jobin4.com สงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com สงขลา หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สงขลา หางานสงขลา รับสมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด สงขลา Ø
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา

เลขที่ประกาศ : 032865

งานประจำ 15,000-18,000

หาดใหญ่ หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า up date promotion แต่ละ Brand
และจำนวน stock ที่ on web ทั้งหมด และงานอื่น ๆที่ได้รับมอบ
หมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010417

งานประจำ -

หาดใหญ่ หาดใหญ่

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด

1.วางแผนช่องทางการขาย กลุ่มเป้าหมายและแนวทางส่งเสริมการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขัน ทำแผนการตลาดและกำหนดใช้สื่อทางการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท
2. เลือกช่องทางการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
3. ควบคุมค่าใช้จ่ายของฝ่ายการตลาดให้อยู่ในงบประมาณที่รับการอนุมัติ
4.ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายและงาน Event
5. ดูแลประสานงานกับ Graphic Designer ในการออกแบบสื่อโฆษณาทุกประเภท

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 030067

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

หาดใหญ่ หาดใหญ่

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้า

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้า

ดูแลบริหาารคลังสินค้า การกระจายสินค้า ติดต่อประสานงาน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเพิ่มยอดขายการสินค้า
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010412

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

หาดใหญ่ หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ขาย

เจ้าหน้าที่ขาย

บริการลูกค้าด้านการขาย
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010414

งานประจำ 10,000 บ.

หาดใหญ่ หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ)

เจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ)

รับผิดชอบด้านเอกสาร คีย์ข้อมูล และงานอื้นๆที่ได้รับหมอบหมาย มีบัตรประจำตัวคนพิการ
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026449

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

หาดใหญ่ หาดใหญ่

พนักงานขาย AIS Fiber

พนักงานขาย AIS Fiber

ออกพบลูกค้าตามพื้นที่ ที่รับผิดชอบ ในพื่นที่ อ.หาดใหญ่ , อ.ด่านนอก , อ. สะเดา อ.เมืองสงขลา เพื่อเสนอขายเน็ตบ้าน AIS Fiber
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015911

งานประจำ ตามโครงสร้าง/ตามตกลง

บางกล่ำ ท่าช้าง

เจ้าหน้าที่ฝ่าย QC

เจ้าหน้าที่ฝ่าย QC

- ตรวจสอบคุณภาพของไม้
- ควบคุมการคัดแยกเกรดไม้ของพนักงาน เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามมาตรฐาน
- จัดทำรายงานการแยกเกรดไม้ในแต่ละกะ

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032681

งานประจำ ตามโครงสร้าง

หาดใหญ่ หาดใหญ่

พนักงานตรวจสอบภายใน

พนักงานตรวจสอบภายใน

วางแผนการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบภายในของสำนักงานใหญ่และสาขา
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032613

งานประจำ ตามตกลง

หาดใหญ่ หาดใหญ่

D-MAN ( พนักงานขับรถขนส่ง )

D-MAN ( พนักงานขับรถขนส่ง )

จัดส่งสินค้ำ (ขับรถส่งและยกสินค้า) และบริการร้านค้า ตามที่รับมอบหมาย เก็บเงินสด จัดตู้เย็น การติดต่อโฆษณา
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032614

งานประจำ ตามตกลง

หาดใหญ่ หาดใหญ่

Helper ( พนักงานติดรถขนส่ง )

Helper ( พนักงานติดรถขนส่ง )

จัดส่งสินค้ำ และบริการร้านค้า ตามที่รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032607

งานประจำ 9600-10000

หาดใหญ่ หาดใหญ่

it support

it support

1.แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network
2.ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้
3.สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับกราฟิก และ Internet ได้
4.สามารถซ่อม โน้ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ มอนิเตอร์ได้
5.ตรวจสอบแก้ไขระบบ Hardware,Network,OS
6.มีความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,จอภาพ,อุปกรณ์สำรองไฟ
7.ดูระบบ Network
8.ติดตั้ง ลงโปรแกรม ดูแลระบบ Internet และระบบ Security
9.ดูแลแก้ไขปัญหา Hardware และ Software ซ่อมแชม
10.ดูแลคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
11.ช่วย support งานด้านคอมพิวเตอร์ให

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032598

งานประจำ ตามโครงสร้าง

หาดใหญ่ คอหงส์

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ

1.ควบคุม ดูแลเอกสารการจัดเก็บบันทึกคุณภาพต่างๆในศูนย์ควบคุมบันทึกคุณภาพของบริษัท ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
2.ประสานงาน และให้บริการยืม - คืนเอกสาร และบันทึกคุณภาพในศูนย์ควบคุมบันทึกคุณภาพของบริษัท รวมถึงกิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพต่างๆของบริษัท
3.ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกและเอกสารคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน ตามความถี่กำหนด
4.สนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าแผนกในเรื่องการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมของบริษัท

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015366

งานประจำ 9,240-10,000

หาดใหญ่ หาดใหญ่

พนักงานขาย

พนักงานขาย

พนักงานประจำแผนกขาย
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006238

งานประจำ 9,240-10,000

หาดใหญ่ หาดใหญ่

พนักงานแคชเชียร์

พนักงานแคชเชียร์

รับชำระเงิน และ บริการลูกค้า
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009978

งานประจำ 9,500 บ.

หาดใหญ่ หาดใหญ่

พนักงานขายประจำแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต

พนักงานขายประจำแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต

- จัดเรียงสินค้า / ตรวจสอบสินค้าหมดอายุ
- อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031957

งานประจำ ์N/A

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต (Production Assistant Section Manager)

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต (Production Assistant Section Manager)

บริหารจัดการ วางแผนและควบคุมดูแลงาน ประสานงานในส่วนงานผลิตแผนก Soaking & Freezing, PACKING & CASE UP โดยทำการวางแผนด้านการจัดการผลิต กำลังคน เครื่องจักร ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตในแผนก โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและปริมาณการผลิต ให้ได้ตามแผน รวมถึงบริหารจัดการให้มีสุขลักษณะที่ดีของกระบวนการผลิต
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031930

งานราชการ ตามข้อตกลง

หาดใหญ่ คอหงส์

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ดำเนินการ ตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายในโรงงาน ประสานงานหน่วยงานราชการ
หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024572

งานประจำ ตามโครงสร้าง

หาดใหญ่ หาดใหญ่

ผู้จัดการสาขา **เขตนครศรีธรรมราช**

ผู้จัดการสาขา **เขตนครศรีธรรมราช**

-วางแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับศูนย์บริการทั้งต่อลูกค้าและพนักงาน
-สามารถปฏิบัติงานที่สาขาได้

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031881

งานประจำ ตามโครงสร้าง

หาดใหญ่ หาดใหญ่

พนักงานจัดซื้อ

พนักงานจัดซื้อ

-งานด้านธุรการจัดซื้อ
-จัดซื้อวัตถุดิบและวัสดุ
-ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
-จัดทำใบสั่งซื้อตามใบขอซื้อ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 031880

งานประจำ 10000+

หาดใหญ่ หาดใหญ่

พนักงานการตลาดออนไลน์

พนักงานการตลาดออนไลน์

- วางแผนการตลาดออนไลน์ (Social Network, เว็บบอร์ดต่างๆ) ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของแต่ละแนวทาง
- ออกแบบ feature ใหม่ๆ ในเว็บไซต์
- ประสานงาน ควบคุมงาน กับ programmer และผู้เกี่ยวข้อง ในการเพิ่ม feature ต่างๆ เข้าสู่เว็บไซต์

หางาน สมัครงาน : 2 วันที่ผ่านมา

หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา
หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา