สงขลาหางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สงขลาหางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

เลขที่ประกาศ : 011193

Safety Specialist (Trang)

Safety Specialist (Trang)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
-Control site trsffic to ensure traffice safety and to assist in the movement of vehicles.
-Control access to a site, including monitor entrance and gate passage.
-Ensure that the job site and machines are in a good condition
-Daily inspect the job site and ensure of the safety on site.
-Record and issue daily report.
-Get the training for fire protection.
-Keep contact with police station and hospital.
-Ensure that the job site is clean and safe.
-Encourage caution at danger areas.

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 011194

Civil Specailist

Civil Specailist

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
Main Task
1.Disussing requirements with the owner and other professionals (e.g subcontractors)
2.Analyzing survey, mapping and materials-tasting data with computer modeling software.
3.Drawing up blueprints, using computer aidde desing (CAD) Packages
4.Judging whether projects are workable by assessing mwterials, cost and time requirements
5.Assessing the environmental and risks connected to projects
6.Preparing bids for tenders, and reporting to owner, public agencies and planning bodies

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 015902

New Project Specialist

New Project Specialist

งานประจำ : เงินเดือน N/A

สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
1. วางแผนและรวบรวมทรัพย์สินและทรัพยากรทั้งหมดที่เป็นไปได้ของโครงการโดยประสานกับฝ่ายจัดการ

2. ประมาณการวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนของโครงการ

3.รวมการจัดทีมและการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารต้นทุนและเวลา

4.สร้างเครือข่ายการเชื่อมต่อและการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

5.รายงานการปรับปรุงรายสัปดาห์และรายเดือนและเปรียบเทียบความคืบหน้าจริงกับความคืบหน้าตามแผน

6.ปฏิบัติตามทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของบริษัท สำหรับการใช้งาน

7.จัดทำป

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 015905

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
ช่วยแปลจีน-ไทย จัดทำเอกสารต่างๆตามได้รับมอบหมาย
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 015912

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
ซ่อมบำรุง ควบคุมเครื่องจักร ดูแลงานฝ่ายผลิต
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 015915

พนักงานขับรถโฟคลิฟท์

พนักงานขับรถโฟคลิฟท์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- ขับรถโฟคลิฟท์เพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของ
- ยกพาเลทไม้
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 015917

เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตรัง)

เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตรัง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
1. จัดทำรายงาน และค่าแรง
2. วางแผนการทำงานประจำเดือน
3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 015918

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาพม่า

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาพม่า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง

สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- ประสานงานระหว่างพนักงานคนไทย และพม่า
- รับผิดชอบงานเอกสารที่เป็นภาษาพม่า
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาพม่า และภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 028712

ช่างกลึง

ช่างกลึง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง

สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง
- รับผิดชอบ งานกลึง เชื่อม เจียร ตัด
- ทำงานสนับสนุนฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 016447

นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา

นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา

ฝึกงาน : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

สงขลา สะเดา สำนักขาม
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เรียนรู้ระบบการทำงานจริง ทำโปรเจคให้บรรลุเป้าประสงค์
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016448

Technician (ช่างทั่วไป)

Technician (ช่างทั่วไป)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 ขึ้นไป

สงขลา สะเดา สำนักขาม
ช่วยหัวหน้างาน ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซม ไลน์การผลิตถุงมือ และการผสมน้ำยางก่อนการผลิต
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016449

QA Executive

QA Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

สงขลา สะเดา สำนักขาม
1.ควบคุม ตรวจสอบและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตจนถึงขั้นตอนการบรรจุเข้าคลังสินค้า
2.ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ถุงมือระหว่างกระบวนการผลิต
3.ติดตาม ตรวจสอบ customer compliant และมาตราการแก้ไข ป้องกัน
4.รายงานผลการปรับปรุง พัฒนาและการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริหารและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016450

Process Engineer

Process Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-21,000

สงขลา สะเดา สำนักขาม
1. ดูแลขั้นตอนการผลิตถุงมือ
2. ดูแล และคิดค้นโปรเจค เพื่อพัฒนา ถุงมือที่ดี

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016451

Production/Compounding Supervisor **ด่วน**

Production/Compounding Supervisor **ด่วน**

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-18,000

สงขลา สะเดา สำนักขาม
1. ดูแลการผลิตถุงมือในไลน์ผลิต
2. ดูแลคุณภาพถุงมือ
3. จัดการกระบวนการผลิตถุงมือ โดยเริ่มจากการควบคุมน้ำยางก่อนการผลิต กระทั่ง ถุงมือถูกผลิตออกมา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016453

IT Executive

IT Executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

สงขลา สะเดา สำนักขาม
- ดูแลควบคุมระบบ IT ทั้งหมดในบริษัท เช่น Network, อีเมล์ อินเตอร์เน็ต และอื่นๆ
- สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ IT ทั้งหมดในบริษัท
- จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ IT ให้กับผู้ใช้
- ประสานงานกับ HQ IT ในการ implement ระบบ IT ในประเทศไทย

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036528

หัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)

หัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโรงสร้างบริษัท

สงขลา
ดูแลงาน บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง ยานยนต์
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 035562

พนักงานไอที

พนักงานไอที

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

สงขลา หาดใหญ่ บ้านพรุ
ดูแลระบบ Server ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน
ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 007616

เจ้าหน้าที่ขาย

เจ้าหน้าที่ขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
1. ประสานงานขาย และขายผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าใน
และต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
และแสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย

2. ทบทวนความต้องการ/ข้อกำหนดของลูกค้า และ Key cutomer order และเข้าระบบ และการจัดเก็บเอกสาร C/O อย่างเป็นระบบ

3. ติดตามการเก็บหนี้จากลูกค้า


หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016537

E-Commerce

E-Commerce

งานประจำ : เงินเดือน N/A

สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
1.วางแผนและจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งมอบทันตามระยะเวลาที่กำหนด

2. งานติดตามแผนผลิต และแผนส่งมอบ

3. งานติดตามการชำระเงินค่าสินค้าก่อนการส่งมอบตามระยะเวลาที่กำหนด

หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023055

พนักงานขับรถส่วนกลาง

พนักงานขับรถส่วนกลาง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์
ขับรถโฟล์คลิฟท์ ขนถ่ายสินค้า ณ พื้นที่ ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ผ่าปลา , คลังสินค้า . ห้องเย็น
หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา : 5 วันที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา