that quality of gloves are pack to customer’s requirement and satisfaction.
Ensure that proper usage of materials consumed by the Packing department.
To accurately generate reports and maintaining records.
To train packing staff on the job function.

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102610

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานในส่วนของการขูดปลา ให้เป็นไปตามแผนการผลิต เพื่อให้ได้อัตราการขูดที่สูงสุด และ % RECOVERY ปลา


หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102653

ตำแหน่งงานว่างผู้ชำนาญการฝ่ายกฎหมาย

ตำแหน่งงานว่างผู้ชำนาญการฝ่ายกฎหมาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- รับผิดชอบงานด้านกฏหมายทั้งหมดในโรงงาน
- ร่างสัญญาที่เกี่ยวกับบริษัทเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- เสนอแนะ ให้คำปรึกษาประเด็นทางด้านกฏหมายและการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ
- จัดทำรายงานการประชุม
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104008

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมเครื่องจักร(ประจำโรงงานพุนพิน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมเครื่องจักร(ประจำโรงงานพุนพิน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108962

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเทรลเลอร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถเทรลเลอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
บริษัท หาดใหญ่ พี.เอ็ม จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งปูนซีเมนต์ผงในเขตภาคใต้
ต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายกิจการ ตลอดจนการเติบโตของบริษัท
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ขับรถเทรลเลอร์ขนส่งปูนซีเมนต์ผงให้กับลูกค้าในเขตภาคใต้
2. ตรวจสอบสภาพรถ ซ่อมบำรุงรักษารถเทรลเลอร์ กรณีพบความเสียหาย หรือ รถเสีย จะต้องแจ้งหัวหน้างานเพื่อแจ้งช่างซ่อมต่อไป
3. ดูแล รักษาความสะอาดของรถเทรลเลอร์ที่ขับ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 108968

ตำแหน่งงานว่างSale/เจ้าหน้าที่ขายคอนกรีต (พื้นที่หาดใหญ่-สงขลา)

ตำแหน่งงานว่างSale/เจ้าหน้าที่ขายคอนกรีต (พื้นที่หาดใหญ่-สงขลา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
นำเสนอขายสินค้า (คอนกรีตผสมเสร็จ) ดูแลลูกค้าเก่า เพิ่มปริมาณลูกค้าใหม่ ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและรักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110366

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (TRAINNING)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (TRAINNING)

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน

งานประจำ : รายวัน สงขลา
ทำงานที่แผนกโรงเลื่อย คัดไม้และแยกไม้ จัดเรียงตามขนาดฟุตและเกรดของไม้
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110385

ตำแหน่งงานว่างคนเลื่อยไม้ (ชุดโต๊ะ) 1. นายม้า 2.หางผ่า 3. คนซอย 4. หางซอย 5. คนเรียง

ตำแหน่งงานว่างคนเลื่อยไม้ (ชุดโต๊ะ) 1. นายม้า 2.หางผ่า 3. คนซอย 4. หางซอย 5. คนเรียง

งานประจำ : เงินเดือน เหมาตามฟุต

งานประจำ : เหมาตามฟุต สงขลา
เลื่อยไม้ยางพาราแปรรูป เลื่อยไม้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ,ปรับแก้ไขไม้ยางแปรรูปที่ไม่ได้มาตราฐาน
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110911

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต ประจำนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต ประจำนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง)

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรงเฉลี่ย 400 บา

งานประจำ : ค่าแรงเฉลี่ย 400 บา สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
ทำงานในฝ่ายผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย
จดบันทึกข้อมูลต่างๆ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111024

ตำแหน่งงานว่างSale Executive/Sale Engineer

ตำแหน่งงานว่างSale Executive/Sale Engineer

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
จัดการแผนการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท อีกทั้งเพิ่มปริมาณลูกค้าใหม่ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและรักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111799

ตำแหน่งงานว่างSales Executive

ตำแหน่งงานว่างSales Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
1. ประสานงานขาย และขายผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าใน
และต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
และแสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย

2. ทบทวนความต้องการ/ข้อกำหนดของลูกค้า และ Key cutomer order และเข้าระบบ และการจัดเก็บเอกสาร C/O อย่างเป็นระบบ

3. ติดตามการเก็บหนี้จากลูกค้า


หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 112329

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเชื้อเพลิง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเชื้อเพลิง

งานประจำ : เงินเดือน (รายวัน)

งานประจำ : (รายวัน) สงขลา
- ขับรถตัก
-ขับเคลนคีบไม้
-ขับรถบรรทุก 10 ล้อ
-และสามารถดูแลระบบลำเลียงเชื้อเพลิงตลอดจนเครื่องจักรในไลน์ผลิตได้
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 114306

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
1.วิเคราะห์กระบวนการ, รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
2.ปฏิบัติการตรวจสอบภาคสนาม
3.รายงานประเด็นการตรวจสอบที่พบและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร เพื่อการปรับปรุงการควบคุมภายในองค์กร
4.ตรวจติดตามการปฏิบัติการ, การแก้ไขต่อประเด็นการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการของผู้รับการตรวจสอบ

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116612

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำคลังสินค้า อ.พุนพิน จำนวนมาก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำคลังสินค้า อ.พุนพิน จำนวนมาก

งานประจำ : เงินเดือน 9,500 - 12,000

งานประจำ : 9,500 - 12,000 สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
ตำแหน่งที่เปิดรับ
1.Picking พนักงานนัดเรียงสินค้า
2.Receiving พนักงานตรวจรับสินค้า
3.Shipping พนักงานโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
4.RSU พนักงานคัดแยกตะกร้า
5.RT พนักงานขับรถโฟคลิฟต์ พนักงานขับรถยกสินค้า

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116631

ตำแหน่งงานว่างProject Supervisor (คลังสินค้า) ประจำ หาดใหญ่

ตำแหน่งงานว่างProject Supervisor (คลังสินค้า) ประจำ หาดใหญ่

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
- รับนโยบายคุณภาพและเป้าหมาย และนำไปบริหารและจัดการทีมให้ดำเนินการไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- วางแผนและจัดสรรกำลังคนให้มีตามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา
- บริหารและจัดการทีมงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อกำหนดและนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและหลักการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117934

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift Operator) ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift Operator) ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท

งานประจำ : 12,000 - 15,000 บาท สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
- ลำเลียงสินค้าตามรายการที่กำหนดด้วยหลักของความผลอดภัย
- ตรวจรับสินค้าและเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่กำหนดไว้
- ตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119516

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเลื่อยไม้ (หลายอัตรา)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเลื่อยไม้ (หลายอัตรา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามผลงาน

งานประจำ : ตามผลงาน สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- เลื่อยไม้ตามแผนของบริษัท
- มีประสบการณ์ และความชำนาญในการเลื่อยไม้
- นายม้า, หางผ่า, หางซอย, คิวซี
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 120390

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโม่ปูน (ประจำสาขาบางกล่ำ)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโม่ปูน (ประจำสาขาบางกล่ำ)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
หน้าที่รับผิดชอบ จัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้กับลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122239

ตำแหน่งงานว่างCustomer Supplychain Executive (Makro)

ตำแหน่งงานว่างCustomer Supplychain Executive (Makro)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน Customer Supply chain Makro ให้การดำเนินงานของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ได้คุณภาพ ตามนโยบายขององค์กร สามารถบริหารจัดการงานให้ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนด ร่วมแก้ปัญหากับฝ่ายอื่นด้วยความเข้าใจเชิงระบบโดยมีทัศนะคติเชิงบวกในการทำงานการสร้างความสัมพันธ์อันดีเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายองค์กร พัฒนาและปฏิบัติตนตามค่านิยมหาดทิพย์
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา