jobin4.com สงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com สงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

เลขที่ประกาศ : 024082

งานประจำ ตามโครงสร้าง

หาดใหญ่ หาดใหญ่

พนักงานดูแลออนไลน์

พนักงานดูแลออนไลน์

บริการด้านการขายให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024570

งานประจำ ตามโครงสร้าง

หาดใหญ่ หาดใหญ่

พนักงานการเงินสาขา**ภูเก็ต**

พนักงานการเงินสาขา**ภูเก็ต**

1. บันทึกรายรับ-รายจ่าย
2. ดูแลควบคุมตรวจสอบเอกสารเงินสด บันทึกลูกหนี้ ตัดรับชำระหนี้
3. ดูแลเอกสารใบกำกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย
4. จัดทำ Report สรุปการรับเงินประจำวันและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 036000

งานประจำ 9000+

หาดใหญ่ หาดใหญ่

พนักงานขาย

พนักงานขาย

แนะนำสินค้าโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม แนะนำบริการต่างๆของทางร้าน
ต้อนรับลูกค้า ดูแลบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
ดูแลรักษาและรับผิดชอบสินค้าของบริษัท

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022544

งานประจำ 13,000 บาท

เจ้าหน้าที่การเงิน (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) - สัญญาจ้าง 6 เดือน

เจ้าหน้าที่การเงิน (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) - สัญญาจ้าง 6 เดือน

- จัดทำข้อมูลเอกสารการจ่ายเงิน
- สรุปบิลเงินสดย่อย
- อื่นๆ

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015902

งานประจำ N/A

บางกล่ำ ท่าช้าง

New Project Specialist

New Project Specialist

1. วางแผนและรวบรวมทรัพย์สินและทรัพยากรทั้งหมดที่เป็นไปได้ของโครงการโดยประสานกับฝ่ายจัดการ

2. ประมาณการวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนของโครงการ

3.รวมการจัดทีมและการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารต้นทุนและเวลา

4.สร้างเครือข่ายการเชื่อมต่อและการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

5.รายงานการปรับปรุงรายสัปดาห์และรายเดือนและเปรียบเทียบความคืบหน้าจริงกับความคืบหน้าตามแผน

6.ปฏิบัติตามทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของบริษัท สำหรับการใช้งาน

7.จัดทำป

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015903

งานประจำ ตามตกลง

บางกล่ำ ท่าช้าง

Finance satff (สาขาตรัง)

Finance satff (สาขาตรัง)

Main Task
1.Preparing and maintain weekly and monthly financial reports (ex AR summary.)
2.preparing petty cash, T/T or check to suppliers.
3.Preparing and reconcile bank stament.
4.Other assignment from management.

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015906

งานประจำ ตามโครงสร้าง/ตามตกลง

บางกล่ำ ท่าช้าง

เจ้าหน้าที่สโตร์ (Store Keeper)

เจ้าหน้าที่สโตร์ (Store Keeper)

จัดการด้านวัตถุดิบในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และดูแลรักษา ระบบการจัดเก็บสินค้า รวมถึงจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 028712

งานประจำ ตามโครงสร้าง/ตามตกลง

บางกล่ำ ท่าช้าง

ช่างกลึง

ช่างกลึง

- รับผิดชอบ งานกลึง เชื่อม เจียร ตัด
- ทำงานสนับสนุนฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024567

งานประจำ ตามโครงสร้าง

หาดใหญ่ หาดใหญ่

พนักงานขาย**เขตภูเก็ต**

พนักงานขาย**เขตภูเก็ต**

1.แนะนำสินค้าโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม แนะนำบริการต่างๆ ของทางร้าน
2.ต้อนรับลูกค้า ดูแลบริการลูกค้าก่อนและหลังการขาย
3.ดูแลรักษา และรับผิดชอบสินค้าของบริษัทฯ

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004067

งานประจำ ตามตกลง

หาดใหญ่ พะตง

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุงเครื่องกล

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุงเครื่องกล

-ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องกลในโรงงานผลิตไม้บอร์ด MDF
-ดูแลซ่อมบำรุงระบบHydraulic และในระบบเครื่องอัดไม้
-บริหารงานในส่วนซ่อมบำรุงเครื่องกล เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง, ดูแลรักษา, ตรวจซ่อม, ปรับปรุงและติดตั้งระบบเครื่องจักรกล
-วางแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004077

งานประจำ ตามโครงสร้าง

หาดใหญ่ พะตง

พนักงานขับรถดับเพลิง (Fire truck driver )

พนักงานขับรถดับเพลิง (Fire truck driver )

ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิงและสนับสนุนงานฉีดทำความสะอาด รับผิดชอบดูแล ตรวจเช็ค บำรุงรักษารถดับเพลิง สนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้ในโรงงานและงานอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ หรือนายจ้างมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004036

งานประจำ ตามตกลง

หาดใหญ่ พะตง

เจ้าหน้าที่ประสานงานขายลูกค้าจีน (บริษัท เอเซียน โอ๊ค จำกัด)

เจ้าหน้าที่ประสานงานขายลูกค้าจีน (บริษัท เอเซียน โอ๊ค จำกัด)

1. รับ order จากฝ่ายขายเพื่อกระจายงานไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
2. จองเรือตามแผนการส่งออกจากฝ่ายขาย
3. แจ้งแผนการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
4. แจ้งแผนการขึ้นสินค้าให้บริษัขนส่ง
5. ควบคุมและตรวจเช็คความสอดคล้องตรงกันระหว่าง order จากฝ่ายขาย และส่วนงานวางแผนการผลิต
6. ทำรายงานการส่งออกประจำเดือนและค่าใช้จ่ายขนส่ง/จองเรือให้ผู้บังคับบัญชาและบริษัทรับทราบ
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
8. จัดทำเอกสารที่ใช้สำหรับผ่านพิธีการให้กับบริษัทฯชิปปิ้งเพื่อเดินพิธีการด่านศุลกากร
9.

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004039

งานประจำ ตามโครงสร้าง

หาดใหญ่ พะตง

HR SUPERVISOR_ENGLISH SPEAKER (บริษัท เอเซียน โอ๊ค จำกัด)

HR SUPERVISOR_ENGLISH SPEAKER (บริษัท เอเซียน โอ๊ค จำกัด)

• Recruitment manpower to support all departments
• Contacting BOI for foreigner technicians approval
• Contacting agency for labour contract service
• Be responsible to foreigner staffs processing for VISA Approval, VISA Extension, Work Permit Application, Work Permit Renewing and Reporting 90 Days Staying in Thailand ; Singapore, Malaysia, Indonesia, Chinese Myanmar and Cambodian more than 100 employees
• Orientation to new intakes both Thai and Foreigner employees
• Assign relevant tr

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004040
เลขที่ประกาศ : 004041

งานประจำ ตามตกลง

หาดใหญ่ พะตง

คนพิการ ด่วน!!

คนพิการ ด่วน!!

- งานธุรการคีย์ ข้อมูล
- งานทำความสะอาดในไลน์ผลิต
หมายเหตุ : จะพิรารณาตามความเหมาะสม

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004044

งานประจำ ตามโครงสร้าง

หาดใหญ่ พะตง

ช่างเครื่องกล/เครื่องกล PM

ช่างเครื่องกล/เครื่องกล PM

รับผิดชอบด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร,ซ่อมงาน spare part ,ซ่อมอะไหล่, Maintenance ประจำเดือน ประจำวัน
และงานอื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญญา

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004046

งานประจำ ตามโครงสร้าง

หาดใหญ่ พะตง

เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!!!

เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!!!

รับผิดชอบการตั้งหนี้เจ้าหนี้ในประเทศ (PBE & PBM) ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ปรับปรุงและบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ทั้งหมด บันทึกรายการใน JV บันทึกจ่ายเงินสดย่อย บันทึกการรับ-จ่ายเงินบางส่วน ปิดบัญชีภาษีซื้อรวมทั้งปิดบัญชีเจ้าหนี้
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004047

งานประจำ ตามโครงสร้าง

หาดใหญ่ พะตง

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Production Planing Officer)

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Production Planing Officer)

วางแผนการผลิต
วางแผนการรับส่งสินค้า
วางแผนการผลิต ตั้งแต่ได้รับ Order จนกระทั่งสินค้าได้ถูกผลิตครบกระบวนการ

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004031

งานประจำ เงินเดือน+ค่าเที่ยว

หาดใหญ่ พะตง

พนักงานขับรถ 10, 12 ล้อพ่วง

พนักงานขับรถ 10, 12 ล้อพ่วง

- ขับรถขนส่งไม้ท่อนและตอไม้
- ตรวจเช็ครถทุกวันก่อนการปฎิบัติงาน
- ขับรถรับไม้ตามลานไม้ต่างๆ
- ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชี

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004033

งานประจำ ตามโครงสร้าง

หาดใหญ่ พะตง

งานไฟฟ้า ด่วน!!!

งานไฟฟ้า ด่วน!!!

รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุง ปรับปรุง แก้ไขระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ภายใต้การควบคุมและสั่งการจากผู้บังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา