สงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา


เลขที่ประกาศ : 081086

ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายใน

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต และสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิต (GMP) ในขั้นตอนขูดสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน แผนการและคู่มือที่บริษัทได้กำหนดไว้
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 081071

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝ่ายวิจัยและพัฒนา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในเรื่อง วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ และปลอดภัยสอดคล้องกับข้อกำหนดและกฏหมาย และเป็นไปตามแผนงานหรือแนวทางที่กำหนด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 080920

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุงเครื่องกล ด่วน!!!

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุงเครื่องกล ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา หาดใหญ่ พะตง
- ควบคุมและวางแผนการปฎิบัติงานของช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (Boiler)
- วางแผน PM. และงานซ่อมบำรุงประจำเดือนของเครื่องจักรกลุ่ม Boiler Machine
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร (PM.ประจำวัน) และดูแลเครื่องครึ่งจักรสำคัญ เช่น Belt compressor, Blower, thermal oil System, Steam System, Hot oil pump, Hydraulic system, (Boiler Heater thermal oil).
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081118

พนักงานขายและสินเชื่อจำนำทะเบียน (สตูล-เมืองสตูล/ทุ่งหว้า/ท่าแพ/ควนโดน/ผัง 1)

พนักงานขายและสินเชื่อจำนำทะเบียน (สตูล-เมืองสตูล/ทุ่งหว้า/ท่าแพ/ควนโดน/ผัง 1)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าค

งานประจำ : ตามโครงสร้าง+ค่าค สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
- ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับ รถจักรยานยนต์ซูซูกิ
- ดำเนินการจัดจำหน่าย รถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตามเป้าหมายที่วางไว้
- ติดตามลูกค้าจ่ายค่างวดรถมอเตอร์ไซด์
- ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านที่ตนรับผิดชอบ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080898

R&D Supervisor

R&D Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ ฉลุง
1.ดูแลการผลิตในไลน์ผลิต
2.ดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์
3.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080897

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ ฉลุง
ซ่อมแซมบำรุงเครื่องจักร
เชื่อมไลน์ผลิต
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080484

Sales Admin Pre-sell (ประจำสาขาระนอง)

Sales Admin Pre-sell (ประจำสาขาระนอง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
รับผิดชอบงานธุรการขายของสาขา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080432

ช่างกล

ช่างกล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา หาดใหญ่ พะตง
รับผิดชอบการปฎิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุง ปรับปรุง แก้ไขระบบเครื่องกล รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ภายใต้การควบคุมและสั่งการโดยผู้บังคับบัญชาร่วมกับฝ่ายผลิต เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080425

Engineering manager

Engineering manager

งานประจำ : เงินเดือน 45,000-50,000

งานประจำ : 45,000-50,000 สงขลา หาดใหญ่ พะตง
1. To lead a team in engineering department, including preventive maintenance jobs, reduce brake down jobs, spare part and projects.
2. To implement Total Productive Maintenance (TPM).
3. To coordinate with Production department and other departments to minimize downtime and other develop to increase efficiency and assist production department by identify self-maintenance plan.
4. To conduct PM yearly plan with subordination and other departments and developments.
5. To coordinate with ot
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080360

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ SBL

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ SBL

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
- วิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ เช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
- งานเอกสารทั่วไป
- งานอื่นๆ ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080433

HSE Manager

HSE Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา หาดใหญ่ พะตง
บริหารจัดการงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080440

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา หาดใหญ่ พะตง
ปฎิบัติงาน ติดต่อ ติดตาม ตรวจสอบ ตรวจติดตาม และประสานงานกับสมาชิกกลุ่มจัดการป่าสยาม ไฟเบอร์บอร์ด รวมถึงการรายงานผลการทำงานของสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ การทำงานของคนงานในสวนยางพารา รวมถึงผู้รับเหมา ในทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในแปลงสวนป่า ของสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้สยาม ไฟเบอร์บอร์ดตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080346

พนักงานธุรการขาย-สาขานครราชสีมา

พนักงานธุรการขาย-สาขานครราชสีมา

งานประจำ : เงินเดือน 9000-11000

งานประจำ : 9000-11000 สงขลา
ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, จัดทำเอกสารการขาย จัดเก็บข้อมูลการขาย ,จัดส่งเอกสารการขาย งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080359

พนักงานปั้มคอนกรีต

พนักงานปั้มคอนกรีต

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
-
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080428

Reactor man (พนักงานผลิตกาวเรซิ่น)

Reactor man (พนักงานผลิตกาวเรซิ่น)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000

งานประจำ : 11,000 สงขลา หาดใหญ่ พะตง
ควบคุมการผลิตกาวให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามข้อกำหนด
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080335

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ สงขลา
-ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของโรงงาน
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079865

Sales Consultant พนักงานขาย (ภูเก็ต) ฐานเงินเดือน 18K+++

Sales Consultant พนักงานขาย (ภูเก็ต) ฐานเงินเดือน 18K+++

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 +++

งานประจำ : 18,000 +++ สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่
- ดูแลเรื่องการสด็อกสินค้าในร้าน / การจัด Display ของร้าน
- อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งการตอบข้อซักถามของลูกค้า
- จัดส่งข้อมูลการขายและรายได้, ดูแลชั้นวางสินค้า / เคาน์เตอร์ให้สวยงาม
- เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทเพื่อส่งเสริมการขาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079640

พนักงานเติมสินค้าเครื่อง Vending Machine ประจำสาขาภูเก็ต

พนักงานเติมสินค้าเครื่อง Vending Machine ประจำสาขาภูเก็ต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
-ดูแลรับผิดชอบเก็บเงินเติมสินค้าในเครื่องขายอัตโนมัติ (Vending Machine)
-ทำรายงานการขายประจำวัน สรุปยอดเงินส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
-ดูแลบำรุงรักษาเครื่อง Vending Machine ให้พร้อมใช้งาน
-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079683

IT Specialist/Programmer

IT Specialist/Programmer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- รับผิดชอบการพัฒนาโปรแกรมใช้งานภายในบริษัท โดยใช้ภาษาพัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อเติมเต็มความต้องการของพนักงาน
- ส่งเสริม ปรับปรุง กระบวนการทำงานภายในองค์กรให้กับแผนกต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
- ดูแล บำรุงรักษาแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบโปรแกรมที่ซื้อมาใช้งาน และรวมถึงการดูแลบำรุงรักษาเซอร์ฟเวอร์ต่างๆ เช่น MySQL, MSSQL, DHCP, DNS, File Server, NAS, Email เป็นต้น

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079609

QA Packing Supervisor

QA Packing Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สงขลา
- Response glove's quality assurance for packing , final release and outsource process
- Manage / Control QA testing and inspection
- Coordinate with related parties including outsource

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 10 วันที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา